VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

UVIDENHEDS-samfundet!

Ytringsfriheden er Europas adelsmærke – sagde statsminister, nu Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen

Men i 11 europæiske lande er der meget, man ikke kan sige eller skrive uden at risikere fængsel eller hårde bøder.

Men det drejer sig vel om pornografi eller grove personlige fornærmelser! Nej, det har man særlig lovgivning om.

Men så er det vel om sådan noget, som fornærmer regeringen! Nej ikke den officielle regering. Den må man gerne fornærme . Det er en magt, der står over regeringen. Den er så mægtig, at den i de 11 lande har påtvunget love og ”rets”-systemer, der rammer alle ytringer, som denne magt ikke kan lide.

Jamen, så kommer de uønskede opfattelser vel så meget mere frem i de lande, hvor de undertrykkende retsregler ikke er gennemtvunget!

Nej, for der har magten sat sig på medierne, og det har den gjort så solidt, at heller ikke dér slippes det frem, som magten ikke vil have.

Jamen, så er der jo ting, som europæerne ikke får noget at vide om! Ja, sådan har magten skabt uvidenhedssamfundet .

Det har vi aldrig hørt om! Nej, det er sådan, uvidenhedssamfundet fungerer. Vi skal helst ikke vide noget om det.

Men hvad er det da for en magt, der har gennemtvunget alt dette!

Det er sejrherrerne i den store krig. Ikke så meget Sovjet, hvis glorie ikke holdt ret længe. Men noget mere Frankrig, England og USA, der helst holder deres krigsforbrydelser så hemmelige som muligt . Men hovedsageligt er det zionismen som, uden at være en stat, havde samlet sig magt til at udråbe deres egen stat og besætte endnu større områder, og ved hjælp af pengemagt og agenter, dirigere krig og fred i Vesten, og mere og mere af Østen .

Hvad er det, zionismen ikke vil have, at vi kender til ?

Det er først og fremmest, hvad der står i deres hellige bøger om deres ophøjede mission: at lægge alle folk under sig, som kommer i vejen for dem . Det står jo i Mosebøgerne. Og i Talmud står, hvordan du skal behandle alle andre end jøder som dyr, eller snarere meget værre. I ”Vejledning i Mediejunglen”, som kan læses på www.samisdat.dk bringer vi under ”talmud” et udvalg på dansk af disse tekster. Elisabeth Dilling bringer på engelsk en bred oversigt, og Israel Shahak's fremragende bog ”Judisk Historia, Judisk Religion” findes på svensk

Men disse kendsgerninger drukner i floden af bøger og film, der priser det lille heltemodige folk, som med bomber, kampvogne og fly (betalt af USA) kæmper for ”fred og retfærdighed” på bekostning af hvem, der måtte komme i vejen. Det samme budskab bringes i medierne, hvor de mest indflydelsesrige poster er besat af jødiske redaktører og skribenter, der ser til, at andre synspunkter ikke får råderum. Hvis nogen prøver, er deres karriere beseglet.

Jøderne ved godt, at Kristi lære er et opgør med judaismens ritualer, bogstavtro og præstestyre. Derfor brændes Det Ny Testamente offentligt i Israel, og Jesus henvises til at koges i ekskrementer til evig tid. Jomfru Maria kaldes en hore.

Men mellem kristne nævnes kun myter, der fremstiller jøderne, som gode og kærlige samfundsborgere i de lande, hvor de etablerer sig. Propagandaen er så massiv, at danske menigheder indbyder jødiske rabbinere til at holde foredrag om jødedommen og applauderer, når de gør nar af kristendommen. I ”Vestlig Samisdat” nr 4, november 1997 beskriver vi et sådant møde.

Politikens mangeårige chefredaktør Herbert Pundik slog dog rekord i hyklerisk bedrag ved i et blad, der blev uddelt til alle danske hjem, at erklære : kernen i jødedommen er: ”Du skal elske din næste som dig selv .” Vi skulle tro, at jødedommens budskab er det samme som Jesu budskab. Det var en stor og velberegnet Løgn. Marianne påviste i Berlingske Tidende 26/5 1995, at for jøderne er kun andre jøder deres næste. Dette svarede Herbert Pundik aldrig på. Men han udøste sin næstekærlighed ved at spionere for Israel og støtte dette lands forbrydelser mod menneskerettighederne og undertrykkelse af palæstinensere.

Skønt Luther, Holberg, Voltaire, Israel Shahak og mange andre har advaret mod den grusomme ideologi, er det lykkedes den at benytte de vestlige frihedsidéer til i samfundet at kræve samme rettigheder som værtsfolkene; men individuelt altid at sætte jødiske interesser over alle andres.

Bedrag og myter er som en naturnødvendighed integreret i dette spil, som har vist sig utrolig effektivt. Det lammer enhver modstand i medier og politik, og det lukker den brede offentlighed helt uden for information og indflydelse. En jødisk leveregel er, at du aldrig skal rose en ikke-jøde, og du må aldrig, hvis det kan undgås, give en ikke-jøde mere magt end en jøde .

For at bevare og sikre denne magt er det nødvendigt stadigt at redigere, censurere og fjerne alt besværligt i al information om fakta, i dag og tilbage i tiden, helt til de store krige.

Gennem systematisk mediekontrol har jødeeliten opbygget Uvidenhedssamfundet.

I dag beundrer de fleste oplysningstiden som gjorde op, ikke bare med primitiv overtro, men også med modsigelser i bibelteksterne og mod den kristne kirkes dogmer og ritualdyrkelse. Det var altså en videreføring af reformationen.

Med indstrømning til Vesten og vort land af tilhængere af fremmede traditioner og religioner er behovet for en ny oplysningskampagne blevet påtrængende. For uvidenhedssamfundet forsvarer de invaderende religioner. De må ikke analyseres og kritiseres på den måde, som det er sket med vor egen. Men Kristi budskaber har vist, at de kunne overleve kritisk forskning. Det må de andre religioner også tåle.

 

UVIDENHEDSMARKEDER:

 

1. Skyld og omstændigheder ved de større og mindre krige – især de største.

 

2. Auschwitz-mytologien.

 

3. Jødisk tro, zionistisk ideologi og israelsk imperialisme.

 

4. Mordet på præsident Kennedy.

 

5. Angrebet på World Trade Center.

 

Om hvad vi får at vide, og hvad der virkelig skete:

 

Ad *1 :

"Hitler ville erobre hele verden."

Nej. Det troede han ikke, at Tyskland havde resurser til. Han ville først og fremmest befri de områder, som Versaillestraktaten havde tvunget under fremmed herredømme.

"Han oprustede enormt."

Nej, han ville først og fremmest bringe sit land på fode igen. Læs ”Journalisternes Sorte Bog” : Michael Walsh: OPGØR MED MYTERNE OM ANDEN VERDENSKRIG.

"Han startede 2. Verdenskrig."

Nej. Det gjorde polakkerne. De myrdede 58.000 tyskere i de områder, som Versaillestraktaten havde skåret ud af Tyskland.

Alligevel søgte Hitler en forståelse og nåede til enighed med Pilsudski, der var utryg ved den store nabo mod Øst. De to statsmænd blev enige om en fornuftig løsning af polsk adgang til Østersøen og tysk forbindelse til Østpreussen. Men da Pilsudski døde tog aggressive kræfter over. De mente deres kavaleri kunne nå Berlin på en uges tid. De ignorerede Hitlers fredstilbud, og det gjorde Churchill også. Dermed var krigen uundgåelig.

A.J. P. Taylor viser i bogen ”The Origins of the Second Workd War”, at Hitler ikke ønskede krigen.

Men Churchill ville have krig enten Hitler ønskede det eller ej. Det var tysk industri, der skulle tilintetgøres. Hans krigserklæring var ikke påtvunget, men beregnet, og siden afviste han alle fredstilbud og krævede ubetinget overgivelse.

Han var ikke ubekendt med Stalins ugerninger, og Sovjets erobringer kunne han ikke undgå at erfare; men han støttede tyrannen med erklæringer og krigsmateriel, og Roosevelt gjorde det samme. Især den sidste sympatiserede med systemet og fandt diktatoren charmerende. I samdrægtighed smadrede de Europas kulturbyer og forærede Stalin hele Østeuropa.

Vi fik at vide, at kampen gjaldt frihed og demokrati, og at Churchill var vor tids store frihedshelt. Hans oratoriske evner var ikke til at tage fejl af; men hans levevis og grusomme krigsliderlighed var en katastrofe. Trods ødelæggelserne mistede han det imperium, som han satte højest, men skikkelsen fremstilles stadig som beundringsværdig.

"Hitler overfaldt en uforberedt Sovjetunion."

Nej. Stalin havde gennem hensynsløs favorisering af den militære tungindustri opbygget, hvad han ville gøre til verdens stærkeste hær. Juli 1941 mente han at være klar. Den 6. ville han starte sit erobringstog over Vesteuropa til Atlanterhavet.

Men tyskerne var klar over faren.

Generalfeltmarskal Keitel fortalte den finske præsident Mannerheims udsendte generalløjtnant Heinrichs, at Sovjet havde ført 118 infanteridivisioner, 5 panserdivisioner og 26 panserbrigader frem til skjul nær de tyske områder. Han frygtede et korstog, men forsikrede, at tyskerne forberedte sig.

Ved at starte krigen d, 22. juni lykkedes det de tyske panserstyrker at afskære det tungere panser i den sovjetiske spydspids, som var konstrueret til at rulle af solide vestlige veje, men var ubrugelige i de bløde russiske landskaber.

Med den russiske vinter og massiv støtte fra vestmagterne blev tyskerne og deres allierede efterhånden tvunget tilbage; dog ikke til Atlanterhavet. Man har bebrejdet Hitler, at han ikke havde sørget for bedre vinterudstyr til den tyske hær.; men modangrebet kunne ikke udsættes.

Churchill afviste alle fredstilbud og krævede sammen med Roosevelt betingelsesløs overgivelse. Hvad dette kunne indebære fremgik af den amerikanske jøde Theodore Kaufmans bog ”Germany Must Perish.” Den krævede udryddelse af alle tyskere og af tysk kultur, som i øvrigt hævdedes ikke fandtes. Og fra Øst tordnede Ilja Ehrenburg, at alle russere skulle dræbe alle tyskere. Begge parter gjorde uhyggeligt meget for at virkeliggøre disse programmer og plyndrede Tyskland for resurser og land; men snart fandt de ud af, at det seje folk ikke kunne undværes. I stedet påtvang de det endeløse erstatningskrav og retsløshed overfor den undertrykkende magt,

"Krystalnattenm, 8 -9 november 1938 var et enestående overgreb."

Nej, og den blev straks afblæst igen; Men allerede 24. marts 1933 erklærede den jødiske elite Tyskland krig og beordrede ubegrænset verdensboykot af tyske varer. Hitler måtte forsvare Tyskland med en uafhængig økonomi, Læs Ward Price i Historisk Kanon.

 

Ad *2 :


"6 mio. jøder blev myrdet af nazisterne, Heraf 4 mio. i Auschwitz, hvor de blev aflivet i gaskamre og derefter tilintetgjort i krematorier."

Se forrige indslag. Læs Lars Adelskog, Ernst Zündel, ”Williamson har ret!” og revisionisternes bøger og tidsskrifter. Se dokumentlisten.

 

Ernst Zündel.

1.marts blev Ernst Zündel sluppet ud af fængslet i Mannheim i Tyskland. Men hvorfor var han kommet derind? Var han en voldsforbryder? Nej, det var meget værre; Da han boede i Canada, sendte han Richard Werralls bog ”Did .6 million Really Die?”, ”Døde virkelig 6 mio?” rundt til medier og politikere.

I den står der, at holocaustbeskyldningerne mod Tyskland var falske eller stærkt overdrevne. Det fik canadiske jøder til at kræve, at staten straffede ham for at udsprede løgne, og så måtte han forsvare sig i retssager i 1966 og 1968.. Her lykkedes det ham at bevise, at bogen i alt væsentligt er sand. Myterne om gaskamre og krematorier er i strid med kemiske og fysiske love, og der døde ikke 4 mio. i Auschwitz, snarere 300.000, som Røde Kors havde anslået, og mest af naturlige årsager.

Mindetavlerne i Auschwitz måtte tekstes om; men forfølgelserne af Zündel fortsatte i USA hvor han blev tvunget tilbage til Canada, der udleverede ham til Tyskland, hvor lov og ”ret” foreskriver fængsel for at sige de forbudte sandheder,

Zündel havde med hjælp af tidens førende forskere bevist, at holocaustmyten var falsk. Derfor blev han dømt til fem år i fængsel, og hans forsvarer Sylvia Stolz, der pegede på beviserne, fik 3½ års fængsel og blev fradømt retten til at virke som advokat i en årrække.

Retssagen vakte stor opmærksomhed, og dommeren erklærede, at han ville rydde salen for tilhørere, hvis de ikke forholdt sig fuldstændigt stille. De viste deres respekt for Zündel ved stille at rejse sig, når han blev ført ind i ”retssalen”

Frigivelsen fik stor omtale i verdensmedierne, og den smukke engelske Lady Renouf stod parat til at hilse ham velkommen til friheden, som desværre ikke er fuldkommen. Hvis han ytrer sig om, hvad han ved, står han til ny fængselsdom, så længe han opholder sig i et af de 11 undertrykte lande, og han risikerer endda udlevering fra de andre EU-lande,

Zündels utrolige retsforfølgelse og fængselsstraf afslører mønstret i tusinder europæiske overgreb mod ytringsfriheden.

Vi fremlægger et dokument, der viser, at grundlaget for det middelalderlige retssystem er selve EU's traktat om oprettese af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union.

Europa må gøre sig fri af denne undertrykkelse, som er påtvunget af en ueuropæisk ideologisk magt .

Folkemord på armenere?

Under 1. Verdenskrig omkom et stort antal armenere i Tyrkiet. Man taler om 1.500.000. Flere lande betegner det som folkemord. Tyrkiet protesterer heftigt. Det, der skete, var grusomheder, der hænder under krig.

Alligevel har en række stater, man nævner Canada, Polen, Frankrig og Sverige, holdt fast ved betegnelsen ”folkemord”.

Danmark : Vi vil ikke politisere over historien. Vi vil skabe fred – ikke ufred !

Kan man skabe fred ved at afvise omtale af historiske kendsgerninger? Nej, for der vil være uenighed om hvilke fakta, man må mørklægge.

Det sætter uvidenhedssamfundet sig ud over, ved at en elite bestemmer, hvad vi må kende til, og hvad, vi ikke må ! Af samme grund har vi ikke demokrati og har aldrig haft det.

Tyrkiet, Israel, USA, EU og Danmark må tåle, at opfattelser fremføres, som de ikke synes om. Ellers forbliver enhver politisk debat falsk.

 

Ad *3 :

"Vi får ar vide, at den jødiske tro er human og ædel."

Vi har skrevet om dette i forrige indslag.

Ad *4 :

Præsident John F. Kennedy blev myrdet 22. november 1963. Vi har alle set filmoptagelserne af den blodige begivenhed, og vi har fået at vide, at morderen hed Lee Harvey Oswald. Denne blev kort efter selv myrdet af en person, der hed Jack Ruby, som forklarede, at han handlede i vrede over det skete. Sagen blev officielt efterforsket af komité, som kom til samme resultat.

Men bog efter bog udkom med kritik af denne forklaring. Mange mente, at mafiaen stod bag eller/og én eller flere efterretningstjenester. Kennedy havde lagt sig ud med disse mægtige magter.

I dette spind har uvidenhedssamfundet længe været i stand til at holde hans allerfarligste modstander i det dunkle. Førnævnte Michael Collins Piper's bøger har løftet sløret over disse hemmeligholdte verdensbegivenheder.

Israel har en magtfuld lobby i USA, som med penge og medier griber ind i præsidentvalgene. Men derudover råder det over efterretningstjenesten, Mossad, som er groet ud af det unge samfunds terrororganisationer, og måske derfor er særlig brutalt og kynisk. Mossad og CIA arbejder tæt sammen.

Kennedy modsatte sig, at Israel anskaffede kernevåben og ville vide, hvad der foregik i byen Dimona.

Israel var fast besluttet på at ville sikre sig kernevåbnet. Kennedy tilbød avancerede konventionelle våben; men han var lige så fast besluttet på, at han ikke ville acceptere kernevåbnet.

I efterretningstjenesterne mødtes agenter for Kennedys fjender, der alle rådede over brutale mordere. Resultatet blev et mord med typiske dækarrangementer, af hvilke de bedst dækkede var de spor, der pegede mod Israel, og dog var det måske netop dém, der var de mest tungtvejende.

Da Kennedy blev skudt, trådte. vicepræsident Lyndon Johnson til.. Han var 100 % på Israels side. Der blev ikke mere spurgt til Dimona, og Israel fik sine kernevåben. Det blev uindskrænket hersker i Palæstina og områderne deromkring, og det blev mægtigere i det internationale spil. Hvor stor, dets magt blev i USA, fremgår af de indledende deklarationer og illustreres bedst af Lyndon Johnsons underkastelse ved US Libbertyaffæren.

I dag er det klart, at Kennedy havde ret i sin modstand mod kernevåben. Mindst tre ny kernevåbenmagter er kommet til: men nogen balance er ikke fremkommet. Og Israels magt er så godt som uindskrænket. I USA drøftes anvendelse af kernevåben i begrænsede aktioner. I Israel er denne trussel underforstået.

