VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Kultur er at vælge - det bedste!

Men kultur er netop den indsigt, at ikke alt er lige godt. Man må vælge. Vi har gennem generationer udviklet vore egne værdier.

Nu kræver den styrende elite, at vi skal nivellere vor udvikling tilbage til stadier, vi selv har forladt for generationer siden.

Men det er den bagvendte verden. Naturligvis må det være udvandreres ansvar at vælge et land, hvis kultur de kan acceptere. Men topstyrerne siger : Det behøver I ikke ! I kan tage Jeres idéer med til de ”demokratiske” lande og gennemtvinge dem dér ved hjælp af de demokratiske processer. Demokratiske lande skal, som Thilo Sarrazin har udtrykt det, afskaffe sig selv.

Styret har sat trumf på: Gennem lobbyarbejdet i komitéer og medier blev ytringsfriheden forbudt i verdenskrigens tabende lande, og udvandet i alle andre.

I Danmark vedtog man den såkaldte racismeparagraf, der fastslår, ”at man skal straffes, hvis man håner eller nedværdiger en gruppe mennesker på grund af race, hudfarve, nationalitet eller etnisk oprindelse, tro eller seksualit.”

Dette skal naturligvis ikke tages alvorligt i den politiske debat. Der må man absolut håne og nedværdige dem, der har en anden politisk mening. Et karakteristisk eksempel finder Jyllands-Posten 6/1 2011 med følgende citat: af Michael Jalving under kategorien: Samfund : ”Gamle og ny nazister. I stedet skal vi behandle dem, som de nynazister, de er, Dvs. tillade dem, men smadre dem med argumenter, frihed, hån, spot og latterliggørelse.”  De sidste tre skældsord har man jo allerede længe forstået at indflette så fiffigt som muligt; men skulle frihed og argumenter endelig komme til, vil skribenten få sig en overraskelse.

Hvad indstrømmerne angår er debatten i hvert fald afgørende hæmmet. Her skal pæne mennesker tage påbudet alvorligt. Mørkhudede personer tør ikke afvises. De får stadig flere ledende poster i medier og integrationsmyndigheder, Osv.

Jo, Danmark afskaffer sig selv, hvis vi ikke ophæver debatforvridningen!

 

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU