VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Berlingske bragte ikke dette brev; men dateret 19. august 2010 modtog vi brev fra statsministeriet. Det lød i sin korthed således:

 

 ”Kære Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund.

På vegne af statsministeren vil jeg takke for jeres henvendelse af 18. juli 2010, som statsministeren har bedt mig besvare,

Da jeres henvendelse vedrører forhold, der hører under Udenrigsministeriets ansvarsområde er jeres henvendelse videresendt dertil.

Med venlig hilsen
Tobias Elling Rehfeld
Ministersekretær.
   

Vi mener stadig, at ytringsfriheden er alles ansvarsområde; og jo større magt og indflydelse, des større ansvar.

Men vi må altså alligevel afvente det siden længe lovede svar fra udenrigsministeren og håbe, at den megen hyldest til ytringsfriheden, som netop nu strømmer over i medierne, vil inspirere hende.

Desværre skyldes den store begejstring overvejende, at store blade og nu også tykke bøger igen og igen bringer de tegninger, som, de ved, vil oprøre tilhængere af Islam; men emner, som vil oprøre zionisterne, og deres forbundsfæller i Europa og USA undertrykkes eller fordrejes.

På samme måde forskelsbehandles andre vigtige hændelser.

Vi har peget på forfalskningen af nutidshistorien, holocaustmyterne og fremstillingen af 9-11-hændelserne.

Det oplyses nu, at der efter angrebet på World Trade Center’s nordtårn sværmede 14 helikoptere - men ingen jagerfly – omkring stedet, hvor regering og officielle medier fortæller, at snart endnu et stort passagerfly skulle dukke op og efter vanskelige manøvrer brase ind i tvillingtårnet,

Der blev taget et stort antal fotos og film både fra luften og på jorden, men desværre synes mange af dem at være manipulerede, og i dag er det teknisk muligt at lave om på næsten hvad, det skal være.

Men en del uafviselige billeder dokumenterer eksplosioner i tårnene – mindst én så kraftig, at ståldragere blev slynget hundrede m. bort fra bygningen, og beton blev pulveriseret til støv. I kælderrummene vidnede smeltet stål og ekstrem varme, der holdt sig i dagevis, om helt usædvanlige årsager.

Åbenlyst for alle må det være, at regeringen ikke har været i stand til at forklare, hvordan muslimske aktivister med minimal pilottræning og bevæbnet alene med plastknive til åbning af papkasser kunne erobre og gennemføre deres angreb tværs gennem USA’s bedst forsvarede luftrum.

Hvordan skulle Bin Laden i en hule i Irak kunne beordre de amerikanske jagerfly på alle parate flyvepladser til at blive på jorden ?
 
Han er ikke idiot. Han ville vide, at det var umuligt. Det var ikke ham, hvad han også har sagt. Det var et insider-job, som Ahmadinejad sagde i FN. Det burde vore egne medier have oplyst; men de udtrykte blot hellig forargelse over at nogen kunne pege på dette.

 

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU