VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Helsingfors-aftalerne

(Charta 77)


    Václav Havel undrede sig for 21 år siden over så hurtigt den menneskelige verden forandrer sig. I sit hjemland Tjekkoslovakiet på den anden side jerntæppet havde han været i fængsel. bl. a. for i 1976-77 at have støttet Charta 77, der egentlig blot understregede Helsingfors-aftalerne, som hans lands regering havde underskrevet i 1975.
   

Nu stod han 21 februar 1990 overfor den amerikanske kongres og takkede tilsyneladende rørt USA for to gange i århundredet at have reddet Europa. Det kan man kalde en forandring. Præsident Roosevelt havde i 1945 foræret hans land og det halve Europa til Stalins  tyranni.
   

Medens dette tyranni herskede havde han bedst muligt bekæmpet det. Men nu, da det foreløbig var faldet, hyldede han den magt, der havde knust Vesten og foræret Øststeuropa til Sovjet. Vi ser en kæmpemæssig glemsomhed eller naivitet -  eller hvor hårdt presset til løgnagtighed den bliver stemplet, der avancerer i samfundshierakiet. 
   

I det måske blot foreløbige tomrum efter Sovjetimperiets sammenbrud dukker ny supermagter op :  Kina og Indien  og måske på sigt Brasilien. Og stridighederne fortsætter, åbenlyst og i det dulgte.  Vi ser de åbne krige i  M.Ø., Irak og Afghanistan, og mediernes lumske spil med sjælene; men dertil - for den kritisk opmærksamme iagttager - efterretningstjenesternes hemmelige men ofte skelsættende forbrydelser.
   

Under disse forhold må vi mindes det skridt til international forståelse, som blev forsøgt i Helsingfors i 1975, hvor 35 stater underskrev en Helingfors- eller Helsinki-aftale til fredeliggørelse landene imellem.
   

Kina, Indien og Brasilien var ikke medunderskrivere; men USA, Sovjetunionen og alle - eller de fleste -europæiske stater.
  

Hvad står der i aftalerne, som stadig er aktuelt :

1*    Respekt for uafhængighed.
2*    Afståelse fra trusler og anvendelse af vold.
3*    Respekt for grænser.
4*    Respekt for  statsterritoriers integritet.
5*    Uoverensstemmelser skal afgøres fredeligt.
6*    Ikke-indblanding i interne sager.
7*    Respekt for menneskelige rettigheder og fundamental frihed for tanke, religion og tro.
8*    Folkenes lige rettigheder og selvbestemmelse.
9*    Samarbejde mellem staterne,
10*  Overholdelse af forpligtelserne i internationale love.
   

Vi ser, at især USA-Israel betragter aftalerne som glemt og rutinemæssgt ignorerer dem og internationale love.
         

Danmark er som et lille land vitalt interesseret i at disse aftaler respekteres. Vi bør tage afstand fra alle overtrædelser, og vi bør virke for, at aftalerne æres ligesom "menneskerettighederne" og at især de ny stormagter slutter sig til.

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU