Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

Anmodning om berigtigelse

Til:

Ansvarshavende redaktør
Researchkollektivet "Redox"
Postboks 44
2000 Frederiksberg

Den 1. september 2008

Straks efter fremkomsten af artiklen 'Anti-jødisk hjemmeside genopstået' på www.redox.dk   , den 27.6.2008, skrev jeg til Dem nedenstående anmodning om specificerede berigtigelser af injurierende påstande om mig i artiklen,

http://www.redox.dk/spip.php?article329

Artiklen findes stadig på Deres nævnte hjemmeside, og er ikke rettet som jeg har bedt Dem om. Jeg sender hermed anmodningen igen - dels som e-mail og dels som brev til Deres postboksadresse:

Ansvarlig redaktør
Researchkollektivet Redox
Postboks 44
2000 Frederiksberg

"

'Til den ansvarlige redaktør af 'Redox' hjemmesiden www.redox.dk .

I anledning af din artikel på internettet den 17.6.2008: 'Anti-jødisk hjemmeside genopstået' skal jeg gøre opmærksom på nogle deciderede fejl i artiklen og fejlagtige, injurierende oplysninger, som jeg skal anmode dig om at korrigere på hjemmesiden straks.

'afsløring af dens omfattende registrering af jøder og forbindelser til svenske nazister'

1) Fejl, som bedes korrigeret:

a)Der var ingen 'afsløring' eftersom siden var frit tilgængelig på internettet og havde været der i nogen tid.

b)Der var ingen 'omfattende registrering af jøder' eftersom der blot var tale om en artikel - som endnu kan læses på hjemmesiden - http://www.mosaisk.com/Torben-Lund/Danish-Politics-Immigration-Jews.php  - hvori der naturligt nok indgår et, faktisk ret lille, udsnit af mediejøderne i Danmark. Altså så langt fra en registrering, hvad det da heller ikke ville være, om der havde været langt flere mediejøder nævnt.
Det var blot en fuldt lovlig artikel om et vigtigt samfundsemne.

c) At hjemmesiden på et tidspunkt var anbragt på et 'webhotel' 'Volkermord.com' der måske viste sig at have nazistiske forbindelser, vidste daværende redaktør tilsyneladende ikke, og i hvert fald er det en ganske irrelevant oplysning i forbindelse med mig, idet hjemmesiden ligger på en mig bekendt upolitisk amerikansk server. Det er altså i dag blot et ondskabsfuldt forsøg på tilsvining af mig.

En forklaring på alt dette findes i dag på hjemmesiden på http://www.mosaisk.com/mediestorm/Joedekartoteket.php  .

Har redaktionen af 'redox' derfor blot læst en smule indenad på den hjemmeside, den foregiver at beskrive, vil den være i ond tro mht. disse påstande.

'I 2005 afslørede Jyllandspostens hans omfattende registrering og slet skjulte trusler imod de danske jøder'

2) Fejl, som bedes korrigeret:

a) 'hans' skal anklage mig for disse ulovlige og politisk ukorrekte handlinger. Jeg havde som sagt intet med hjemmesiden at gøre i 2005. Først nu, som tydeligt forklaret på hjemmesiden, se siden 'Mosaisk.com igen' : http://www.mosaisk.com/mosaisk_com_igen.htm  , som også må være smuttet forbi redaktionens 'research'

b) 'omfattende registrering' - se ovenfor under 1 a)

c) 'og slet skjulte trusler imod danske jøder' - der fandtes ikke - og findes mig bekendt ikke - trusler på hjemmesiden imod nogen, heller ikke danske jøder. Da redaktionen ganske rigtigt nævner, at jeg har gennemgået siden for ulovlige og injurierende påstande er det injurierende for 'Redox' samtidigt at hævde, at 'han=jeg, Knud Eriksen' stod for sådanne ulovligheder.

3) a)'Det er langt fra første gang at Knud Bjeld Eriksen kaster sig ud i kampen mod jøder' og b)'hans opfordring til at give de nazister som var blevet smidt ud af foreningen "generel amnesti" ' og c)'nazi-partiet NPD i Tyskland'

a) Jeg har ingen kamp mod jøder som mennesker. Jeg oplyser om Zionismen og Judaismen, som er ideologier/religion og om magtmisbrug og samfundsundergravende virksomhed udført af zionister, eller som jeg også kalder dem: magtjøderne. Det er en elite blandt jøderne, der desværre optræder, som om de taler for alle jøder, men jo ikke gør det mere end EU-kommissionen taler for alle EU's borgere. Det er gammel misinformation på nettet, som igen viser, at redaktionen af 'Redox'  slet ikke har gjort sit hjemmearbejde ordentligt før den skrev denne artikel. Forklaring på denne fejls opståen kan den finde på følgende adresse: 'Erklærer krig mod jøder' - http://www.thedodo.info/Dronte%203/Dron0311.htm

b) Dette  er også en gammel fejl på internettet, og atter viser omtalen af den, at redaktionen af 'Redox' ikke er særlig grundig i sin research. Jeg sagde udtrykkeligt i den nævnte tale, at man måtte give adgang for tidligere medlemmer af nazistpartier, når man uden problemer tillod tidligere medlemmer af kommunistpartier i 'Den Danske  Forening' - se artiklen 'Grundlovstale 1997' på http://www.thedodo.info/Dronte%202/Dron0201.htm  . Det er jo almindelig sund fornuft, retfærdighed og logik for nybegyndere, og ikke en ikke særlig sensationel eller mærkelig udtalelse. Det er kun fordi man vælger at tage udtalelsen ude af sammenhæng, som det her er sket, at det forekommer odiøst. Hermed er redaktionen også på dette punkt, juridisk set, i såkaldt 'ond tro'.

c) 'nazi-partiet NPD' . NPD er ikke et nazi-parti. Sådanne tillades overhovedet ikke i Tyskland. Det er et fuldt lovligt parti, som netop har fået mange stemmer i delstaten Sachsen i Tyskland. Det er derfor utilstedeligt dels at komme med en ganske urigtig påstand om 'nazisme' for NPD og specielt at pådutte mig forkærlighed for 'nazisme' ved at anbefale samarbejde og forbindelse med et fuldt lovligt tysk, demokratisk parti.

4) 'Talen førte til at Knud Bjeld Eriksen i 1997 måtte forlade Den Danske Forening'

Dette er urigtigt, idet jeg blot - selv - valgte at skrive og tale andre steder - især på internettet. Jeg er aldrig blevet smidt ud, har ikke en gang meldt mig ud, og har senere haft et udmærket forhold til adskillige medlemmer af Den Danske Forening, også ledende medlemmer. Foreningen er desværre blot domineret af zionist-venlige kræfter, og derfor i bedste fald uinteressant for mig som institution. Sådan skiltes vore veje.

Jeg forventer snarest at se ovennævnte berigtigelser på Redox' s hjemmeside.

Med venlig hilsen,

Knud Bjeld Eriksen
ansv. redaktør af hjemmesiden 'www.mosaisk.com'


Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket'