Vestlig samisdat nr. VI

15. marts 1999

1. The missing links: Om huller i informationsudbuddet.

2. Revisionismen: Revisionisme er sund fornuft. Auschwitz- og forfølgelsesmyten . Folkemord - en jødisk tradition

3. Om historieskrivning: Sandheden - begge sider skal frem. Postilhistorikere og revisionister

4. Den snu anti-danisme: Om "Missing links" - de manglende led i vore oplysninger. Geoffrey Cains skriverier. Zündel-processerne som holocaustmytens Waterloo. Om gadesprog og landsforrædere. Det "kristelige" dagblad.

5. Religionskrigen mod Danmark: Bent Melchior jamrer. Grundloven som forsvarer af dansk kultur. Arne Melchior og moskéen. Weekend Avisen fejrer påske ved at håne Jesus. Islam grundlovsstridig. Kirkeminister ligeglad. Om "overpositiv" ret til at lyve

6. Jødelobbyen mobiliserer: Om mere ant-revisionisme. Medielakajerne og en jødisk professor ved navn "Bankier". Jødiske verdensherrer. Vort forhold til jøderne

7. Grundlovstale 1998: Af Lars Thirslund, som gæst hos Fremskridtspartiet, Svanninge Bakker. Idéer og regler. Om multiernes hærgen i Danmark og verden.

8. Om race og kultur: En skoleklasse spørger. Enkel, klar besked om vor kultur, fremmed invasion og jødemagten

9. Ytringsfriheden i Europa: Forhold som i middelalderen. Fængsling af historikere og brænding af bøger. Brevveksling med en "dansk forsvarer for ytringsfrihed" - Bertel Haarder. Dansk protest til EU-parlamentet

10. Danmark i krig: Om Danmark som nyttig idiot for jødisk verdenserobring. Helveg som mest krigsgale udenrigsminister i mange år. Om kræfterne bag. Mediernes énsidige beretninger. USA som verdensterrorist. Israel uden for kritik.

11. Om vor kristne kultur: Danskerne er kristne fritænkere. Regel- og bogreligioner. Om valg af kultur. Forsvar af vor kulturarv. Grænser for indvandring.

12. Befolkningsbomben: Danmarks berettigede forsvar mod bomben. Kadaffi forkynder: "Vi har bomben!". Vi må sige: "Behold den hos jer selv!".

VESTLIG SAMISDAT,

VÅGN OP-breve om, hvad medierne ikke vil lade danskerne få kendskab til.

ISSN 1395 - 9662

Ansvarlig Lars Thirslund.

Lønstrupvej 122,

DK - 94 80 Løkken

Tlf.: 98 99 65 7 4

Postgiro: 84 794 10