VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Hvem tilhører Danmark?

 

Forleden kom vi i snak med et ungt menneske, der havde fasttømrede meninger.

Han kunne ikke forstå, hvorfor ikke alle havde ret til Danmark.

Han fandt at alle religioner er lige urimelige.

Til det første vil vi sige: Danmark skal tilhøre dem, der har skabt det, og dem, der vil bevare det.

Hvad er det, der er værd at bevare?

Danmark har endnu nogle dejlige strande og landskaber. Vi har pragtfulde kirker og museer og gode biblioteker.Vi har et velstående samfund, hvor selv de fattige lever bedre end mange rige før i tiden.

Men det er en skrøbelig balance, som hurtigt kan kamme over.

De åbne landskaber ædes op af veje, byer og fabrikker. Vore grænser invaderes af folk, som gerne vil nyde vor økonomiske velstand, men sjældent har øje for den kulturelle. Har de ikke det, så har de ikke ret til Danmark, Så har vi ret til at henvise dem til de lande, hvis kultur, de sætter højere.

Alle religioner er ikke lige urimelige, men de må kunne tåle at betragtes med fornuft. Det bedste i dem vil stå sig.

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU