"Dansk - israelsk folkeparti" !

I USA taler folkeviddet- om The Jewnited States og USrael.

Efter at "Dansk Folkeparti" har gjort Søren Espersen til udenrigspolitisk ordfører, er denne i sommeren 2007 et af de orakler vi oftest må døje i fjernsynet.

At det ikke netop er danske interesser, der er hjertesagen for ham, har han demonstreret ved åbent at erklære, at han er zionist, og følgerigtigt forsvarer han ved enhver lejlighed først og fremmest zionistiske interesser.

30/7 eksploderede han med et rasende angreb på Folkekirkens Nødhjælp, fordi organisationen har tilladt sig at hjælpe palæstinensere og endda har kritiseret den mur, som Israel har bygget sine steder helt ind på palæstinensisk område.

Han erklærede: Folkekirkens Nødhjælp skal "tvinges ud" af Mø. og henvises til Afrika. Den bør fratages al statslig støtte. Offentlige penge bør kun gå til organisationer, "som er upartiske og neutrale" og som kan gøre gavn i MØ. Folkekirkens Nødhjælp gør kun skade. Hvad med de betydelige midler, der går til Dansk Folkeparti ?

Danmark stemte i FN for anerkendelse af en jødisk stat i Palæstina, skønt det kunne forudses, at det ville koste strømme af blod. Men beslutningen gjaldt et nøje afgrænset område, som Danmark naturligvis bør respektere. Siden har Israel i de palæstinensiske områder udplaceret hundreder af jødiske bosættelser på for dem nyttige og strategiske steder, og det har gennemkrydset det okkuperede land med strategiske veje, af hvilke nogle er totalt forbudte for palæstinenserne og de andre strengt kontrolleret af israelsk militær. Dette er ulovligt i henhold til folkeretten. Det er klart imod danske interesser, at folkeretten hånes.

Og zionisternes erobringer og krige i MØ er ikke en dansk interesse. Vestens renomme, som forkæmper for menneskerettigheder og almen retfærdighed er ruineret gennem krigen i Irak og overbærenhed mod israelske krigsforbrydelser og nu gennem hetzen mod Iran for angiveligt at planlægge fredelig anvendelse af kernekraft.

Bestræbelserne for at hindre spredning af kernevåben var ikke i stand til at hindre, at de største lande har skaffet dem. Men et skelsættende brud med antispredningsprincippet er sket, ved at stormagterne tillod den formelt lille stat Israel, som i forvejen var beskyttet af supermagten i alle våbenarter: USA, at udvikle sit eget kernevåben og skaffe sig fremføringsmidler med hvilke det truer alle omgivelser til og med vort eget land.

Israels modstandere påpeger: Når Israel har våbnet er vi også tvunget til at skaffe os det, En sundere logik bør tilsige: Vi bør give afkald på det, og det bør Israel også. Men dette understreger, at nøglen til fred i MØ, og det betyder muligvis verdensfreden, er en nedskrivnig af det gennemmilitariserede Israels erobringsambitioner.

I dette spil bør Danmark og Vesteuropa indtage den nøgterne og formidlende rolle. Vi ønsker ikke at indblandes i en unødig konfrontation med den muslimske verden.

Vi ønsker ikke Islams indtrængen i Danmark og Vesteuropa, men må til gengæld anerkende, at muslimerne har ret til at leve i fred og finde deres egen vej i traditionelt muslimske lande.

Dansk Folkeparti støtter zionisterne i præcis det modsatte, nemlig at muslimerne skal gives privilegier i Danmark men berøves enhver ret i det land, hvor de forholdsvis fredeligt har levet i århundreder.