VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Aktuelle kommentarer april 2010

 

Trods Obamas valne kritik af Israels udfordring af verdenssamfundet og endda af hans eget land, blev præsidenten angrebet fra begge partier i kongressen, og så måtte han dukke sig endnu mere. Han foreslog, at Israel skulle udsætte bosættelserne fire måneder. Så ville han lægge pres på det palæstinensiske selvstyre om, at det skulle begynde direkte forhandlinger i stedet for de indirekte, som parterne accepterede sidste måned. Ifølge dagbladet Ha'aretz anser toppen i Israels regering det for umuligt at erklære byggestop.

Så vendte Obama tilbage til sit yndlingstema; Iran skal underkastes flere sanktioner, fordi det ikke lever op til det internationale samfunds krav og måske opbygger kernevåben.

Men det var jo mod Israel, han først og fremmest burde iværksætte sanktioner, da det i årtier har trodset det internationale samfund og har opbygget et dommedagsarsenal af kernevåben med flere atomsprænghoveder end Storbritannien.

Imedens aftaler Obama med Rusland at skrotte de kernevåben, som begge parter har alt for unødvendigt mange af. Og så taler han om yderligere at begrænse udbredelsen af dette våben. Det er lovlig sent; men han kunne begynde med at lægge pres på Israel, som hans samfund støtter med astronomiske resurser, for at få det til at afvikle dets allerværste terrorvåben.

Selv uden dette vil Israel militært være stærkt nok til at hævde sine af FN anerkendte grænser; men med større militær jævnbyrdighed vil dets styre tvinges til mindre arrogance overfor andres rettigheder.

I mellemtiden har USA forberedt et overraskelses-terrorangreb på Iran. Det skotske blad The Sunday Herald Scotland har afsløret, at hundredvis af ton dybteksploderende bunkerbomber i stilhed er overført til den britiske ø Diego Garcia i Det Indiske Ocean.

Og propagandaforberedelserne fortsætter. Obama gemmer – men næppe glemmer - sine ærgrelser over kinesiske valutatransaktioner og så priser han Kina, fordi det har antydet villighed til at gå med på sanktioner mod Iran. Og vore egne medier følger trop med vredladne angreb på landet; men især mod dets præsident, hvis skarpe tunge ingen dansk journalist eller politiker kan hamle op med.

 

Journalisternes Sorte Bog

....peger i samlet form på vore mediers skævinformation og udeladelser.

Vi skrev i juli 2006 til undervisningsministeren om en påtænkt historisk kanon og pegede på en lang række skævheder og forbigåelser i den gængse historiske litteratur: fejlinformation, som gør det nødvendigt, at undervisningsmaterialet på alle niveauer revideres. Uheldige avisartikler understreger dette behov. Det er tvingende nødvendigt, at historieundervisningen i Danmark som følge af moderne forskning må revideres på i hvert fald flere punkter.

Bl.a. afliver forfatteren Michael Walsh populære myter om Anden Verdenskrig.

Og en korrespondance med menneskeretsinstitutter i Wien og Bruxelles afslører, at undertrykkelsen af det fri ord i Europa er indbygget i ”fællesskabets” traktater.

Historikeren Taylor viser i bogen at Hitler ikke ønskede krige.

I ”Vestlig Sanisdat” nr 2: analyseres den mosaiske tros magt

Flyterroren blev startet af englænderne.

Pæne akademikere fremhæver gerne, at i det samfund, vi lever i, er viden det vigtigste. Den er Magt. Den giver gode levebrød til mange, for der er mange ting man kan samle sig viden om. Nogle kan gøre én til professor, andre til statsminister.

Magten handler om, hvem, der ved mest på det vigtigste felt. Det er så her den egentlige magtstrid raser: Hvem og Hvad er vigtigt og hvem bestemmer det?

Det gør traditioner, og de ændrer sig, men som regel langsomt. Men det gør især medierne og dér han det gå hurtigt. Det er altså dem, der bestemmer og har magten., fordi de hersker over folks viden, og ubidenhed.

Hvem kan det så være?

Der er mange former for viden - ingen kan beherske dem alle. Der er mange små og enkelte større herskere. Overlegen viden har tilsyneladende ingen af dem

Men den, der har magten over medierne, hehersker masserne. Han bestemmer, hvad masserne får at vide og ikke får at vide.

Han er herre i uvidenhedens rige.

Han kræver betingelsesløs overgivelse.

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU