VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

Globalt - Fatalt !

Nu vil de, at vi i vor globale landsby skal tænke globalt. Så lad os gøre det !

I fjernsynet ser vi pragtfulde film, den ene efter den anden af vidunderlige landskaber og pragtfulde dyr. Hvor smukt ! - Hvor godt !

Men det er alt sammen truet af ødelæggelse og vulgarisering.

Vore veje, byer og industrier breder sig overalt i vor dejligste landskaber og udsuger undergrunden.

I fattige lande er det ikke bedre. De vil jo med i racet, og vi skal hjælpe dem ellers bliver de vrede. Men selv holder de sig ikke tilbage: Skove fældes og urbaniseringen udbreder sig. Dyrenes levesteder gøres mindre og mindre. Menneskenes domæner større og større. Hvorfor kan de ikke være mådeholdne. Fordi de bliver flere og flere. Og det er der ingen, der vil have magt, som tør sige noget til. Slet ikke vore egne politikere.

De kappes om at spille humane.og giver asyl til børneproduserende indstrømmere, og så sender de penge til lande, som jævnlig fordobler sin befolkning og derfor forbliver fattige og som derfor råber på hjælp.

Vore egne naturmagistre vil redde nogle små enklaver med udvalgte planter og dyr og godtager til gengæld salg og asfaltering af alt andet.

Miljøministeren, senere EU-kommissæren Conny Hedegaard giver rollen som lige så godhjertet. Hun accepterer, at klodens befolkning skal vokse til 9 mia. de næste snes år. Så vil alt nok ordne sig; Når de børneproducerende land bliver mere velstående vil de foretrække materielle goder og miste interessen for børneavl. Så vil væksten falde og så er resten blot et teknologisk problem, og det overlader politikerne meget gerne til andre og lader som om den materielle vækst kan drives evigt videre.

Men vi har før set, hvor groft teknologerne kan tage fejl. Videnskab infiltreres af fordærvet gevinstpolitik.

Vore egne og klodens fantastiske værdier skal vi ikke betro karrierepolitikere og udpegede eksperter.

Vi må højere fremføre vore krav om respekt for de ægte værdier: skønhed og kultur, nationalt og internationalt

Danmark bør fremhæve:

Enhver stat har ansvaret for at tilstræbe et befolkningstal, der forsvarer hensynet til lokale resurser, landskaber og kultur.

Danmark bør ikke støtte stater, der ikke anerkender denne forpligtelse.

Danmark bør forsvare sin etniske profil, som i princip er grundlaget for en harmonisk videreudvikling af dansk og vesteuropæiskkultur.

 

Demokratisk problem

Ved udviklingen af vort demokratiske system kom man frem til at anerkende, at hver borger bør have een stemme. Da befolkningsøgningen samtidigt stangnerede indtrådte en fornuftig balance

Indstrømningen af fremmede etnisiteter med anden kultur skaber en helt ny situation. Danskernes stemmemagt forbliver omtrent uændret; men indstrømmernes stemmemagt vokser dramatisk alene ved at de producerer flere børn. I købet af en generation har de erobret mægtig magt. I løbet af et par har de overtaget vort land.

Vore politikere må reagere. Enten må de stoppe denne indstrømning, eller de må ændre stemmemagtprincippet sådan, at en persons stemmeret kun kan nedarves til én person. Er der flere arvinger må stemmeretten deles mellem dem.

En fornuftig beslutning må træffes omgående inden indstrømmerne kan forhindre den.

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU