Hykleriet i Den Danske Forening

af Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund

DANSKEREN bringer stadig uundværlig information og også gode artikler og erklæringer. Men foreningens arbejde hæmmes af hykleri, der skyldes redaktionens servilitet i forhold til landets mosaiske medieregimente.

Bladet efterlyser artikler, endda om specielle emner; men når medlemmer svarer på opfordringen, censurerer redaktionen præcist ligeså så politisk dresseret, som den etablerede presse. Man beder om forslag til plakater og bruger dem ikke. Man sorterer al information. At kritisere Islam og muslimer er i orden; men at kritisere mosaismen og zionismen er forbudt. I nr.3/94 konstaterer man, at direktøren for Dyrenes Beskyttelse betragter kosher- og hallal-slagtning som dyrplageri, og så finder man, at det kan gå an, at jøderne får deres kød på denne måde; men det er for galt, at muslimerne gør det samme. Er det dyrplageri, er det lige forkasteligt - hvem, som bedriver det.

I nr.5/96 skriver Peter Neerup Buhl begejstret om Netanyahu's bog om terroristbekæmpelse, og retter al skytset mod araberne. Han citerer Netanyahu for følgende: "terrorister er simpelt hen forbrydere". Derefter udbreder han sig udelukkende om de okkuperede araberes synder. Jamen, hvis begrebet er så enkelt, er araberne selv ofre for angreb af en forbryderstat. Ved grundlæggelsen af Israel spillede terrorisme og terrororganisationer en vigtig rolle. Terrorangrebet på den arabiske landsby Deir Yassin var signalet til etnisk rensning af de områder, som Israel i første række håbede at besætte. Har Neerup Buhl aldrig hørt om mordet på Folke Bernadotte?

Jeg skal ikke være så ondskabsfuld, at jeg minder om mordet på Ernst v. Rath

Men Sternligaen var en terrororganisation, og Begin og Shamir er kendte for at have en fortid som terrorister. I dag er israelske "gengældelsesaktioner" ikke til at skelne fra, hvad man kalder statsterrorisme. Jøder og arabere er stort set lige gode eller modbydelige i spørgsmålet om terrorisme, men var det ikke jøderne, der kom først?

DANSKEREN bør ikke bidrage til den skævvridning af nutidshistorien, som mosaisk pressedominans har bygget op. At noget er galt, er Neerup Buhl åbenbart klar over, og han forstår, at han ikke har lov at sige tingene lige ud. Under den nuværende besættelse er det som under den tyske: Skal man liste noget gennem redaktionens censur, må det omskrives og pakkes ind - dette gælder selv for DANSKEREN.

For at oplyse os andre om, at der faktisk i mellemkrigstiden fandtes begavede danskere, der protesterede mod det mosaiske medieherredømme, fortæller han historien om en nu "glemt" eller bortstuvet forfatter ved navn Harald Raage, som mellem krigene havde en betydelig læserskare. N.B. skriver: " På trods af, at mange af Raages romaner blev store læser-succeser - fx. kom "Venustoget i Norden" fra 1919 i ti oplag i løbet af blot to år - er der næppe nogen, der kender hans navn i dag, endsige læser ham. Hvorfor nu ikke? Jo, han var nemlig stærkt national og desuden skeptisk overfor bl.a. demokratiet og jøder, hvorfor han allerede inden sin død blev betragtet som "nazistisk" eller i hvert fald som fascist." Hans beskrivelse af "Det forrådte Danmark"(1920), som N.B. refererer på s. 15 er oplysende læsning: "Når man sætter nogle fædrelandsløse Individer til at vogte sit Fædrelands dyreste interesser, så maa man være forberedt på, at disse Interesser gaar Fanden i Vold og bliver business til Fordel for samme Fædrelandsløse Bande," der dominerer ikke blot politik men også litteratur. "Dette aandsraa Rak har stjaalet Magten alle Steder." Præcis samme konklusion, som Louis Levy to år før, med stolthed, havde deklareret. Læs gerne de andre saftige citater og Neerup Buhls konklusion: "Harald Raage kæmpede selv en stadig mere ensom kamp mod en brandesiansk og radikal samtid, der lagde grunden for nutidens katastrofer." - - -"Skellet mellem det nationale fortiede og forrådte Danmark og Danmarks forrædere er i dag så skarpt som nogensinde, men fronten kan spores gennem hundrede år, og altid er det Danmarks forrædere, der er blevet hyldet og sat på piedestalen. Opgaven er at vende vægtskålen."

Ja, men hvis den skal vendes og demokrati, som kræver alsidig og objektiv information, erobres, så må der tales lige åbent og kritisk om mosaisk propaganda som om muslimsk, og så må historieskrivningen revideres med kritisk fornuft, selv på bekostning af yndlingsopfattelser, som at tyskere er dumme svin, og jøderne uskyldigheder specielt udvalgt af Vorherre.

Vi har selv indtrængende advaret mod, at terrortrusler, a la World Trade Center, øger proportionalt med kontingentet af danskfjendtlige indvandrere. Men det er desinformation at hylde Netanyahu, når han sidestiller den islamiske fundamentalisme med nazismen - samtidig med, at denne selv leder en regering, der udøver tortur og statsterrorrisme. DANSKEREN må se i øjnene, at Islam er afledt af mosaismen, og den ortodokse mosaisme er punkt for punkt endnu værre end nazismen.

Marianne Herlufsdatter

Lars Thirslund