P,j. : Husk endelig Holocaust !

- hører vi jævnligt, f.eks. af Anders Jerichow d. 5. okt. i Politiken. Ellers forstår man ikke det, der foregår i M.Ø.. Nej, se f.eks. den tyske kommandant i Auschwitz, Rudolf Höss. Han forklarede, at allerede inden udgangen af 1943 var 2½ mio. myrdet i gaskamre, hvortil kom ½ mio., som døde af andre årsager. Det viste sig at højst den sidste halve mio. kunne være rigtig. Men hvorfor fortalte han da denne skrøne ? - Jo, for han var taget under behandling af skrappe jødiske torturister, der truede med også at behandle hans kone.

Så afsløredes det efter 40 år, at hverken 12, 8 eller 4 mio. blev myrdet i gaskamre i Auschwitz; men meget mindre end en mio. døde og ikke i gaskamre. De fleste omkom under epidemier, som man forsøgte at bekæmpe ved hjælp af gaskamre, der aflusede smittefarligt tøj.

Men at tilsammen seks mio. jøder blev myrdet, er for religiøst troende lige så sikkert som at Darwin var rundt på gulvet, eftersom himmel og jord og dyr og mennesker blev skabt på seks dage, og jøderne er Guds udvalgte folk.

Det står i biblen, og vi kan også i dag se, at dette folk sidder som skribenter og redaktører i alle vore media. Så husk endelig Holocaust ! Ellers fornærmer I en magtfuld folkegruppe med mange redaktører og risikerer i henhold til racismeparagrafen at komme i fængsel i to år.

L. T.

P,k. : Barbariets triumf.

Med præsident Bush har Vestens barbari nået et højdepunkt siden Anden Verdenskrig. Man forsøger ikke mere, at skjule eller bortforklare forbrydelser. Man bekender dem åbenlyst; blot med mere velklingende navne.

Organiseret statsterror kalder man kamp mod terror. Enhver, der ikke er for præsident Bush, erklæres for mod USA og kan udpeges som mål for supermagtens militær og efterretningstjenester.

Mord på modstandere i andre lande - det kaldes efterretningstjeneste.

Ret til forsvar tolkes som ret til at besætte nabolande, torturere og terrorisere befolkningen, systematisk ødelægge dets infrastruktur, dets huse og olivenlunde.

Israel, som har praktiseret disse forbrydelser mod FN og folkeret gennem 45 år anerkendes som havende hævd på dette og er taget som forbillede af præsident Bush, der ligesom sine forgængere hvert år understøtter krigsforbrydelserne med een mia. $.

Det for os næsten mest forfærdelige er, at vore medier uden videre accepterer det hele og vinkler som om Bush stod bag ved dem med en kølle.

Det for verden mest rædselsfulde er, at når israelitterne kan gøre præcis, hvad der passer dem, mister Vesten gennem sin støtte enhver moralsk troværdighed. Hvorfor skal så ikke Irak, Iran, Nordkorea, Indonesien og Zimbabwe kunne gøre præcis hvad der passer dem ?

P,l. : Det vilde VESTEN -

Med præsident George W. Bush som fredsapostel er USA tilbage i det vilde Vesten. Mark Twain beskriver en fredsstifter i Nevada for rigeligt 100 år siden. Her var det mere sølvminer end olie, der bragte gemytterne i kog. Men Buck Fanshaw forstod at stifte fred. Mark Twain citerer vennernes nekrolog, oversat af Jesper Ewald i "Festlige Fortællinger": "Han gik i skred, hver gang der var noget forkert, som ku' rettes. Han har gjort mere end nogen anden mand for at skaffe ro og fred her i byen. Jeg har personlig set ham tæve fire meksikanere på elleve minutter. Gik noget skævt, forstår De, kammerat, så var han ikke den, som satte sig hen og overvejede om han kunne finde en anden til og ordne det - nej, han skar ind og administrerede det med højre hånd. - -

De havde forgudet ham. Han ku' lamme enhver stodder af samme vægt i hele Amerika. Det var ham, som kvalte optøjerne ved sidste valg allerede inden de fik begyndt, og enhver måtte medgi', at han var den eneste mand, som ku' ha' klaret den. Han valsede ind med en skruenøgle i den ene hånd og en trompet i den anden og på mindre end tre minutter havde han lavet fjorten mand til at de måtte bugseres hjem på en bordplade hver.

Han smadrede de optøjer og lavede orden i lokalet inden nogen fik tid til at ramme et eneste slag ud. Han var en fredselskende mand alle sine dage - han krævede fred - var der optøjer, så han rødt. Kammerat, det er et stort tab for byen, at han er gleden."

Ja, men USA gled videre, og i dag er det olien til de store biler og fly, som truer med uro. Men Buck Fanshaw's ånd er genopstået. Vore egne ministre er begejstrede.

Marianne Herlufsdatter

P,m.: Verdens farligste mand

"I dag står verden over for en mand udstyret med masseødelæggelsesvåben, med en aggressiv, rå, hoven måde, som kan styrte verden i kaos, hvis han regner galt. Han er krigerisk, arrogant og sikker på sig selv, sikkert den farligste mand på jorden. Problemet er at hans navn er George W. Bush, og han er præsident for De Forenede Stater".

Professor Jack M. Balkin, Yale Law School, citeret af The Journal of Historical Review nr, 3/4-2002, fordansket ved :

VESTLIG SAMISDAT

Lønstrupvej 122, DK - 94 80 Løkken

P,n. : Kort-kort.

Afvæbn - fjern ham !

HAN HAR masseødelæggelsesvåben - helt sikkert ! Både kernevåben, kemiske og bakteriologiske. Og han har missilerne. Han plager sine omgivelser : Undertrykker, piner og plyndrer dem. Hans regime er oftere end noget andet blevet fordømt af FN. Han må bort ! Og glem ikke hans bagmænd ! George W. Bush kan vi ikke påvirke, men vore egne :

Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller har gang på gang støttet dette forbryderregime. Fordøm denne hjælp til krigsforbrydelser !

Dårligt selskab

Bilderbergerne fandt, at de nok kunne bruge Anders Fogh Rasmussen med det troskyldige ansigt. Og ganske rigtigt blev han så betaget af det magtfulde selskab, at han kastede al respekt for Vestens traditionelle retsidealer over bord.

De havde set rigtigt : Ingen kan se mere uskyldig ud, selv når han hylder den utilslørede våbenovermagt

Med sin udenrigsminister Stig Møller støtter han Ariel Sharons terrorregime og håner de mest elementære principper i folkeretten

Med sin tilslutning til USA's og Israels krigsplaner (en grov krigsforbrydelse) handler han imod FN's charter og Nato's idëgrundlag som forsvarspagt.

Med sin støtte til statsterrorisme kompromitterer han den retfærdige kamp mod terrorisme

Med dette grænseløse hykleri undergraver han respekten for folkestyre og international ret.

Sadam ? Sharon/Bush ?.

I sin tale til Nationen d. 28 januar 2003 rettede præsident Bush advarsler formelt til det irakiske folk. Mange - ikke mindst amerikanere - må slås af at advarslen i lige så høj grad kan opfattes som rettet til hans eget folk. Han sagde : Læg mærke til : Fjenden omringer Jer ikke. Han er den. der regerer Jer, indenfor Jeres egne grænser !

2. februar 2003, L. T.

P,o. : Advarsel :

Diktaturet er over os !

USA's præsident Bush siger : Den, der ikke er med os, er mod os. Dem,, der er mod os,, skal udslettes. Vi har ret til at ramme dem, hvor som helst de opholder sig.

Vi råber på retfærdighed, lov og dom.. Men vi anerkender ikke de internationale domstole for os selv Vore egne skal ikke kunne dømmes af dem.

Vi bekæmper de fattige landes usle terrorisme; men støtter de stærke staters statsterrorisme - især Israels, som er åbenlys; men også vor egen, som helst praktiseres hemmeligt gennem "efterretningstjenester".

I princip kan altså DU når som helst rammes af herskerkliken i USA - og i Israel.

Sharon hævder, at han har lov til at myrde hvem som helst, hvor som helst.. - Er du bange ?

Det burde du være !

Præsident Bush har de masseødelæggelsesvåben han advarer imod. Er advarslen en trussel ? Ingen har flere atombomber og raketter. Men flere magter er med i denne klub.

I princip kan DU når som helst rammes med atomvåben fra disse lande, eller dit samfund kan trues af dem, der har sikret sig denne pestilens. I dag truer Israel ikke blot M,Ø.; men også Europa og Danmark med våben, der ikke bare dræber hundredtusinder; men også forgifter jord, vand og luft i uoverskuelig tid og rum.

Verdensplutokratiet udøver sin magt gennem købte medier og de af dem afrettede meningsagenter i FN's og EU's institutioner og udvalg.

På den måde er det lykkedes dem at forvrænge Vestens ædleste idéer om menneskerettigheder. Først ved at fortrænge at ret altid er forbundet med ansvar. Dernæst ved at udvide "rettighederne" in absurdum til den grad, at alle mennesker skal kunne slå sig ned, hvor som helst det passer dem og udbrede deres religiøse og politiske idéer selv om de stammer uændret fra oldtiden. Det er ikke en kamp for den enkeltes frihed, for konsekvensen er, at kulturen i små lande og regioner undertrykkes gennem formelt fredelig invasion af tilhængere af en hvilken som helst anden mere talstærk etnicitet. Og det er formålet. Enhver selvstændig kultur skal udtyndes indtil udslettelse. Derfor må indvandrerne ikke spørges om deres religiøse eller politiske opfattelse; men er de kommet ind, må de kæmpe for den på lige vilkår, eller bedre, end de oprindelige folk. Al nationalisme erklæres for ond - undtagen een.

På den måde vil plutokraterne dele og herske. Og så vil de have tankepoliti. Det har de sikret sig i Tyskland, Østrig, Frankrig, og Schweiz og lige om hjørnet i EU, igennem hvilken de vil legalisere det i alle europæiske stater.

Når EU's regler træder i kraft, kan DU når som helst kræves udleveret til et andet land og blive dømt efter dette lands love selv om du ikke har overtrådt dansk lov.

Hvis DU har vovet at udtale, hvad sund fornuft må bedømme som sandhed, så kan DU kræves udleveret og proppet i fængsel af de lande, der bekæmper sandheden.

Protestér mod den ny middelalder, heksesabbatten. Protester mod det EU, som indrettes alene for at gavne plutokraterne.

Europæiske lande kan handle og forhandle over grænserne. Det har frembragt en storslået kultur, som plutokraterne vil ødelægge.

Kræv fri selvstændige europæiske stater med åndsfrihed. Lad dem arbejde sammen indbyrdes og med andre selvstændige kulturer, men :

Afvis plutokraternes verdensdiktatur.

Protestér NU, og bliv ved og bliv ved !

PRO PATRIIS-gruppen

Vera Kristensen Lars Thirslund

Grønnegade 7,2 / 9300 Sæby Lønstrupvej 122 / 9480 Løkken

Heertil skiseillustration af :

Missiler på rækkel 20-30 m. høje Missil 1½ m. høj ggranskes af inspektør

Amerikanske masseødelæggelsesvåben Irakiske masseødelæggelsesvåben

præsenteres. undersøges.

P,p. : Propagandaløgnenes dag.

På grund af presset fra den mægtige jødiske lobby vil Danmark nu højtideligholde en årlig Auschwitzdag d. 27 januar, årsdagen for lejrens "befrielse" ved Sovjetmagtens fremstormen mod vest. At denne storm var en befrielse, som der er grund til at fejre i Danmark og andre steder, er mærkeligt.

Fejrer man, at Stalin med bistand fra Churchill og Roosevelt lagde hele Østeuropa under sit blodige diktatur ? Eller at tyskerne ved sit seje forsvar havde taget mosten af Stalins mægtige fremrullende krigsmaskine, så at han - foreløbig - måtte opgive at rulle videre til Atlanterhavet ? Ingen af delene, for om disse ting er der ingen, der nævner et muk.

Det, arrangørerne vil, at man skal mindes, er, at 6 mio. jøder var blevet myrdet, deraf de 4 mio. i Auschwitz, hvor det hed sig, at man myrdede mest i gaskamre og derefter brændte ligene i krematorier med døgnet rundt flammende skorstene.

Medens de to første motiveringer er ubestridelige er den sidste afgjort forkert. Selv i vor temmeligt ny encyklopædi kan man nu læse, at tabstallet i Auschwitz højst var ca. een mio. og andre, bedre dokumenterende kilder nævner betydeligt lavere tal. Denne markante nedskrivning af tabstallet har naturligvis en årsag, som artiklen ikke nævner : Analyser og kemisk-fysiske undersøgelser af lejrene har vist, at de påståede gaskamre og de faktiske krematorier umuligt kan have fungeret sådan, som man har påstået.

Her er altså tale om en propagandaløgn, desværre toppen af et mægtigt isbjerg, som det er på høje tid at gøre op med.

Propagandavåbnet er det farligste af alle våben, da det er dét, der sætter alle de andre i gang. Og det er i virksomhed dag og nat, uge efter uge og år efter år enten der er varm eller kold krig.

Giv altså omsider ordet til de få modige forskere, som har afsløret grove løgne, og som inspirerer til en ny historieforskning, der placerer propagandavåbnet der, hvor det hører hjemme, som den egentlige drivkraft bag hændelserne, især i nyere tid, og desværre også i dag.

Den måde dagen blev fejret på, viste, at mestrene bag arrangementet stadig forfølger det samme propagandistiske mål : på den ene side at dynge al skyld for umenneskelig brutalitet på Tyskland og længere ude på Vesten i sin helhed og på den anden side hævde myten om et uskyldigt forfulgt jødefolk, hvis magtelite i virkeligheden bag kulisserne ved hjælp af penge- og mediemagt har styret mere og mindre blodige revolutioner og udpræget blodige krigshandlinger i den gamle og ny verden; men hvis brutalitet i de senere år træder besværende klart i dagen gennem begivenhederne i M.Ø.

I stedet for at fremhæve de langt større folkedrab, der har fundet sted, og de mindst sammenlignelige, der stadig foregår, blev agenturets foretrukne talerør igen halet frem i medierne for at fremhæve jødernes lidelser frem for alle andres.

Forsvarsløse gymnasieelever og uvidende eller forskræmte politikere blev konfronteret med "vidner" til Auschwitz, som aldrig havde været der, men i Theresienstadt. Kun en enkelt : Monika Ritterband, fortalte om egne oplevelser i "dødslejren", Auschwitz hvor hun lod publikum tro, at hun ved et mirakel var blevet reddet, da hun blev dirigeret ind i et gaskammer, hvor gassen imidlertid nægtede at indfinde sig. Det er karakteristisk og uhyggeligt, at indbudte forskere ikke vover at påpege rækken af urimeligheder i hendes beskrivelse af kammeret og episoden, og at mediefolkene ikke stiller nærliggende spørgsmål.

Også Jyllands-Posten stiller op. Dens ny chefredaktør har lovet at bringe alle typer af stof, selv de værste, og har allerede indfriet det sidste med en række kvalificerede læserbreve, f.eks. af Arne Notkin, der ikke kan fordrage danskere og dcrfor er gjort til redaktionschef i et af fjernsynets propagandamedier med den malende betegnelse Dead Line. Debatredaktionen på Jyllands-Posten finder, at han selvfølgelig også skal have lov til at brokke sig i landets største papiravis.

Denne bedrift ledsages 25 januar af en hel side, som først og fremmest skal tjene til at afstøve myterne om Holocaust og Auschwitz, skønt den kort nævner, at nogle kritiserer, at det er "ensidigt kun at fokusere på nazismens forbrydelser".

Ja, for det er jo et faktum, at de kommunistiske regimer i Kreml og Peking har slået alle rekorder, hvilket selv glødende kommunister efterhånden bliver nødt til at indrømme. Og professor Bent Jensen skynder sig nu at høste laurbær på sin egen noget sildige erkendelse.

Men, hvad han og andre hofhistorikere, et udtryk anvendt af den store amerikanske revisionist Harry Elmer Barnes, stadig ikke vil indrømme, er, at nazismens forbrydelser har været stærkt overdrevet, medens sionismens betydelige ansvar stadigvæk i medierne er mørklagt, bortset fra hvad det er umuligt at bortforklare i M.Ø.

I stedet for omsider at rydde op i den store krigs propagandahistorie er den store artikel lagt an på at forsvare overleverede fabler.

Artikelforfatteren, Maria Vilhardt møder op med både Bent Jensen, Uffe Østergård og Otto Rühl og præsterer ligesom disse og Centret for Holocauststudier at undgå enhver hentydning til revisionisternes banebrydende forskningsresultater. Således lykkes det hende at genopfriske passende rædselsberetninger; men ikke uden at havne i modsigelser.

Hun skriver : "Det anslås, at der i Auschwitz blev myrdet 9000 mennesker om dagen i perioden 1942-44. I alt har man anslået, at ca. en million jøder og ca. 150.000 andre mistede livet i Auschwitz."

For det første : Hvem anslår dette ? For det andet : Hvis påstanden om 9000 mord om dagen var rigtig, skulle 3.285.000 være myrdet på et enkelt år alene i Auschwitz. Hvis det var fortsat sådan i de tre år, som nævnes, var tallet kommet over 9 mio. Alligevel "anslås" det samlede tal til "kun" godt een million.

En normalt kritisk journalist burde have indset, at der var noget galt med oplysningerne og have undersøgt, hvad det kunne være.

Hun ville da have opdaget, at når man pludselig besluttede at nedskrive tabstallet til 1½ eller een mio. og ikke fire, som det officielt var blevet forfægtet helt frem til 90'erne, så var det fordi nogle forfærdelige propagandaløgne var blevet afsløret så uimodsigeligt, at man var nødt til at indrømme det. Men Vestens media lod stort set som ingen ting og noterede sig blot stille og diskret de ny tal som om de havde været gyldige hele tiden, og man udlod at nævne de forskere som havde afsløret de grove fejl.

Hændelsen var en verdenssensation, som måtte interessere enhver journalist; men det er en uhyggelig afsløring af vestlige mrediers tabuisering : undertrykkelse af sandheder, som er besværlige for vis magt, at omtalen blev minimal. Her hjemme undertrykkes den ny viden stadigvæk systematisk ikke blot i medierne, men også gennem etablering af ny propagandacentre som det for Holocauststudier.

Det er derfor måske forståeligt, men trist, at Maria Vilhardt fortsætter med at servere de gamle røverhistorier :

"I udryddelseslejrene skulle næste alle ankomne fanger før eller siden gasses/dræbes, hvilket ikke var formålet med KZ-lejrene.

Det var den frygtede Rudolf Höss, der ledede Auschwitz, hvor fangerne i udryddelseslejren blev dræbt i gaskamrene, hvorefter de blev brændt i krematorier."

Læste hun blot en lille smule om Höss, måtte hun, vide, at han bl.a. "tilstod" mord på 2½ mio. mennesker i Auschwitz, hvilket var umuligt ifølge hendes egne tal.

Hvorfor fremfører hun da dette "vidne", hvis "bekendelser", hun kan se er løgn, i stedet for som en hæderlig journalist at undersøge, hvad, der kan ligge bag denne urimelighed ? Måske fordi hun så måtte afsløre, at Höss's bekendelser blev aftvunget ved nådeløs tortur ved jødiske bødler, som ledsagede deres mishandling med trusler mod hans kone, som bødlerne vidste, at han elskede. De har senere pralet af deres bedrifter i en bog.

Skønt Höss's fremtræden under retsagen var præget af, hvad han havde været igennem, og skønt hans udtalelser var fuldstændigt usandsynlige, blev de lagt til grund for efterfølgende domme, et hårrejsende justitsmyrderi, som det er på tide, at almenheden bliver gjort bekendt med.

I stedet fortsætter artiklen med gentagelser af andre af propagandaens yndlingsløgne eller om man vil ubeviste påstande som denne : "Holocaust er blevet den foretrukne betegnelse for nazisternes systematiske folkemord på jøder under Anden Verdenskrig. Selv kaldte nazisterne det for "den endelige løsning på det jødiske spørgsmål."

For det første var der intet systematisk folkemord på jøder, hvilket fremgår af, at ingen sådan beslutning har kunnet påvises, og af at mange jøder, også børn, syge og gamle overlevede trods elendighed og epidemier, der i høj grad skyldtes forsyningernes sammenbrud p. gr. af allierede flybombardementer. Hitlers endelige løsning var emigration, som fremmedes indtil krigen næsten (men også kun næsten) umuliggjorde dette. I stedet blev jøderne flyttet øst på til KZ-lejre, som netop var arbejds- ikke dødslejre, skønt de mod slutningen af krigen kom til at minde om det sidste. Men det var da krigens myrderier også udenfor lejrene nåede grufulde højder.

Hvis man vil pege på virkelige, bevidste dødslejre, må man studere ikke blot Sovjets, men også amerikanernes behandling af tyske krigsfanger, som Eisenhower lod sulte ihjel i antal op imod en million. Læs "Other Losses" af canadieren James Bacque. Mærkeligt ,at folkedrabshistorikerne ikke interesserer sig for dette fænomen, men det vækker jo desværre uhyggelige mindelser om amerikanernes generelle mangel på respekt for folkeretten, som det demonstreres bl. a. i Palæstina og på Guantanamo.

Resten af artiklen fortsætter med ubeviste påstande stillet sammen for at stramme påstanden om 6. mio. myrdede jøder op. Den tabte jo alvorligt, da det blev afsløret at i hvert fald halvdelen : 3 mio. var en myte. Også påstandene om de andre udpegede dødslejre er afsløret som urimeligheder af forskere som Carlo Mattogno og Jürgen Graf. Urimelighederne i historierne om gaskamre og krematorier dokumenteres systematisk af Ernst Gauss, alias Germar Rudolf, og mange andre. Dygtigst til at fremstille det væsentligste i kortest mulig form er måske Marc Weber, direktør i Institute for Historical Review i Californien.

Det er ufatteligt og uanstændigt at ikke blot medier, men Centret for Holocauststudier banlyser den historiske revisionismens store forskere og skribenter. Dette bedrageri, dette forsknings- og meningstyranni må ophøre..

Det kan enkelt gøres ved at oversætte Marc Webers fremragende brochure Auschwitz. En anden oplysende artikel kalder han A look at The 'Poverful Jewish Lobby'- Og Theodore O'Keefe har skrevet om de andre såkaldte dødslejre.

En virkelig nyhed : På svensk er udkommet en kort og koncis fremstilling af Holocaustbedraget : EN TOM SÄCK KAN INTE STÅ af Lars Adelskogh. Nordiska Förlaget. Her sammenstilles de mest påberåbte "vidners" beretninger om gaskamre og udryddelser med kritiske forskeres nøgterne fremlægning af fakta. Den bedste fremstilling jeg hidtil har læst.199 sv. kr.

Januar 2003, L. T..

P,q. : Brev til Udenrigspolitisk Nævn, 5. februar 2003.

Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, internationale afdeling Christiansborg

Det fremhæves, at sikkerhedsrådets troværdighed står på spil, hvis dets resolutioner ikke efterleves til punkt og prikke.

I så fald må det internationale samfund først og fremmest se til at vedtagne resolutioner mod Israel bliver efterlevet.

I det brev, som otte statsledere, deriblandt vor statsminister, har underskrevet, hævdes, at de værdier, som USA og Europa står samlede om er demokrati, individuel frihed, menneskerettigheder og retssikkerhed.

Disse idéer blev ikke ført fuldt færdige over Atlanten fra Europa til Amerika, og de blev absolut ikke efterlevet eksemplarisk i det nye land.

Tværtimod beretter USA's historie om endeløs brutalitet og troløshed ikke mindst mod landets oprindelige beboere. Man henviser til USA's forfatning, der begynder med : "Alle mennesker er af naturen på samme måde fri og uafhængige". Denne erklæring blev slet ikke efterlevet, når det gjaldt negre og indianere. I 1830 fastslog en lov, at indianerne skulle fordrives og spærres inde i "reservater". Således blev de berøvet deres land. Ingen aftaler blev overholdt. Først i 1924 fik de statsborgerskab, og først 1970 indledte Nixon en plan efter hvilken forholdene skulle forbedres og indianerne for første gang selv skulle betros ledelsen i reservaterne.

Systemet blev fra begyndelsen kopieret af Sovjet, der udryddede besværlige borgere, hele befolkningsgrupper, eller sendte dem til fjerne lejre. Det drejede sig om millioner.

Og USA's indgriben i Europa har kun undtagelsesvis været præget af "storsind og fremsynethed",som skriftet hævder, og mange naive danskere er bragt til at tro.

Det skyldes en i afgørende situationer kynisk eller "naiv" amerikansk magtpolitik, at europæiske konflikter er blevet anvendt til ulykke for millioner og for europæiske kulturværdier. Alle burde læse Frederik J. P. Veale's bog "Advance to Barbarism" og dernæst de andre især amerikanske opgør med krigspropagandisternes historieskrivning.

Vore medier undertrykker enhver information om dette, men enhver må kunne indse, at det først og fremmest var Roosevelt, der endeligt i Jalta serverede hele Østeuropa til det sovjetiske tyranni i næsten et halvt århundrede.

Hvor blev frihed, menneskerettigheder og retssikkerhed af ? Og hvor er de blevet af i Palæstina ? Er det bedre dér end i Irak ? Til undertrykkelsen i M.Ø. yder USA en årlig støtte på en mia. $. I Palæstina hånes folkeret og menneskeret, og FN's resolutioner og kritik af tortur ignoreres. Det er sørgeligt, at Danmark ikke agerer kraftfuldt mod dette, og det er chokerende, at vor statsminister uden forudgående debat støtter en amerikansk ageren, som er mere og mere i strid med international ret, samtidig med at denne stat i øvrigt erklærer, at den ikke anerkender, at internationale retsregler skal gælde for dets eget folk.

Hvad dette angår bliver dets i øvrigt med nogen ret beundrede trang til frihed grotesk beskåret gennem en hårrejsende Patriotic Act, som er gennemdrevet under højst betænkelige omstændigheder. Kritiske amerikanere, som der åbenbart er flere af end kritiske danskere, kalder nu USA en terroriststat (http://serendipity.magnet.ch/wtc.html)

Jo vist er de menneskeretsværdier, som fremhæves, "i dag mere truet end nogensinde." Netop derfor må danske politikere tage kraftigt afstand fra det militante styre i USA, der forresten har benyttet sig af og støttet Sadam Hussein, endda hans angreb på Kuwait, lige til det passede bedre at angribe ham. Når Irak pludselig er blevet ærkefjende frem for en lang række andre stater, som har udviklet eller efter al sandsynlighed udvikler masseødelæggelsesvåben, kan grunden kun være den, at USA nu definitivt vil erobre Iraks olie, på samme måde som olien nord for det Kaspiske Hav er årsag til USA's og Storbritanniens krigsaktivitet i Afghanistan, som de også er ivrige for at blande Danmark ind i, hvad vi bør være mest muligt tilbageholdende overfor.

De engelsk-amerikanske oliekrige er særligt umoralske på baggrund af det resurssløseri, som bedrives i Vesten, men særligt hensynsløst i USA. Resursdeling kan kun kræves på baggrund af egne besparelser og respekt for international ret.

Nævnet bør anbefale en meget kraftig næse til Anders Fogh Rasmussen for at have skrevet under på en underlødig skrivelse og for ukritisk at støtte en allieret stat, som er kommet på afveje med hensyn til vore vigtigste fælles værdier. Vi håber på en kraftig udtalelse af nævnet.

I modsat fald vil vi meget gerne underettes om, hvorledes nævnets medlemmer stiller sig til : 1.: Statsterrorisme. 2. : Efterlevning af FN's resolutioner rettet mod Israel og andre. 3. : Skal folkeretten ikke have gyldighed i Palæstina ? 4. : Skal den ikke have gyldighed for amerikanske statsborgere og forresten for andre ?

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund