VESTLIG SAMISDAT

z Nr. VI 15. marts 1999 z

Denne gang :

The missing links

Af "specielle" pladshensyn sorteres ganske bestemt information bort af vort ganske omfattende medieapparat. Derved opstår der huller i vort billede af historie og omverden. Men mange opdager det ikke. De kan aldrig forestille sig, at de pæne damer og mænd i mediebranchen stikker noget væsentligt under stolen. Og når man taler med rare mennesker, ser man pludselig en kløft, foran sig, hvis revisionistiske tanker nævnes. Pæne mennesker, der slet ikke er religiøse, slår kors for sig: Det kan ikke passe, - vi har aldrig hørt noget lignende - det er nazisme i forklædning, eller: aviserne og historikerne på vore universiteter siger, at det er løgn.

På en måde er de undskyldt. Aviserne skriver jo tilsyneladende om alt. Tænk, hvad vi ved om Clintons ovale historier. Ja, men tænk så også over, hvor længe det varede, før vi fik kendskab til Kennedys. I dag drejer det sig endda om temmeligt perifere sager.

Læg så mærke til, hvor længe det varede, før vi fik solid besked om, hvordan Sovjetdiktaturet egentlig var. Pæne mennesker og historikere, med enkelte undtagelser, ville ikke vide af det. Hvorfor tro, at det er bedre i dag? Jo, for nu har vi jo afsløringerne! Ja, har vi virkelig det?

Her skal kort opremses nogle fakta, som vore media stadig er tavse om, skønt de er mærkelige og vigtige:

Hvorfor får vi ikke at vide, at tabene i Nazitidens mest berygtede "udryddelseslejr" ikke var 8 eller 4 mio. men mellem 200.000 og én mio. Deri medregnet dødsfald p.gr. af sygdom og alderdom?

Hvorfor får vi ikke at vide, hvem der afslørede de løgnecentraler, der havde udspredt de falske tal?

Hvorfor må danske læsere ikke få kendskab til Israel Shahaks bog om zionismens og jødedommens mørke sider?

Hvorfor må vi ikke få kendskab til, at den jødiske magtelite erklærede Tyskland krig med alle til rådighed stående midler i 1933, og at en mægtig jødisk lobby ville udrydde alle tyskere, tysk sprog og tysk kultur i 1941?

At de bidrog til at fremskynde krigen, brutalisere den og spille Østeuropa i hænderne på det sovjetiske tyranni?

At så godt som al litteratur om disse emner boykottes af danske medier og forlag?

At fremragende skribenter og forskere fra vor tid ikke omtales og ikke findes på danske biblioteker?

Hvad blev der af stjernereporteren før krigen: Douglas Reed? Jo: Tavshed. Men han skrev endnu et værk. Det udkom først 20 år senere på engelsk og aldrig på dansk. Hvorfor?

Hvorfor er følgende aldrig oversat: Paul Rassinier, Frederick J.P.Veale, Arthur Butz, R. Faurisson, Jürgen Graf?

Hvorfor kan Journal of Historical Review ikke læses på vore biblioteker?

Hvorfor er bogen om århundredets retssag: Zündelprocesserne, ikke tilgængelig på skandinavisk?

Man må være temmelig korket for ikke at se, at der er noget galt med demokratiet i Danmark m.m.

De, der ikke skaffer sig gode svar på disse spørgsmål stiller sig uden for den demokratiske proces.

I Samisdat V lagde vi lidt frem om, hvordan fjernsynet, store blade og Pressenævnet manipulerer for at forhindre, at revisionismens landvindinger kommer frem.

I det følgende vil vi bringe nogle af de artikler og indlæg, som aviserne "ikke har haft plads" til, og vi vil kommentere situationen og aktuelle hændelser.

Lars Thirslund

Marianne Herlufsdatter