F. : Appel til forsvar for kristen kultur.

Brev til danske præster ved deres biskopper. Fremtrædende danske jøder agiterer for at muslimer skal have lov at kolonisere Danmark og udbrede Islam på kristendommens bekostning. Kristne præster bør forsvare vestlig kultur både mod mosaismen og Islam.

Lad Israel demonstrere forståelse mellem mosaisme og Islam i Mellemøsten, hvor disse religioner har hjemsted. I Danmark hører disse politiske ideologier ikke til.

Rubjerg 7.10..01

Til danske præster ved deres biskopper.

Appel til forsvar for kristen kultur.

I en henvendelse til danske bisper og præster opfordrer Jørgen D. Grønbæk til modstand mod Islam. Det er der naturligvis al mulig grund til; men de farlige sider i Islams lære er i dag omfattende dokumenteret, fx. af Mogens Glistrup og Dansk Folkepari. Selv har jeg i årevis advaret ved at påpege de norske imamers utilslørede trusler ikke blot mod Salmon Rushdi, men mod enhver, der, som han, vover kritik mod Islam. Og jeg pegede på Iszetbegowitz's erklærede mål at skabe en islamisk stat i hjertet af Europa. Læs Vera Kristensens biføjede klare og kortfattede oversigt.

Men i sin iver kommer Grønbæk for skade at forsvare en anden religion, som repræsenterer en ligeså stor, eller for øjeblikket større fare for dansk kultur, da den har rådighed over meget store kapitalmidler og derigennem har sikret sig næsten fuldstændig beherskelse af vore medier.

I tillid til dette medieherredømme tillader Grønbæk sig at manipulere Mellemøstens historie og undertrykke relevant kendskab til den jødiske religion, hvis mørke punkter svarer til eller langt overgår, hvad der forskrækker os i Islams.

Vedrørende hans historiefremstilling blot dette : Israel blev ikke reddet ved noget mirakel, men ved hjælp af overlegne våben, som var skaffet til veje af zionismens mægtige bagland. Denne militære overlegenhed er holdt vedlige til i dag især ved USA's næsten uforbeholdne støtte.

Og Grønbæk forbigår, at årsagen til palæstinensernes panikslagne flugt var et israelsk terrormyrderi i landsbyen Deir Yazin. Efter denne dåd kørte højtalervogne rundt til andre landsbyer og fortalte, hvad de kunne vente sig, hvis de ikke kom af vejen.

Grønbæk forbigår dernæst jødernes egne utallige terrornmord på englændere og palæstinensere og endda internationale mæglere som den svenske greve Folke Bernadotte, der havde reddet blandt andet jøder ud fra de tyske koncentrationslejre.

Israels optræden på okkuperet område er groft i strid med Genevekonventionen. De jødiske bosættelser udenfor Israels anerkendte grænser er ulovlige og opretholdes kun gennem statsterrorisme, som daglig koster adskillige palæstinensere livet, samtidigt med at huse, olivenlunde, vandcisterner og livsvilkår ødelægges. Udøvelsen af alt dette og tortur samt uproportional gengældelse overfor modstandsgrupper, bør kalde på protester fra danske præster ikke mindst da overgreb også rammer kristne i området.

Hvad den mosaiske religion angår spredes systematisk et falsk billede. Hvor falsk afsløres af den israelske professor Israel Shahak, især i bogen "Jewish History, Jewish Religion", oversat til svensk :

"Judisk Historia, Judisk Religion." Den burde alle danske læse. Men danske medier omtaler den ikke og vil ikke omtale den.

Hvad mosaismen angår findes mange bøger, der giver et forskønnet billede af dens belæringer. Men vi har jo dog selv Mosebøgerne, som i og for sig afslører sig selv som en hyldest til et rædselsfuldt terrorsystem. Det er svært at forstå, at danske præster tier om dette. Det giver jødiske rabbinere mulighed for at rejse rundt i danske kristne menigheder og prise den jødiske tro på bekostning af vor kristendom, som nedgøres med ironiske bemærkninger. Danske menigheder er så hjernevaskede af mediernes fremstilling, at de applauderer de skammeligste vinklinger. I vore aviser kan vi læse latterliggørelser af Jesus og Maria. Kristendommens udspring i Mellemøsten fremhæves tidligt og silde; medens det så vidt muligt forbigås, at den fra sin spædeste begyndelse har været et opgør med jødisk skriftklog ortodoksi. Men Ikke engang hvad der står i Mosebøgerne må ucensureret omtales i danske aviser.

Da min kone, Marianne Herlufsdatter, 26.5.95, fik en kort artikel om deres budskab i Berlingske Tidende med ordrette citater fra bibelen, måtte bladet stille mere end en hel side til rådighed for rasende protester af opbragte jøder. Citaterne kunne de jo ikke gøre noget ved, men de påstod athun havde læst Mein Kampf og Zions Vises Protokoller; hvad hun ikke havde. Hun havde simpelt hen læst Mosebøgerne Det kaldte de klassisk antisemitisme. Bibelens indhold kaldtes antisemitisk. Samuel Rachlin truede Berlingske Tidende, fordi det havde oplyst, hvad der står i bibelen. Han blev belønnet med fremtrædende placeringer i fjernsynet. På denne baggrund er det til at forstå, at det store flertal af danskere er uden anelse om, hvad den jødiske religion går ud på. Det gælder åbenbart også hr. Grønbæk.

Uvidenheden skyldes dog især, at medierne har gjort til tabu at oplyse om jødedommens forhånelser mod kristendommen. Om dette kan man læse i Shahaks bog, men frem for alt i oversættelser af Talmud, som er tilgængelige på hovedsprogene. Meget få orker at læse dette enorme værk, men der findes uddrag, som giver et uhyggeligt indblik i tankeverdenen hos dem, der læser den ord for ord og tilskriver den en god og retfærdig Gud.

I vor "Vejleder i Mediejunglen" har vi samlet et udvalg, som har forbavset og forfærdet os selv og som nok vil komme bag på de fleste danskere. Hvad de Kristus-fjendtlige afsnit angår skrev den russiske teolog Pranaitis for over 100 år siden et indlæg, som af flere grunde er interessant. Det viser, at debatten den gang var mere åben og nuanceret end den er i dag, og den afslører at kristne teologer den gang var helt klar over jødedommens dybe had til Kristi lære. Vi omtaler dette interessante skrift i vor epistel I, som kan læses på vor hjemmeside : www.samisdat.dk og i vor vejleder. Vi biføjer 4 sider fra epistlerne.

I dag søger kristne præster at undskylde og fortie alle de mørke sider i jødedommen, og de undergraver derved et væsentligt værdigrundlag for vor kultur.

Vi har i Vesten forstået at frigøre vor religiøsitet fra slaveri under dogmatik og ritualer, uden at slippe det storslåede i de budskaber, som det ny testamente bringer os.

Et tilsvarende opgør ses ikke grundlæggende at have fundet sted i jødedom og Islam. Jøderne - bortset fra beundringsværdige dissidenter som Israel Shahak - vil ikke åbent tage afstand fra det blodtørstige tyranni, som prædikes i Mosebøgerne, og slet ikke fra de bestialske ideer i Talmud. I stedet agitterer Danmarks mest fremtrædende jødiske talsmænd for, at vi skal modtage stadig flere muhamedanere og give dem ret til alle de symbolbygninger og ritualer med hvilke de, ligesom jøderne selv, etablerer et sammenhold, som hurtigt og sikkert vil give dem den politiske magt.

Overfor denne alliance mellem to middelalderlige religioner af politisk karakter er det naivt og utilladeligt kun at angribe den ene af dem.

Danske præster har pligt til at tage afstand fra overgrebene i Mellemøsten. men ikke mindre til at sprede kendskab til det bag ved liggende had, som - til forskel fra Kristendommen - er et bærende element i de to andre religioner, dog aller tydeligst i Jødedommen. Islam betragter dog Jesus som en profet, medens han for rettroende jøder hører hjemme i et helvede af kogende ekskrementer. Ja, undskyld, men det står i Talmud.

PRO PATRIA-gruppen

Lars Thirslund

* * * * *