VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

NY VERDENS UNDERORDNING

4 – 7. juni 2010 afholder Bilderberg årets møde i det velbevogtede Hotel Dolce i Sitges i Spanien, 12 miles fra Barcelona.

Indbudte er magtbesiddere, mest fra den velhavende del af verden. Prominente navne er Jacob Rothschild og David Rockefeller. Nogle få skandinaver plejer at være med. Navnene skifter. I år har Bilderberg-koordinator Anders Eldrup, direktør i Dong Energi, indbudt tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og ex-direktør i udenrigsministeriet Ulrik Federspiel. Som tidligere danske deltagere nævnes: Ritt Bjerregård, Uffe Ellemann-Jensen, Connie Hedegård, Jens Otto Krag, Mogens Lykketoft, Mærsk McKinney Møller, Prins Aksel, Prins Henrik; Herbert Pundik, Anders Fogh Rasmussen, Stine Bosse, Helle Thorning Schmidt, Tøger Seidenfaden.

Hvad der afhandles holdes altid strengt hemmeligt. Ellers, hedder det, kan der ikke tales fuldstændig frit. Et par gange er det dog lykkedes at redde karakteristiske referater ud.

Det står klart, at formålet er at samle og koordinere (læs: underordne) magtsamlinger i så meget af verden som muligt. Og sigtet må nødvendigvis være kapitalistisk.

James Tucker jr. skriver 7. juni, at Obama, ”som ejes af Bilderberg”, stadig arbejder på at få Rusland og Kina med som støtte til krigsarrangementerne mod Iran.

Centralt for den styrende elite er kampen mod lande- og kulturgrænser. En ny, effektiv verdensorden vil ikke besværes af mange forskellige synspunkter. Det er besværligt nok, at Kina, Indien, Rusland og Brasilien har deres egne interesser.

Om dette sidste kom frem på Bilderbergmødet ved vi ikke. Heller ikke om befolkningsbomben i fattige lande, især i Afrika, blev taget i betragtning.

Sikkert er blot, at debatter – de være sig siden så fri det skal være – hvis de er forbeholdt udvalgte meningsfæller, blot tjener til magtens indoktrinering.

Det er derfor, Bilderberg er farlig og antidemokratisk.

Det er denne skyggeregering, som kan forklare vor tids uforståelige gåde: Hvorfor har vore medier og vore politikere systematisk importeret mennesker af fremmed afstamning og kultur ?. Medierne har romantiseret forhold til sådanne og hyldet adoption af farvede børn. Gør det stadig. Resultatet ser vi. Danmarks befolkningstal er godt på vej til 6 mio., hvilket vil sige. 139 pr. km2. Og uddelingen af statsborgerskaber fortsætter, idet der blot kræves minimalt kendskab til dansk, og at man klarer en let overskuelig hukommelsesprøve. Alt dette blev opmuntret af internationale rekommendationer, gerne gennem EU.

Velvalgt citat :

Jyllands-Posten bringer 6. juni følgende citat :

”Ville man kalde et tysk kulturcenter to gader fra porten til Auschwitz for fredens frø ? Der er visse ting man bare ikke gør uanset hvor velmente de er.”

Rod Dreher om planer for en moské tæt ved Ground Zero i New York – i Netmagasinet Beliefnet.

Nej, ”det, man bare ikke gør”, er at erkende, at Auschwitz er det 20. århundredes groveste bedrag, og WTC-angrebet det ny århundredes.

J-P dyrker dem begge.

Er der fornuft i stadig at mindes disse grusomme bedrag ? Ja, for deres succes inspirerer til ny større og mindre hæmningsløse dækoperationer

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU