VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Heksejagt

    Påsken 2010 bragte ikke de vidunderlige påskemusikværker, som tidligere var fast tradition. De fornærmer jødedommen.
   
I stedet tog man fat på at skildre hekseprocesserne i 15- 16-hundredtallet,  hvor udpegede – især kvinder - blev tortureret til hårrejsende bekendelser, efter hvilke de blev brændt levende.                            

   
Oplysningstiden fik stoppet dette barbari, og derfor skal det naturligvis ikke glemmes; men det skal ikke bruges til at dække over, at vor tid dyrker hekseprocesser, der ikke står tilbage for de gamle.

   
I så fald måtte vi da alle sammen kende til det ! Nej, for det er uvidenhedsdiktaturets elite, der arrangerer processerne og har gjort det i hundrede år, og de behersker også medierne, der bestemmer, hvem der skal betegnes som hekse, og det er da ligesom naturnødvendigt blevet dem, der tabte de store krige, for de kunne jo – ligesom de gamle hekse – ikke forsvare sig.

   
Efter Anden Verdenskrig blev fanger efter de tabende tortureret nådeløst, og deres aftvungne tilståelser blev brugt som beviser i andre hekseprocesser og bliver det stadigvæk.

   
Også holocaustmytologien bygger på disse overgreb, men også på almindelige vidneudsagn, som blot aldrig er blevet normalt kontrolleret. 

   
Og selv om man, så vidt vides, ikke torturerer mere i Europa, så sender man stadigvæk udpegede hekse i fængsel i årevis.

   
Jamen, hvem kan man finde på at kalde hekse ? Det kalder man alle, der står i vejen for uvidenhedsdiktaturet : Al nationalisme – undtagen én ! Al racisme – undtagen én ! Al socialisme, som går hen og bliver national !

   
Internationalsocialister (og anarkister), der har kæmpet for Stalin i Spanien, i Tyskland og i Danmark hyldes stadigvæk med undskyldninger, flag og parader; men nationalsocialister eller nazister udskældes som det værste af alt. Man behøver bare at stemple noget med ordet nazisme, så er det umuligt at røre ved.

   
Derfor må man kun i sportskampe hylde sin egen nation og slet ikke sit eget lands religion. Derfor må man ikke foretrække gener for sundhed frem for gener for skavanker. Man skal bare dyrke det uheldige mere end det heldige.

   
Det samme gælder for kulturen. Den skal blandes, og dem, der dyrker en anden religion og andre traditioner end vi, skal have samme vilkår som vi, for alle mennesker er lige.

Jamen det synes de jo slet ikke ! De synes, de er meget bedre. Ja, det synes jo også det udvalgte folk, og dem har vi jo sluppet ind og givet magt på grund af idéen om, at alle er lige. Nu sidder de på vore penge og vore medier og demonstrerer, at nogle er mere lige end andre.
   
Men hvorfor vil de have os til at slippe endnu flere ulige ind ? Fordi det opløser vort nationale sammenhold, og selv sidder de jo på magten.

   
Jamen det gøglespil er jo for længe siden afsløret ! Ja - det er derfor, at de, der afslører sådan noget, skal slænges i fængsel. Derfor har overmagten gennemtvunget de love, der gør det strafbart at synes andet end overmagten, og som gør det endnu mere strafbart at forsvare sig. Derfor hekseprocesserne !

   
Derfor er det nødvendigt med en ny oplysningstid. Sandheden om ansvaret for det tyvende århundredes blodorgier må gøres kendt. Propagandafordrejningerne må afsløres, og historien må skrives om.

   
Vi har peget på propagandakontorernes hæslige virksomhed under og efter de store krige. Men deres succes har inspireret til en ny hemmelig krigsførelse, der drives nat og dag uanset officielle krigserklæringer og faktiske krigshandlinger. Instrumentet kaldes hemmelige efterretningstjenester. Det er organisationer, der har tilkæmpet sig enorm uafhængighed og magt.

   
Især mærkværdighederne i forbindelse med holocaustoperationerne, mordet på præsident Kennedy og terrorangrebet på World Trade Center har strammet opmærksomheden om disse uhyggelige tjenester.

   
Vi har peget på netsider og bøger – ikke mindst i nyeste tid udkomne - der skræller dæklag af de kamuflerede ugerninger.

   
Det er denne kamp mod overtro og magtmisbrug, som fri forskere og tænkere må føre igennem. Det er igen Vesten, som må føre an. Den bærer på store skyldbyrder, men har også fostret de uafhængige tænkere, som har vist veje ud af forvirringen.

  
Det er denne indsats, vi må bringe videre.

Som motto for vor ”Vejledning I Mediejunglen”, skrev vi år 2000 :

”Lys over ALT, det er det, vi vil !”

Det forgangne tiår har bekræftet, at dette er målet, som alle må stræbe efter. Der er destruktive kræfter, der udnytter, hvis ikke flest muligt bringes til at anerkende dette mål.

 

 SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU