Sundt for hvilket samfund?


Det vil være sundt for samfundet, hvis der er muslimske dommere og højesteretsdommere, gerne med tørklæde på, siger Højesteretsdommer Torben Melchior.

Hvilket samfund tænker han på ? Ikke det danske, som bygger på nordiske traditioner med accept af den kristendom, som Jesus prædikede, der tog afstand fra den bogstavtro jødedom og dermed fra muhamedanisme og papisme.

l denne ånd har vi udviklet vor smag for frihed og folkestyre, som nu angribes af de fremmede Ideologier. Gennem Israels fremtrængen i Mellemøsten er et stort antal arabere tvunget eller opmuntret til at udvandre til Vesten. Det jødiske verdenssamfunds mægtige ledere ser i dette en strategisk chance tor at splitte disse samfund,

Med deres mægtige magt over medier og kapital fordrejer de alle vestlige frihedsbegreber til det modsatte

Ædle idealer som åbne grænser, humanitet og lighed for alle mennesker fordrejes til redskaber for invasion i demokratiske samfund affolkeskarer, hvis traditioner og religion er modsat.

Blandt de ædle principper som doceres er, at man ved grænserne ikke må spørge om indstilling til kultur og religion - det bør være privat. Men det er det jo ikke, når personerne mødes på gaden, på beværtningerne eller ved stemmeurnerne. Her afslører det sig, at idyllen er falsk Og så bliver der gadekampe som i England, Frankrig og nu også her.

Magthaverne fryder sig. Alt udvikler sig efter planerne, som kan udledes af Zions Vises Protokoller, og er ganske enkle: Split og hersk! Et lille, beslutsomt, sammentømret mindretal kan beherske alle andre grupper, når disse er splittede og usikre. Med sin mægtige penge- og mediemagt har jødesamfundenes ledere opbygget en opinion for multikultur, totaltolerance og antinationalisme, som gælder alle nationer undtagen deres egen Protokollerne hævdes fra jødisk side at være falske; men deres ideer praktiseres - også her i landet Jødiske mediemoguler agiterer for at muslimerne skal have moskeer og begravelsespladser i Danmark, og medierne kræver, at de fremmede skal ind i hjemmeværn, officerskorps og administration. - nu altså også i vore domstole, ikke mindst den øverste.

Retfærdigheden skal ikke mere være blind. Dette er en antik og kristen ide, som skal glemmes Nu skal den ses gennem jødiske og muslimske øjne. Talmud lærer, at jøder med alle midler skal forsvare andre jøder imod vantro til hvilke de kristne regnes. Også Islam diskriminerer andre trosopfattelser

Udviklingen har været i gang længe. USrael kan overtræde menneskeretskonventioner og FN-­beslutninger, men anklager andre for at gøre det. Og de må ikke dømmes for krigsforbrydelser, Herhjemme ser vi jøder og muslimer forbryde sig mod FN' s børnekonvention, og vore justitsministre tør ikke gribe ind. Vi ser at interessefællesskabet mellem de to middelalderlige trossamfund allerede er en magtfaktor, der splitter og behersker det retssamfund, som vi møjsommeligt har bygget på.

I dag kæmper mange åbent mod den muslimske indtrængen i vort land, men nægter at se i ørnene, at drivkraften bag den skæve udvikling er den jødiske verdensmagt, som behersker vore medier Det er dem, der ikke vil indse dette, der er tidens store naivister

L-j-info (05-07-07)