Hvem forærer Danmark bort?

Hvem skifter Danmarks befolkning ud ? Det må klargøres, når det nu står fast, at en større og støre andel af vor befolkning udgøres af indstrømmere, mange fra fjerne lande med helt afvigende kultur. Og trods deklareret indvandrerstop uddeles stadig gavmildt statsborgerskaber uden at spørge om indstilling til dansk eller Vesteuropæisk kultur. Blot man lærer sig svaret på nogle få intetsigende spørgsmål, forpligter det myndighederne til at godkende dem som fuldværdige danskere med ret til at omkalfatre vort samfund.

At integrere folk, som er fjendtlige mod dansk og vestlig kultur er naturligvis for Danmark det rene vanvid. Ikke desto mindre har regeringen. nedsat et integrationsministerium, der for borgernes penge med alle midler arbejder for dette.

Protester er virkningsløse, da alle medier er styret til at støtte det. Bøger, film aviser, radio, TV, nyheder. Alle steder fremhæver man sympatiske blandinger af nationer, kulturer og racer. Og adskillelse stemples som hæsligt, racistisk, fascistisk, nazistisk. Vi ser i fjernsynet, hvordan indslagene, hvad enten det drejer sig om børn eller voksne, så godt som altid skal have en fremmed helst tydeligt farvet deltager. Og vi ser at reporterne i større og større antal får fremmedklingende navne. Men det er ikke nok. Indstrømmerungdommen indbydes til optræning i boksning og kamp sport. Der agiteres for, at de voksne lokkes ind i hjemmeværn, hær, politi og administration. Der sættes officielle kvoter for, hvor stor procent af fremmede man skal stræbe efter at indføre i magtpositioner. Jo flere man slipper ind, des højere kvote. Hvem styrer denne målbevidste udskiftning af danskere og dansk kultur ?

Helt klart ikke rigtige danskere; men først og fremmest dem, der styrer magtapparatet: medierne og propagandakontorerne. Det vil sige sejrherrerne fra anden Verdenskrig, men ikke England, USA og Rusland. Englands imperium ramlede sammen. Sovjet erobrede store territorier og tabte dem igen. USA opnåede militære og økonomiske udvidelser; men mistede føringen til den unævnelige, usynlige stormagt, Zions herskere, som er de virkelige sejrherrer i det store slagteri.

Jamen, jøderne er da blevet pænt behandlet i Danmark, Hvilken interesse kan de have i at undergrave det danske samfund, endda ved at fremme indstrømning til vort land af folk, som de selv i Israel betragter og behandler som dødsfjender. For dem. eller deres topledere drejer det sig om at samle magt. Deres metode formulerede Louis Levy i 1918 sådan: Vi har sat os på alle samfundets kirtler. (1*). Og Ritt Bjerregårds mand Søren Mørch lefler for kongehuset, men nedgør national staten Danmark og dansk kultur og lovpriser den jødiske. I sin bog Ismael og Isak i det forjættede land skrev han, at overalt, hvor der er etableret et jødisk samfund, skal der herske jødisk hegemoni : overherredømme. Det vil altså sige, at jøderne vil have den øverste magt. (2*)

Hvordan bærer de sig ad med det? De handler efter en strategi, der hedder : Split og hersk! Med indflydelsesagenter overalt i medierne, hvor de har vundet fuldstændigt kontrol, og med støtte af deres velplacerede repræsentanter og sympatisører i beslutningssystemet, har de med deres pengemagt, sammenhold og målrettethed erobret kontrol ikke alene med Danmark; men i andre europæiske lande og - mest forbløffende - med supermagten USA

Alt dette i overensstemmelse med "Zions Vises Protokoller", som, jøderne heftigt påstår, er et falskneri; men som uanset, hvem der måtte have forfattet dem, har vist sig at beskrive det, der foregår, forbavsende godt.

Denne mægtige styring har bragt vort land i konflikt med de vigtigste vestlige retsprincipper. Uden forbehold har vore regeringer grebet ind for at hjælpe Islams fremgang i Europa, endda i vort eget land. De har kastet os ud i tre urimelige krige og pådraget os medansvar for mord på hundredtusinder civile.

Det er denne mediemagt, der bestemmer politikernes holdninger. Ingen, der drømmer om karriere, vover at ytre sig imod de deraf følgende skrigende inkonsekvenser, (3*)

Danmark agiterer for ytringsfrihed; men vil ikke tillade den i vore nærmeste omgivelser, og lukker konstant øjnene for at anvendelsen i Tyskland, Østrig og Frankrig straffes med fængsel eller bøder.

Brutalitet og mord fordømmes i dag som terrorisme, når frihedskæmpere mod besættelse gør brug af det, men for besættelsesmagten Israel godkendes det stiltiende som den militære overmagts selvfølgelige rutine.

Det er det samme militærtyranni, der gør det muligt for Israel at ignorere FN's resolutioner såvel som anklager om forbrydelser mod menneskerettighederne. Hvis andre lande - undtagen USA - gør det samme, fordømmes de uden undskyldning. Danske medier og regeringer slutter op om USA's hadkampagner mod lande, som de hævder handler i strid med international retsfølelse, men de ser bort fra at Israel gør det samme.

Nu trues Iran endog med atombomber, fordi det vil bygge kernekraftværker, angiveligt til fredelig brug. Israel har uden protester - endda støttet af USA, fremstillet deres egne kernevåben og fremføringsmidler med hvilke de nu truer andre lande, til og med vort eget.

I ly af denne supermagt gennemføres den brutaleste okkupation af palæstinensiske områder, hvor hundreder af ulovlige bosættelser placeres ud, og mord og overgreb hører til dagens orden.

Siden Anden Verdenskrig er mere eller mindre internationale krigsforbryderprocesser blevet arrangeret mod tyskere, serbere og afrikanere; men USA og Israel afviser kategorisk, at egne statsborgere kan stilles for en sådan domstol.

Systematisk historieforfalskning har i tusinder år været centralt i zionismens erobringskrige. En ny æra indledtes 1917, da jøderne hemmeligt i en studehandel med Storbritannien erklærede Tyskland den krig, som officielt blev deklareret i 1933, og som under II. Verdenskrig gjorde zionismen til den mest vindende og den mest uhåndterlige supermagt, (2*)

Gennem sin opslutning om USraels hensynsløse magtpolitik har vort land - og Vesten ­mistet sin dyrt erhvervede moralske identitet og informationsvæsnet er selektivt gjort totalt upålideligt.

Vi lever under besættelse, og vore ledere tager sort hue over baghovedet - som man må undre sig over, hvad indeholder - til tegn på deres ydmyge underkastelse,

Modstand er vanskelig, da vi jo ikke vil henfalde til undertrykkernes lumske og brutale metoder. Men i grund og bund handler striden om ideer og ånd, og hvis vi bombarderer deres propagandapanser vakler de mere og mere for hver lille revne, man kan slå i det ..

Det ved de godt. Derfor har de opbygget deres mægtige forsvarsorganisation Anti-Defamation League, der systematisk bygger og underbygger myten om det uovertræffelige udvalgte folk, og med skældsord og endda vold angriber enhver, der peger på dets svagheder, som er så mange.

Besværlig er Det Gamle Testamente, som et flertal har tilgang til, men som et næsten lige så stort flertal er indoktrineret til ikke at læse, eller kun tolke på en velvinklet overleveret måde, Læser man, hvad der står, er det et racistisk voldsevangelium rettet mod alle ikke-­jøder. (3*)

Dette bekræftes med eftertryk af Talmud, som derfor er forsøgt holdt hemmelig for ikke-­jøder, hvilket heldigvis ikke er lykkedes helt. Og det holdes i gæring af daglige bønner og jævnlige festligheder, hvis militante betydning de forsøger at skjule eller bortforklare. (4*)

Besættelsesmagtens herredømme bygger på bedrag. (5*). Alle, der holder af Danmark og Vestlig kultur må gøre oprør. Det er i grunden enkelt. Hvis vi alle sammen kræver sandhed, uanset hvad zionisterne skælder os ud for, så vakler imperiet. Det ryster allerede på grund af de frie tænkeres og forskeres arbejde. Det gælder bare om at blive ved,

Nogle henvisninger: 1* : Louis Levy: Jøden som Fredsstifter. 1918. 2* : Benjamin Freedman : Benjamin Freedman taler ud Freespeach - vol. L. no.6. 3* : Marianne Herlufsdatter : Moses og danskerne. 4* : Israel Shahak: Judisk Historia, Judisk religion. Forlaget Foinix 1996 5*: Claire Hoy & Victor Ostrovsky : Ved hjælp af bedrag. Mossad set indefra og Ostrovsky : Kampen om Mossad.

L-J-info. (12-07-07)