VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

FN's og EU's internationale moral- og retsregler manipuleresFN’s og EU’s internationale moral- og retsregler:

Den oprindelige tekst til menneskerettighederne blev formuleret under meget anderledes samfundsforhold. Kun få – om nogen - af de besluttende havde forudsætninger for at bedømme rækkevidden af en rabiat eller organiseret fordrejning af dem.

Statsmagten var endnu i 1700-tallets slutning så stærk, at man var sikker på, at ekstrem udnyttelse altid ville være kontrolleret af statsmagten. Men siden er pressionsgrupper blevet stærkere, og magteliter har forstået, at gøre dem til redskaber for deres interesser.

Til at styre denne fordrejning var medierne det sjældent svigtende apparat, og de egentlige magthavere, der bestemte tolkninger og udlægninger, var følgelig medieherskerne. Vi har set, at det i udpræget grad var zionister, hvilket har sat sit præg på den måde moral- og retsbegreber er blevet ud- og falskmøntet igennem 1900-tallet.

Medens kristendommen gennem flere århundreder har måttet se de hellige skrifter lagt under lup og udsat for kritik, har koranen, som få af os kan læse i originaltekst, fundet forsvarere, som dækker sig med henvisning til religionsfriheden.

Alligevel. slippes kritik af Islam frem i bøger og store aviser, for den forliges dårligt med det stade, de vestlige samfund – i hvert fald på visse områder - har kæmpet sig frem til.

Men det sker ikke med den anden magtfulde religion, som har invaderet vort samfund : jødedommen, zionismen, shoa.

Den behersker medierne, og må derfor slet ikke omtales andet end rosende. Det har ført til den fuldstændigt skæve debat, vi har skrevet om:

Jøder agiterer for indvandring til Danmark og andre vestlige lande, og for at muslimer skal have moskéer og begravelsespladser og støtte på linje med kristne og fritænkere. Men Israel skal være ”en jødisk stat” og skal understøttes i alle erobringsforetagender ikke blot i Palæstina, og MØ., men i magtcentre overalt.

Skønt flertallet af nutidens jøder nedstammer fra kazarerne, et tyrkisk, asiatisk folk, der aldrig var i Palæstina, kræver de ret til at vende tilbage til ”det hellige land”, og rabbi Josef kræver, at Jehova udsletter alle palæstinensere. Men også vi andre skal egentlig udslettes. Det står i Mosebøgerne og Talmud. Det er derfor følgerigtigt, at Israel optræder som en hensynsløs imperialistmagt. Men det er svært at forstå, at Danmark og vestlige stater støtter dette. Men det skyldes ganske enkelt, at medierne undertrykker al information om jødedommens had til Kristus og alle ikke-jøder.

De jødiske fjendtligheder og krigserklæringer mod Tyskland nævnes aldrig; men ”krystalnatten” hales frem, igen og igen. Derimod ikke den jødisk deklarerede verdensboykot af tyske varer, som. blev sat i værk, da landet var mest økonomisk udmarvet efter verdenskrigen.

Den britisk-zionistiske hadpropaganda mod Europas industrielle stormagt fortsætter også i Danmark. Artikler og fjernsyn repeterer dagligt myten om gaskamrene og 6 mio, myrdede uskyldige jøder. Men det jødiske forræderi mod Tyskland (Læs Benjamin Freedman), de jødiske magterobringer, krigserklæringer og krigshandlinger nævnes ikke.

Holocaustmyten blev en af verdenshistoriens mest lukrative bedragerier (udtrykket lanceret af den amerikanske professor Arthur Butz)

Dens utrolige succes har naturligvis inspireret andre efterretningstjenester : Offentligheden kan helt klart indbildes, hvad det skal være. !

Dette kan hjælpe til at forklare, at en hemmelig organisation kan have vovet at planlægge og gennemføre angrebet på WTC som en falskflagoperation og placere skylden hos de stater, man ønskede at angribe.

Og officielt gælder stadig, at katastrofen var et ondskabsfuldt angreb udefra, og at så godt som alle amerikanere er overbevist om dette, ligesom vore egne medier lader som om, de er det. Men på nettet har musikken en anden tone.

Ingrid Rimland, der er gift med den i lang tid fængslede samvittighedsfange Ernst Zündel, forklarer, hvorfor hun er forsigtig med at skrive, hvad hun egentlig mener. Det kan bringe Ernst i fængsel igen. Derfor vælger hun at citere, hvad andre skriver; men hun er også god til a finde tekster.

Hun peger på, hvor meget der svælges i, hvordan alverden oplevede 9/11; men visse interessante beretninger hører man intet om.

I et veteranblad, der hedder ”Veterans Today”, vil en læserbrevskriver pege på noget, som han ikke før har set skrevet vedrørende 9/11. ”Måske vil det få nogen, der ikke har forstået eller som nægter at undersøge de bjerge af beviser på, at det er et indsiderjob, til at genoverveje deres tro på den officielle historie”.

Brevskriveren peger på, hvordan veteraner oplevede 9/11: De ventede og ventede på at se jagerflyene gå i luften og forsvaret træde i funktion – Det skete aldrig !

Og så tænkte de: Bin Laden, er jo ikke idiot. Han kender de amerikanske forsvarsværker. Han ville betragte det som umuligt.
Så vidt veteranerne. Osama bin Laden erklærede selv, at han ikke havde noget med det at gøre. Måske har man senere konstrueret nogle andre påstande, men tænk også på, hvor det er dumt. Hvilken interesse har muslimer i en sådan aktion? De ville blive første angrebsmål for gengældelsesaktioner, hvad de også blev, og det var naturligvis meningen.

Den eneste, der har haft nytte af katastrofen er Israel, som blev belønnet med to krige mod besværlige modstandere. Det er årsagen til, at Mossads agenter dansede af glæde, da de stod og overvågede, at de to berømte tårne faktisk blev ramt af fly og på utrolig kort tid sank i grus. De glade agenter blev arresteret, men blot sendt tilbage til Israel.

 

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU