2

Den formummede verdensmagt.

Professor Bent Jensen angribes hårdnakket for sine forsøg på at gøre op med historieskævheder under den kolde krig. (4*) Hvor berettiget hans bestræbelser end må være, vil resultatet blive misvisende, så længe han ikke i undersøgelserne inddrager propagandaen under og mellem de store krige, hvor grundlaget for de iøjnefaldende skævheder blev lagt.

Det var under Første Verdenskrig, at vestmagternes hadkanonade mod Tyskland blev tromlet igennem og ved krigsafslutningen blåstemplet ved, at man påtvang Tyskland skylden for krigen i det hele taget.

Men de sidste krigsår er skelsættende ved at zionismen da markant trådte ind på scenen som verdensmagt.

I 1917 vendte Lenin tilbage til Rusland ledsaget af overbeviste tilhængere af et marxistisk samfund Ganske mange af dem var ligesom mestrene Marx og Engels jøder, der i den klasseløse friheds- og lighedsutopi så den ideelle tilværelse eller i hvert fald øjnede en platform for erobring af politisk magt.

Energisk og målbevidst gav de sig ind i det revolutionære arbejde og vandt derved tilslutning af de russiske jøder, der bar på gammelt nag til zaren, som de ikke syntes havde imødekommet deres krav tilstrækkeligt. Det var ikke helt retfærdigt, men effektivt. Gennem deres stærke sammenhold og relativt gode uddannelse, havde de forstået at stille krav til regeringen, og når disse ikke blev fuldt imødekommet klagede deres venner i USA over zardømmets antisemitisme.

Solsjenitzyn peger i sit store værk om russernes 200 år sammen med jøder, at zarregimet faktisk tog større hensyn til jøderne end til den russiske befolkning; men jøderne ville jo gerne have mere og forstod at stille krav, som fik støtte fra deres frænder i USA. Da beslutsomme repræsentanter for disse frænder i 1917 dukkede op i Rusland med visioner om et helt nyt samfund med frihed, lighed og broderskab. Blev de hilst velkommen især af de smarteste eller mest kyniske. Sådan kom jødiske aktivister til at indtage ledene stillinger i det nye system fra den øverste topstyring til de nederste bøddelknægte. Det førte til bad og pogromer, men rokkede aldrig de ledende jøders magt. (5*)

I starten sluttede de ny kommunistiske herskere fred med Tyskland, som dermed kunne flytte divisioner fra øst til Vestfronten, hvorved England kom i knibe. Tyskland tilbød en lempelig fred; men nu greb de nationalistiske zionister ind med tilbud om - mod løfte om egen stat i Palæstina - at bringe USA ind i krigen på Englands side. (6*) Det førte til Tysklands endelige nederlag. Med denne hemmelige krigserklæring, som blev afsløret under fredsforhandlingerne, startede jøderne deres endnu ikke afsluttede krig mod det land, hvor de før havde befundet sig ganske godt.

Også i Anden Verdenskrig, som de startede med en åben krigserklæring mod Tyskland i 1931 (7*) var de drivende, og byggede videre på deres økonomiske, mediale og nu også militære imperium, som tillader dem - formelt en lille stat med godt 6 mio. indbyggere - at dirigere supermagten USA og vesteuropæiske stormagter og for resten vor egen mini stat til at føre krige i Mellemøsten, som hovedsagelig er i Israels erobringers interesse. (8*)

Blandt historiens imperier er zionisternes enestående ved sit dobbeltspil. Udadtil spiller det rollen som et lille uskyldigt forfulgt folk, truet fra alle kanter af urimelige ondskabsfulde fjender Bag dette facadebillede, som spredes og dyrkes med alle mediemagternes midler: bøger, aviser, radio, film og TV, bag dette udfolder det mægtige imperium sig med magtcentre og agenturer i mange lande. (9*)

Hvem styrer da dette mægtige magtapparat med så mange arme og ben? Det samlende, som rar kapitalfyrster, mediefyrster og magtudøvere i vidt forskellige lande til at koordinere og samstemme deres reaktioner, er den fællesjødiske ideologi, hvis grundprincip er, at jødisk magt og jødiske interesser til enhver tid i alle situationer skal have første prioritet. Enhver jøde, ateist eller ortodoks er forpligtet af dette, men sikrer dig også støtte og forbundsfæller omtrent hvor i verden, du kommer hen. (10*)

Nogle henvisninger :1* : Læs Lars Adelskogh: En tom säck kan inte stå. / 2*: Læs David Duke Den Judiska rasismen. På svensk 2004 / .3* : Arne Notkin kaldte danskere, der forsvarede dansk kultur for Svinehunde, og Martin Krasnik angreb Kristus med urimelige påstande. Begge er belønnet med solide stillinger i medierne . Arne Melchior kræver muslimske moskéer og begravelsespladser i Danmark. Han håner dansk kultur og spørger: Hvad er Frejas sal? Ja, det er jo ikke et lokale i Folketinget 4*: F.eks. hans bog: Tryk og tilpasning 1987. 5* Alexander Solschenizyn ; Zweihundert Jahre zusammen. Die Juden in der Sowjetunion 6*: Læs Benjamin Freedman taler ud. Freespeech – vol. 1, no 6. 7*: Daily Express 24/3 1933. Theodore Kaufman udsender februar 1941 i USA, som ikke var i krig, bogen Germany Must Perish. Den hævder, at Tyskland er uden kultur og alle tyskere skal udryddes Landet skal deles mellem nabostaterne. Danmark blev tildelt en beskeden bid. 8* . Douglas Reed The Controversy of Zion 1976. Kevin MacDonald: Separation and its Discontents; Toward an Evolutionary Theory af Anti-Semitism 1998 med flere skrifter. 9* Claire Hoy & Victor Ostrovsky: Mossad set indefra og Ostrovsky : Kampen om Mossad 10*: Israel Shahak: : Judisk Historia, Judisk religion. Forlaget Foinix. Elisabeth Dilling : The Jewish Religion: Its Influence Today.

L-J-info (13-07-07)