Ad * 5 :

Vi har fået at vide, at World Trade Center blev angrebet af rutefly kapret af arabiske terrorister, som styrede dem ind i tårnene og Pentagon. Kun én nåede ikke sit mål. På grund af denne ugerning startede USA's præsident to krige i Mellemøsten og truer med endnu flere. Han har fået os med på de to første. Begrundelsen har vist sig at være falsk.

Ved angrebene omkom omtrent 3000 mennesker. Dertil kommer, at et ubestemt antal hjælpere og tilskuere har pådraget sig skader ved at indånde det farlige støv af det pulveriserede materiale fra tårnene..Og dertil kommer ofrene for de to krige, som lige siden har plaget Afghanistan, Irak og Pakistan, og som nu truer Iran.

Er det da virkelig Obama bin Laden gemt i en hule, der har planlagt dette tusinder km. borte, og blev angrebet gennemført af unge arabere, som uden eller med minimal erfaring som piloter, gennemførte de komplicerede manøvrer ?

Erfarne flyvere siger: Det er umuligt!

Nedrivningseksperter bemærkede: Tårnene kunne ikke synke sammen på grund af de begrænsede brande, og de kan ikke synke sammen omtrent så hurtigt som ved et frit fald. Det var en kontrolleret nedrivning.

Men dette ville kræve eksplosioner. Brandværnsofficeren William Rodriguez havde været oppe i nord tårnet, og hjulpet hundreder til at undslippe. Selv var han den sidste, der slap ud og måtte kaste sig under en truck, da tårnet styrtede sammen. Andre medlemmer af brandværnet reddede ham ud af murbrokkerne

Han fortalte: Der var stor efterspørgsel efter øjenvidner. Jeg blev interviewet mange gange og fortalte om mine oplevelser. Jeg hørte en meget kraftig eksplosion i kælderetagen og hjalp en mand, der var blevet alvorligt forbrændt På trapperne hørte vi flere mindre eksplosioner. De blev i øvrigt også iagttaget på videoer udefra.

Nu opdagede han, at i de angelsaksiske blade blev hans navn og eksplosionerne ikke nævnt, hvad de blev i de spansksprogede blade. Der var hemmeligheder, som ikke måtte afsløres.

Som før nævnt erklærede Osama bin Laden til BB:

”Jeg var ikke indblandet i 11. septemberangrebene i USA, og jeg havde ikke kendskab til angrebene. Der findes en regering indenfor en regering indenfor De Forenede Stater.

Det er denne hemmelige regering, man må spørge. Det amerikanske system er under total kontrol af jøderne, hvis første prioritet er Israel, ikke De Forenede Stater.”

I skriftet ”Debunking the 9-11” nævnes 100 spørgsmål, som er forblevet ubesvarede. Gentagne krav om tilbundsgående undersøgelser er blevet afvist. Mere og mere tyder på, at USA's styre, et eller flere af dem, er indblandet..

Hvad fordel kunne de have af de urimelige begivenheder ? Vi så, at præsident Bush benyttede lejligheden til at gennemtrumfe nødlove, der begrænser amerikanernes friheder. Og han startede to krige mod muslimske lande. Vist var der olie med i spillet; men var det den drivende årsag ? Er olieinteresserne ikke bedre tjent med fred ?

De dansende israelske Mossadagenter, som i arabiske klæder filmede det grusomme optrin afslører en mere direkte interesse i terrorhandlingen.

De ville give araberne skylden og vække den harme, som kunne få amerikanerne til at starte krigene mod de stater, som Israel regner for deres besværligste fjender.

I første omgang var det en succes. Deres agenter blev blot sendt tilbage til Israel, og krigene kom i gang og blev ved, skønt de ikke gik så godt som ventet. Derfor har fortsættelsen mod Syrien og Iran måttet udskydes; men propagandaangrebene er i fuld gang.

Det amerikanske uvidenhedssamfund undergraves af fri netsider, bøger, aviser, tidsskrifter og radio- og TVudsendelser. Om det vil være tilstrækkeligt til at frigøre den ny præsident er desværre endnu usikkert.

Men vort eget uvidenhedssamfund spiller stadig totalt uvidende skønt en dansk kemiker, Niels Harritt har været med til at bevise, at det kraftige sprængstof nanothermit har været anvendt til at pulverisere tårnene.

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU