VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Nogle zionistiske deklarationer:

 

Ariel Sharon kort efter 9-11: ”Israel kontrollerer USA, og amerikanerne ved det”

Den israelske journalist Ari Shavit kommenterede :

”Vi tror helt sikkert, at nu, med Det Hvide Hus og senatet i vore hænder sammen med Pentagon og New York Times, kan arabernes liv ikke regnes så meget som vore. Deres blod gælder ikke så meget som vort blod. Vi er helt sikre på, at nu. hvor vi har AIPAC og Edgar Bronfman og Anti-Defamation League, så har vi sandelig ret til at sige til 400.000 mennesker, at de i løbet af 8 timer må flygte fra deres hjem. Og at vi har ret til at lade bomber regne ned over deres landsbyer, byer og beboede områder. At vi har retten til at dræbe uden nogen skyld.”

Citeret efter ”9-11 EVIL Israels Central Role in the September 11, 2001 Terrorist Attacks” af VICTOR THORN.

Det var rene ord for utroligt mange penge.

 

Vi har peget på, at Louis Levy i digtet ”Jøden som fredstifter” som en selvfølge fastslog, at jøderne allerede i 1918 havde sat sig på alle vigtige placeringer i det danske samfund.

Hvad hans løfter om, at jøderne ville bringe fred, frihed og retfærdighed i verden, viste det sig, at han må have været utilstrækkeligt underrettet, for blodsudgydelser og undertrykkelser med jødisk indblanding blev blot værre og truer nu med et endnu større ragnarok.

Men hvad magten i Danmark angår, havde han ret, og har det åbenbart stadigvæk, for vore dominerende medier er endnu helt under zionistisk kontrol

DR Update 1/2 2010 meddeler:

Kina strammer kontrollen over medierne. Visse begivenheder må ikke omtales.

Det er nøjagtigt som i Europa !

Skammer I jer da ikke, I, der har besluttet, at sådan skal det også være i EU, og I, der kæmper for, at sådan skal det blive ved med at være i Europa ?

Vi har 10/9 2010 skrevet om denne skamplet til justitsministeriet og spurgt, hvad ministeriet agtede at gøre.

Og vi skrev 14/1 2010 med mange bilag til statsministeren og opfordrede ham til at arbejde for ophævelse af de europæiske bestemmelser, der har bragt Europa tilbage til middelalderen.

Danmark må også agere kraftigt for at befri de mange samvittighedsfanger, som er fængslet eller tvunget i eksil. Blandt de forfulgte er nogle af Europas bedste forskere og tænkere.

Lars Hedegaard kæmper mod islamisk magtudvidelse og advarer mod parallelsamfund, Men kan han da ikke se, eller lader han som han ikke kan se, at vi allerede har et parallelsamfund, det zionistiske, som besidder langt større magt. De behersker så godt som suverænt Vestens og Danmarks medier og gennem dem agiterer de for at vi og Vesten skal integrere så mange fremmede etnisiteter, som muligt. De gik ind for moskéer og muslimske begravelsespladser i Danmark, og så giver de nu plads til antimuslimske kampagner; men alvorlig kritik af Israel slippes ikke frem.

Lars Hedegaard spekulerer på, hvad fredelige og demokratiske vesterlændinge skal gøre, når opløsningen tager et nyt kvantespring.

De skal først og fremmest blive fredelige og demokratiske . Selv vort eget lille land har engageret sig i den ene krig efter den anden, og demokrati har vi aldrig været i stand til at etablere. Det forudsætter at fri og relevant information står til rådighed for alle, og det har vi endnu ikke oplevet. Verdenskrigenes propaganda forsvares stadig af systemets forskere og enhver saglig kritik af den mægtige zionistiske magt undertrykkes.

Hvis demokrati (og fred) skal erobres, og opløsningen standses må vi bryde vor mediers kontrol med, hvad vi må få at vide og hvad vi må sige !

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU