VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 


Something  Rotten  -  !   


Til forsvar for Israels overtrædelser af internationale regler, FN-beslutninger og menneskerettighederne hævdes igen og igen, at landet er et demokrati, det eneste i Mellemøsten.

Hvis dette er demokrati er det en katastrofe for begrebet,

Men Jyllands-Posten har ingen betænkeligheder. I ”The Independent” har bladet fundet følgende citat af den gamle punker” Johnny Rotten, som den 22/8 2010 bringes under rubriken:”Kultur-Klip”:

”Så længe jeg ikke har set et arabisk land, et muslimsk land med demokrati, kan jeg ikke forstå, at nogen kan have et problem med, hvordan de bliver behandlet.”

Johnny Rotten – og bladet – mener altså, at hvor der ikke er demokrati, kan man behandle menneskene, hvordan det skal være.

Hvordan står det da til med demokratiet i det, der regnes for den kristne verden ? Det stiller vigtige krav:

Demokrati = folkestyre forudsætter, at folket bliver forelagt alle relevante forudsætninger for fornuftige beslutninger. Men det sker jo ikke hér. Altså har vi ikke demokrati !

Når medierne fortier og/eller forvrænger nødvendig information, har vi ikke demokrati. Kampen for demokrati er lige så vigtig i vestlige lande som i MØ, for modstanden er lige så sammenbidt.

Ved desinformation gøres demokratiet til en illusion., og Anden Verdenskrigs vigtigste fordrejninger forsvares stadig hårdnakket af Vestens toneangivende medier. Skal demokratiet vindes, må de farligste løgne og fordrejelser, der truer fred og frihed, overvindes.


Vi har vist, at Anden Verdenskrig ikke var en krig for demokrati, fred og frihed, men en gammeldags magt- og imperiekrig mod Tysklands industri, og resultatet blev derefter: Det engelske imperium fik et knæk; men Stalin fik hele Østeuropa foræret, og zionismen lagde grunden til en enestående magterobring, ikke blot i MØ, men også i Europa og USA.

Grundlæggende for denne magt er stadig kravet om støtte og erstatning fra alle industrielle magter på grund af, som det forudsættes, uprovokerede pogromer og overgreb.. Dertil kommer deres mægtige finansmagt skabt gennem indtægter af renter (åger !) ved udlån og investeringer i industri som våbenproduktion. Deres mest geniale investering har dog været erobringen af så godt som hele Vestens mediemagt.

Den er grunden til, at man aldrig hører om jødeelitens intriger, dens krigserklæringer mod Tyskland, og afsløringerne af, at holocaustmyterne i alt væsentligt er opspind.

Den er også årsag til, at Israel - uden at blive stillet til ansvar - kunne angribe det amerikanske flådefartøj ”Liberty” og dræbe 34 unge amerikanere og såre 171.

Ligesådan undgår vore medier omhyggeligt at omtale, at Israel gennem Mossad og agenter synes at have været indblandet i forberedelserne til 9/11, der kostede omtrent 3.000 mennesker livet. Fælles for de to, og endnu flere aktioner, er, at det skulle se ud som om de var udført af Israels fjender. Kun tilfældigheder forhindrede, at det lykkedes i den første aktion; men i det andet tilfælde: World Trade Centeret, har regeringens fordrejninger foreløbig resulteret i to åbne krige mod for Israel besværlige lande og fortsatte grusomheder i Palæstina.

Man har peget på 100 svagheder i den amerikanske regerings forklaringer. Nogle af dem er meget grove. Brandfolk fortæller fra deres ophold i de ramte bygninger, at de hørte de eksplosioner, der fik tårnene til at synke sammen. Og piloter og bygningssagkyndige vidner, at de tre tårne ikke kunne synke sammen alene ved et angreb af fly ført af utrænede piloter fra fjerne lande.

Vore medier bringer kun nødtvunget disse oplysninger.

 

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU