VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Et enestående monument

Et mægtigt granitmonument er rejst på toppen af et bakkedrag i Elbert County i Georgia, nær grænsen til South Carolina.

Det blev færdigt i marts 1980 og kaldes somme tider Amerikas Stonehenge.

Det består af fire oprejste granitplader og en overliggende sten. Alle er rektangulære. Og de opretstående er omtrent 5 m. høje, forsynet med indskrifter på otte moderne sprog. På overliggeren er et kortere budskab på babylonisk, klassisk græsk, sanskrit og med ægyptiske hieroglyffer.

Vi har oplysningerne fra Amerian Free Press, nr.21,.2010. Journalisten Mark Anderson er imponeret af monumentets størrelse; men forstår slet ikke dets budskab, som han kalder en opfordring til massemord.

Hovedteksten bringer ti bud, og det første lyder: Hold altid verdens befolkning under 500 mio. i perfekt balance med naturen.

Det betyder, mener han, at 6 mia. mennesker skal myrdes. På anden måde kan det ikke opnås! Jo, med mindre man kalder prævention for mord.

Flere europæiske lande har bragt deres befolkningsudvikling til ikke blot at stoppe, men gå tilbage. Når udviklingen alligevel fortsætter, skyldes det internationalt pres for at de skal integrere indvandrere fra andre, mindre restriktive, ”kulturer”.

Verdensbefolkningen bliver derfor ved med at vokse, med udsugning af resurser, og befolkningsoverskud af fattige, som bliver ved med at være fattige. Men, skønt problemet ses alle vegne, er det selv på verdenskonferencer, tabu.

Det er storslået, at nogen tør bringe det frem så monumentalt.

De, der står bag, er anonyme, men kalder sig: en lille gruppe mænd, der stræber mod fornuftens tidsalder.

Det er det samme, som avisens mægtige motor, Willis A. Carto, har kæmpet for. Collins Piper sammenfatter hans livsværk med bogen; ”An Appeal To Reason”: ”Et Råb På Fornuft”:

Men Mark Anderson spræller: Oplysningstiden, det var den, der førte til den blodige franske revolution, skriver han. Nej, det var det ikke. Det var dumheden, der gjorde den så blodig, ganske som den russiske.

Men Voltaire, Diderot, Pierre Bayle og Holberg - de brød brecher af lys, som stadig vejleder.

Anderson mener, at det er neocons, NWO, Den Ny Verdensorden, der står bag idéen om verdensmassemordene.

Men nej, det er det ikke dem, der står bag - det er dem, der står bag den grænseløse sammenblanding af kulturelt uforligelige etniciteter, som splitter samfundene og gør dem til letstyrede markeder og valpladser.

Monumentets budskab er et helt andet. Dets andre bud lyder:

2:: Styr reproduktionen klogt. Frem dygtighed og mangfoldighed.

3: Forén menneskeheden med ét nyt, levende, sprog.

4: Behersk lidenskab – tro – og tradition – med kølig fornuft.

5: Beskyt folk og nationer med retfærdige love og retssystemer.

6: Lad alle nationer internt styre sig selv og løse ydre diskussioner i verdensdomstole.

7: Undgå smålige love og unyttige embedsmænd.

8: Afbalancer personlige rettigheder med sociale pligter.

9: Lovpris sandhed, skønhed, kærlighed og søg harmoni med det guddommelige.
10: Lad være med at blive jordklodens cancer – giv plads til naturen.

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU