VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Mærkelige Merkel

   
8. september hørte vi i fjernsynet dette: Muhammed-tegneren Kurt Westergaard fik af Tysklands forbundskansler Angela Merkel overrakt en frihedspris. Det skete i Potsdam ”i netop de samme lokaler, hvor Churchill og Stalin i 1945 skænkede frihed til så mange.”
   
Den frihed, de to krigsherrer skænkede, var, at hele Østeuropa blev lagt ind under Stalins tyranni, og hele Tyskland blev gjort retsløst i hundredhalvtreds år. Læs f.eks. Friedrich Grimm, Ursula Haverbeck, internettet, AFP og Horst Mahler.

   
Det rabler for fjernsynsredaktionen, hvad enten det gælder frihedsbegrebet eller nutidshistorien, Jyllands-Posten kløjes i de samme problemer.

   
Bladet bragte 10/9 2o10 som kronik et uddrag af forbundskanslerens tale. I seks erklæringer hylder hun friheden og fremhæver ytringsfriheden. Hun citerer Perikles, som har sagt, at hemmeligheden bag frihed er mod.
   
Er det da særlig modigt i dagens Danmark at kritisere muhamedanismen og Islam ?

   
Nej, i dag er der mange, der i Danmark tør pege på de betænkelige sider ved Islam. Jyllands-Posten, hvis chefredaktør selv var til stede ved ceremonien, giver flittigt plads til kritik, og Ralf Pittelkow og Karen Jespersen, til hvem vi sendte afslørende dokumentation om dette, har skrevet en ny bog om emnet. Bladet stiller gerne spalter til rådighed for parrets synspunkter. Og Angela Merkel applauderer.

   
Men når hendes egne landsmænd peger på urimeligheder i den religion, som Jesus kaldte djævelens værk (f. eks. Johs. 8 – 44), så svigter modet hende. Hun håner dem og finder det i orden, at de sendes i fængsel i årevis.

   
Hvorfor svigter modet fuldstændigt både danskere og tyskere, med få undtagelser, som i Tyskland straks sendes i fængsel, når det gælder kritik af den magtfulde jødedom, zionismen og holocaustmytologien.?

    
Fordi eliten bag denne ideologi behersker alle medier med indflydelse.

   
Selv om kansleren erklærer, at religion ikke skal kunne forsvare undertrykkelse af ytringsfriheden, er tusinder tyskere og østrigere blevet fængslet og andre europæere forfulgt og idømt bøder alene for at bruge ytringsfriheden til at fremføre tanker og fakta.

   
Her svigter modet den lille dame; men hun er også underkastet middelalderlige love, som blev hendes land påtvunget af de sejrende krigsherrer.

   
Alligevel burde hun femogtres år efter den hårrejsende krigs afslutning kræve de påtvungne love erstattet af nutidige.

   
Men i Danmark har vi endnu ikke disse love. Det er da så meget mere sølle, at vore medier alligevel underkaster sig de samme tabuer, og regeringens ministre agerer lige så underdanigt og vover, så lidt som Tysklands, at hævde ytringsfriheden undtagen, hvor den kan bruges i propagandaen.

 

Marianne skrev i september til Berlingske Tidende:

Rubjerg, 13. september 2010
Berlingske Tidende
Debatredaktionen

 

Europæisk ytringsfrihed                                                                             

Det er interessant, at Angela Merkel i Potsdam ved overrækkelsen af M100’s mediepris holdt en tale om ytringsfrihed i Europa.
   
Hun sagde to ting, som må være forpligtende for hende:

1.  ”Hemmeligheden bag frihed er mod.” Denne sætning af Perikles er stadig lige så aktuel i dag, som den var i det femte århundrede før Kristus.”

 2. ”Så godt som alle stater er medlemmer af FN, og alle har godkendt menneskeretserklæringerne. De 30 fremragende artikler i erklæringerne er klare og tydelige: Ingen kulturel forskellighed kan retfærdiggøre tilsidesættelse af rettighederne.”

    Artikel 19 lyder: ”Ethvert menneske har ret til fri meningsytring; denne omfatter friheden til uanfægtet at hævde sine meninger og til at søge, modtage og udbrede oplysninger og tanker uden hensyntagen til landegrænser.”

    Nu venter vi på, at Angela Merkel viser det mod, hun talte om, og indfører ytringsfrihed i Tyskland, hvor hundreder af mennesker bliver straffet for at benytte sig af artikel 19.
   
Man bliver så forbløffet, når hun kort inden har opfordret den tyske nationalbank til at fyre Thilo Sarrazin på grund af hans udtalelser og en bog, han har skrevet.

    
Men almindelige tyskere holder med Sarrazin.

Marianne Herlufsdatter

   Berlingske bragte ikke dette brev; men dateret 19. august 2010 modtog vi brev fra statsministeriet. Det lød i sin korthed således:

 

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU