VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !



Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 


En væmmelig tale

Irans præsident Ahmadinejad's tale i FN 3/5 var så slem, at såkaldt demokratiske landes repræsentanter måtte udvandre.

Han talte kun om fred. Og han vendte sig mod kernevåben og kritiserede dem, der samler dem på lager og især dem, der truer med dem.

Men han gik ind for kernekraft til energi, som han, lidt naivt, tror, er skånsomt mod miljøet. Men det foregiver jo også de udvandrende stater at tro.

I virkeligheden var hele talen en appel om fred i Mellemøsten - i verden.

Ordlyden kan læses på www.americanfreepress.net

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU