VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Demokrati  =  Folkestyre


   

Vi peger, så ofte vi kan, på, at folkestyre forudsætter, at folket har adgang til alle relevante forudsætninger for at kunne træffe fornuftige beslutninger.
   
Da medierne afviser at bringe alle de oplysninger, som medieherskerne ikke kan lide, har vi altså ikke demokrati i Danmark. Det gælder desværre i større eller mindre grad også alle klodens andre stater.

   
 Ærlig information er forudsætningen for ærligt folkestyre.

   
Det er ikke helt de samme ting, der fremhæves og undertrykkes i Vest og Øst; men i Vesten, der gerne vil fremtræde som forkæmpere for frihed og åbenhed, holdes mange af de vigtigste historiske hændelser hemmelige. Mange får vi sikkert aldrig noget at vide om; men nogle er åbenlyse, blot man f.eks på nettet søger bag mediernes og hofhistorikernes  usammenhængende fremstilling.

   

Hermed nogle af tidens forfalskninger:

 

1  *   At vi og Vesten har demokrati.

2  *   At Hitler startede II. Verdenskrig. Det gjorde Churchill for at ødelægge Tyskland. Da det oversteg hans kræfter allierede han sig med Stalin og forærede ham hele Østeuropa.

3  *   Holocaustmytologien.

4  *  Attentaterne på John F Kennedy, Robert Kennedy Martin Luther King

5 *  At araberne gennemførte angrebet   på WTC.
    

Vi har før skrevet om disse emner og skal blot tilføje : Alle hofhistorikernes fremstilling af disse emner forudsættes som det urokkelige grundlag for magthavernes officielle politik i Danmark og det meste af Vesten. Stille og umærkeligt manøvrerer medierne os til, at betragte det som  selvølgeligt. Således er demokratiets vigtigste forudsætning : kritikken udryddet.

Al denne fordrejning er beregnet til at opløse vor nationalfølelse og forresten enhver anden vestlig nationalfølelse. 

Vort justitsministerium oplyser, at dets forskningskontor arbejder for, at der i Danmark skal blive så mange procent lægdommere og  domsmænd af udenlandsk oprindelse som indbyggere af udenlandsk oprindelse udgør. Man har allerede opnået et tal på  413, men mener ikke, det er  nok. Man ønsker at antallet kommer op på 504, og det skal altså stige i takt med at antallet af indvandrere stiger. Faren for at blive dømt af personer med shariasympati vil altså være stadigt voksende, så længe  politikerne lader sig presse til at øge indvandringen af Islam-tilhængere.

Ministeriet beslutter dernæst 21/11 2011, at Danmark ikke kan afvise salafister, der vil etablere områder i Danmark med sharialov. Sådan   manipuleres begreberne systematisk.

Vi indoktrineres, at ekstremisme er forkasteligt; men hvad er det egentlig ? Jo, det er alt, hvad eliten er imod, især: "højreekstremisme". Kejthåndet ekstremisme taler man slet ikke om. Det samme gælder, hvad der skal kaldes ondskab, og hvad der skal kaldes racisme.

Eliten anerkender kun en race. Alle andre skal underordnes denne. Ellers er de racister.

Derfor skal terror bekæmpes; men ikke statsterror. Den er nødvendig for eliten og kaldes derfor: "Kamp mod terror!"

Værst af alt er under alle omstændigheder nazisme.  Men vi har jo vist med professor Töbens undersøgelse, at der var meget positivt i nazismen. G. Ward Price's to bøger: "Det store opgør" og "To Diktatorer, som jeg kendte Dem", viste det samme. Vi citerer typiske afsnit  i "Journalisternes Sorte Bog " / Historisk Kanon  : Forbigået: Infoudviklingens Sammenbrud.          

Fremstillingen af begivenhederne omkring II. Verdenskrig er altså vildt fordrejet. Hvis dette bliver almindelig kendt, bliver ikke bare Stalin, men også Churchill, der startede myrderierne, og Roosevelt og Eisenhower grove krigsforbrydere. Og det rammer også eliten selv.  Derfor er den nødt til at fastholde alle fordrejningerne, og det er den i stand til, da den kontrollerer medierne.

Hetzen mod Iran fortsætter dag efter dag. Man hævder, at staten vil udvikle kernevåben,  og hvis det ikke er tilfældet, vil det være mærkeligt., da  det selv  er truet af det forfærdelige våben. Hvor langt, det er nået, er svært at vurdere;  men det må erindres, at en konventional bombe med radioaktive materialer kan forårsage uoverskuelige skader. Og så ved man ikke, hvilke farlige våben Sovjet kan have sluppet over grænsen : supertorpedoer og supermissiler, der truer USA's krigsskibe i Den Persiske Bugt, Hornuz-Strædet og Oman Bugten. Det kan være medvirkende til at USA's forsvarsminister har advaret mod militært angreb på Iran. Men mediehetzen fortsætter.

Og så passerede jordens befolkning 7 mia. med fuld fart mod de 10. Man har nu slået Gadaffi ihjel. Det var ham, der sagde : "Vi har børnebomben !", men den triller altså videre.

Mange ser dette som en af menneskehedens største udfordringer, for løsningen kræver, at menneskene selv reagerer - rige såvel som fattige, af hvilke der bliver flere og flere.

Men dansk fjernsyn er ikke bekymret. Det indkalder en af dets yndlingssnakkere, Peter Lund Madsen, også kaldet Hjernemassen, fordi han ynder at docere, at nutidens menneskehjerne er nøjagtig som stenaldermandens, hvilket han demonstrer meget godt.
   

Ved oplysningen om de 7 mia. præsterede han et henrykt spjæt og råbte: "Det er en glædesdag !" Ingeniører skal nok klare alle problemer. Det har de gjort før!   
   

Det er ikke helt rigtigt. Det er sket, at truende hungersnød er udskudt ved opfindelse af ny metoder i landbruget; men  det medførte snart en øgning af befolkningstallet, som førte til at knapheden fortsatte.  Og med al århundredets teknik er hungersnød og fattigdom stadig hverdag for flere millioner mennesker.
   

Hvis det hele blot var spørgsmålet om et enkelt teknisk problem, hvorfor er det så ikke løst for længe siden?
   

Fordi spørgsmålet ikke først og fremmest er teknisk, men psychologisk - kulturelt : om vi, et flertal af os, der har nogen beslutningsmagt, når til indsigt om, at ikke blot dyrenes, men også menneskenes forplantning og resourceforbrug må under kontrol.
  

Er det da ikke bedre, at lade den ukendte elite, som er så magtfuld,  bestemme over os alle sammen?
   

Nej, den har styret alt for længe fra katastrofe til katastrofe og balancerer nu mod en tredje verdenskrig.
   

Vor eneste chance er at bryde mediespærren og vinde kampen for  sandhed om verdenshistorien og om problemerne ved befolknings-eksplosion, resourcespild og forfladigelse af klodens skønhed.

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU