VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Hvad vil Islam ?

 

Det stadig øgede antal muslimer, som vort integrationsministerium sluser ind i vort samfund, vækker efterhånden kritik af de holdninger, som den ny type indstrømmere mere og mere højlydt kræver udbredt og respekteret.

De topstyrede medier har længe doceret, at alle religioner skal respekteres; men alligevel accepteres det, som fortjenstfuldt, at kritisere og angribe kristendommen. Der er derfor altid læserbreve, der forsvarer muslimerne, og det giver en meget skæv debat.

Marianne skrev derfor, 28. januar 2010 til Berlingske Tidende :

 

 

Hvad vil Islam ?

Det forklarede Alija Izetbegovitch, præsident i Bosnien og partileder for Det Demokratiske Aktionsparti (SDA) at vi kan læse i den Islamiske Deklaration, som han udsendte 1970, og som er udgivet flere gange siden på serbokroatisk, arabisk, engelsk og tyrkisk.

Den lyder :

Først og vigtigst: Der kan aldrig råde fred og sameksistens mellem den islamiske tro og ikke-islamiske sociale og politiske institutioner.

En islamisk bevægelse bør og kan gribe magten, så snart den moralsk og numerært er så stærk, at den formår ikke blot at styrte det ikke-islamiske styre, men også at oprette et nyt islamisk.

Islam nægter entydigt enhver fremmed ideologi ret og mulighed for at virke indenfor dets domæner.

Presse, TV og film må kontrolleres af personer, hvis islamiske moral og intellektuelle autoritet er indiskutabel.

Citaterne er hentet fra en fremragende artikel af Per Jönsson i Dagens Nyheter 17/3 1994 : I Bosnien växer sig islam allt starkare.

Marianne Herlufsdatter

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU