VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Kryptisk oprigtighed :

Jyllands-Postens Davidsstjerne


Som læser af Jyllands-Posten undrer man sig over, så konsekvent nyheder vælges og drejes så hensynsfuldt som muligt til gunst for jødedommen og Israel

Visselig fandt man både hist og her udspredt små hexagrammer, som Israel har annekteret og kalder Davidstjerner; men de var dog så forkrøblede, eller var det bare sjuskede, at man kunne, eller måske skulle, tro, at det ikke var alvorligt ment.

Men den idelige gentagelse fik én til at tvivle på tilfældigheden, og når tegnet nu gyldengult kroner i'et i avisens titel: 'Morgenavisen', så må der være mening med det.

Den skæve Davidstjerne er en kryptisk ærlig bekendelse: Her har I et ægte zionistdomineret blad.

20. maj bestemte vi os for at notere, hvor tit bladet gentager påstanden om de 6, eller 7 mio., af nazisterne, myrdede jøder. Det skete allerede samme dag (Per Nyholm), og den næste (Flemming Rose) - og den næste.igen.

22. maj bringer bladet en begejstret anmeldelse af ”verdensteatret i Alperne”, Oberammergau: Al antydning af jødisk skyld i Jesu korsfæstelse er luget ud af forestillingen. Det er ”folket”, og ikke længere som i den gamle tekst, jøderne, der skriger ”korsfæst ham!”

Instruktøren har, skriver anmelderen, ladet sig inspirere af den 500 år gamle træskærer- (og mon ikke maler-) kunst, som jo også var pragtfuld; men jødevenlig var den ikke. Den hyldede jomfru Maria, der blev himmeldronning, medens jøderne betegner hende som hore.

Instruktøren, Stückl regner med ”at et moderne publikum i stadig mindre grad kender baggrunden”, og han ved hvem, der i dag sidder på magten, så han kan bare lave den om: ”Jesus er jødernes fører, en forkæmper for sin tro.”

Jamen, hans tro var ikke jødedom.. Han overtrådte de jødiske regler og kaldte ypperstepræsterne for Satans yngel. Det var ikke uden grund, at de ortodokse jøder blev rasende, og derfor var det dem, der råbte: korsfæst ham!

Det er ikke til at sige, hvor stor en del, de udgjorde af folket; men jøder var de.

For at vi ikke skal huske dette, bringer man ikke mere i påsken de pragtfulde passionsspil, som før hørte påsken til.

Selv om jødedom og kristendom er uforsonlige modstandere, tvinger mediemagten instruktøren til at levere et forfalsket evangelium, befriet for alt, hvad jødedommen stempler som 'antisemitisme'.

Mon Jyllands-Postens medarbejder, med det kristelige navn, John Christiansen, var blevet udsendt, hvis spillet havde fastholdt sin kristne tradition, og hvis det nu var sket: Hvor begejstret ville han da have anmeldt det?

Bladet fortjener virkeligt sin lille Davidstjerne. Eller den burde være større!

Men man må anerkende, at artikelforfatteren, trods sin venligt rosende tekst, fremstiller den mærkelige begivenhed, som den er.


SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU