VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Krum- og badutspring


Med Israels overfald i internationalt farvand på seks nødhjælpskibe på vej til Gaza blev det igen lidt svært, at forsvare den militaristiske israelske stat.

Obama forklarede i sit vanskelige valg mellem Nato-partneren Tyrkiet og den uregerlige, eller, hvad den ikke undser sig for at erklære: regerende altmuligpartner, Israel, at det sidste er et demokrati, og det er en undskyldning for næsten hvad, det skal være.

Og Israel er ikke udpeget som statsterrorist; medens Hamas af USA er udnævnt til terrororganisaton. Mod en således udpeget er alle kneb tilladt.

Men med skibsoverfaldet, hvor ni mennesker blev dræbt, viste det sig, at der alligevel er en grænse. Selv de mest hengivne Israelforkæmpere kom i vanskeligheder.

Men ”Dansk” Folkeparti sprang hæmningsløst ud: Israel har ikke bare ret til at forsvare sin stat; men også sine okkuperede områder. For dette må alle hensyn til folkeret og menneskerettigheder vige.

Også Jyllands-Posten bekendte sig, i sin leder dagen efter, til dette standpunkt; men kom til at stå temmelig alene, og næste dag, 2. juni, måtte redaktionen slå nogle krumspring.

Et lille bitte læserbrev kritiserer lederen, men i en fornem artikel s.8, af korrespondenten Thomas Heine, gøres rede for eksperternes opfattelse af Israels brud på folkeretten gennem lang tid og ikke kun i den aktuelle situation. På s. 9 artiklen: ”Slangebøsser og specialtropper”.

Men på s. 15: ”Løgne og propaganda” ved Poul Højlund:”Israel har altså lov og ret på sin side, og aktivisterne har løgn og propaganda på deres. Men DR fatter ingenting og har end ikke det minimum af professionalisme, der kræves for at undgå at falde i propagandaens fælde”

Nej, DR havde også problemer. For sørøveriet i internationalt farvand var ikke til at komme uden om, og selv om der måske blev kastet flasker og skudt med slangebøsse, kan det næppe påstås, at det er for voldsomme våben mod tungt bevæbnede sørøvere.

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU