VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Europas hårrejsende historie

Churchill og Roosevelt smadrede Europa og forærede Østeuropa til Stalin

Denne havde 6. juli 1941 alt klart til med overlegne panserstyrker og millioner soldater at tromle frem til Atlanterhavet og etablere Europasovjet. Men Hitler kom ham i forkøbet med sit angreb 22 juni, og det lykkedes de tyske generaler ved et lynfremstød at afskære Stalins panser, som var bygget til tyske veje – ikke til russiske. Men de kunne ikke i længden forhindre, at Stalin med massiv støtte fra Churchill/Roosevelt erobrede hele Østeuropa og indførte sovjettyranniet.

Den amerikanske general Patton ville hindre dette. Han var parat til at støde sine tropper frem til Moskva, og var sikker på, at kunne gøre det. Derved ville Koreakrigen og meget andet være undgået. Men den øverstkommanderende, Eisenhower holdt endnu stædigt med Stalin, hvilket førte til fire årtiers kold – til tider varm krig. Så omkom Patton i 1946 efter et mærkværdigt trafikuheld. Churchill tog endnu engang kegler med en oratorisk bedrift. Han fordømte det jerntæppe, som han selv havde sænket ned tværs gennem Europa.

Den, der vil så nær som muligt til sandheden om Holocaust bør læse Lars Adelskoghs bog ”En tom säck kan inte stå.”

Mere information kan hentes på:

www.holocaust.nu,
www.mosaisk.com
,
www.balder.org
,
Kontroversen om Zion

www.thedodo.info,
www.samisdat.dk
,
www.patriot.dk
,

og i professor David L. Hoggans bog ”The MYTH of the 6 million. Ex amining the Nazi Extermination Plot.” Udgivet 1969, 2006 og 2007 af The Barnes Review

Infodemokraterne
Lars Jensen

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU