Ny oplysning!

af Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund

Fremvæksten af underuddannede, for ikke at tale om analfabetiske, folkemasser i milliardtal nødvendiggør fornyelse af 1700-tallets kamp mod overtro og åndsmanipulation.

Det gælder, som også dengang, ikke mindst på det religiøse område, som på grund af dårligt gennemtænkte - eller misforståede - formuleringer af de menneskelige rettigheder, nyder uberettiget tabubeskyttelse.

Farligst er de politiske religioner, som paradoksalt nok betragter sig som højerestående i forhold til andre trosretninger, skønt de i realiteten er primitive og forudsætter antropomorfistiske forestillinger om Gud a la en enemægtig orientalsk krigsherre og/eller overdommer.

Dyrkelsen af sådanne kræver ceremonier, ritualer og underdanighedsdemonstrationer, som desværre, også af vore hjemlige kleresier, omgærdes af uberettiget ærbødighed, der burde være forbeholdt det guddommelige.

At klamre sig til dogmer og at tilskrive riter og ceremonier - ikke tanker og handlinger - indflydelse på natur og guddom må man have lov til at betragte som magi og bekæmpe som overtro.

Det er for naivt - når vor egen officielle religion nu er splittet op mellem talløse kirker, retninger, sekter og fritænkerier, ja ateisterier - da at fremme invasion på ligeberettiget basis af fremmede religioner, der foragter vestlig kultur og videnskab og som med mere eller mindre åbenlys åndelig og fysisk terror, forklædt som religion, kræver kæft trit og retning.

Hvis vestlig, og nordisk, dansk, norsk, svensk osv. kultur skal overleve, og det fortjener hver især, så må vi opgive vor fejge søndagsskoleagtige passivitet og gå ind i den kulturkamp, som den internationale udvikling og kyniske, middelalderlige, religiøse og politiske magtgrupper gør nødvendig.

Marianne Herlufsdatter

Lønstrupvej 122 - 9480 Løkken

Tele: 98 99 65 74

Lars Thirslund

Sögård 9 - S - 450 84 Bullaren / Sverige

Tele: 0046 525 530 30

Det er tilladt at kopiere og sprede Samisdat-bladene og citere dem i ikke-meningsforstyrrende uddrag. De kan fremover rekvireres ved indbetaling af et støttebeløb til et af forlagets giroer, mærket "Samisdat". Ethvert bidrag er velkomment. Når pengene eller inspirationen er ved at være slut, vil vi pege på det i forbindelse med et brev.

Ansvarlig : Lars Thirslund.

ISSN 1395 - 9662

VESTLIGT FORLAG:

Lønstrupvej 122 l Dk - 9480 Løkken / DANMARK * Tel 98 99 65 74* P-giro.Dk 84 794 10

Sögård 9/ S - 450 84 Bullaren/ SVERIGE * Tel. 00 46 52 55 30 30 * Postgiro S 748 676-4

----------------------------------------------------------------------------~------------