Upps Home
|
| |

 

 

Den Jødiske lobby

Dansk  

 

Jødisk lobby-organistion bestemmer USAs Mellemøstpolitik

Jødisk lobby-organistion bestemmer USAs Mellemøstpolitik
I disse dage går det op for flere og flere, hvor forfærdeligt det kan være for verden, at ikke-valgte lobbygrupper er i besiddelse af så stor magt, at de kan styre verdens eneste supermagt i krig, alene med det formål at fjerne Israels største fjende.

>"Aipac has a lot of influence on foreign policy," says JJ Goldberg, editor of the Jewish newspaper The Forward. "They work hard to ensure that America endorses pretty much Israel's view of the world and the Middle East."<

Fra BBCs Steven Sachur: "Analysis: America's new Christian Zionists"

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1969542.stm

****
A I P A C , American Israeli Public Affairs Committee, med kontorer i 48 stater 150 ansatte heraf 10 i kongressen og et budget på 440 millioner dollars, er en af de mest magtfulde lobbyorganistaioner i USA. De lokale kontorer undersøger hvad den lokale guvernør/senator siger om Israel og Mellemøsten. Hvis det svarer til Israels strategiske syn på situationen får han penge (op til et valg). Hvis ikke får hans modstander penge.
Flemming Overgaard


13. april
Prinsen, der kom ind fra kulden
Det kan være svært at tro, at en enkelt person kan have så stor indflydelse i et politisk miljø – tilmed i et demokrati – som Richard Perle. Det er ikke desto mindre tilfældet! Indflydelsen har han naturligvis opnået i samspil med andre, og fordi han klart har set andres interesser. Her er en del af forklaringen:
Som tidligere direktør for den højreorienterede, israelske Likud-avis Jerusalem Post og nuværende medlem af dens bestyrelse har Perle tætte forbindelser til den israelske højrefløj. Oslo-processen betragtede han sammen med kollegaer, som bl. a. Douglas Feith og ægteparret David og Meyrav Wurmser, der alle i dag er centralt placeret i det politiske miljø i Washington, som en pestilens, der truede Israels sikkerhed, og som det handlede om at få stoppet så hurtigt som muligt.
Chancen kom i 1996, da Benjamin Netanyahu, også en svoren modstander af forhandlinger med palæstinenserne, blev valgt som ny israelsk ministerpræsident. Kort efter skrev Perle og vennerne en rapport, der var udformet som en egentlig anbefaling til Netanyahu. Rapporten bærer titlen ”A Clean Break” (et rent brud), hvilket slet og ret skulle forstås som en definitiv afsked med Oslo-processen. Allerede på rapportens første side kan man finde opfordringen til "at Israel ændrer sine relationer til palæstinenserne, herunder påberåber sig retten til (militært) at forfølge sine interesser langt ind i de palæstinensiske områder med henblik på selvforsvar og samtidig bør støtte bestræbelser på at skaffe alternativer til Arafats enerådende greb om det palæstinensiske samfund". Denne anbefaling vandt ikke genhør hos Clinton i 1996, og selv Netanyahu havde svært ved at følge den, men i dag er det præcis den politik George Bush og Ariel Sharon er enige om.
Læser man rapporten sammen med de mange anbefalinger, Perle og hans kolleger kom med ved utallige høringer i den amerikanske kongres gennem 1990'erne og frem til i dag, tegner der sig en klar vision af en Mellemøstpolitik, som baserer sig på tæt israelsk-amerikansk samarbejde og militær overlegenhed.

Carsten Korsar

12. april
Den sorte Prins
Virkeligheden overgår ofte fantasien. Hvis en taktik eller strategi skal gennemføres, må den pakkes pænt ind. For at gennemskue den kan det være nyttigt ”at følge manden”, dvs. finde ud af hvem, der er aktører på et bestemt område, in casu USA's Mellemøst-politik. Men først en indledende tese:
Slyngelstater udgør en egentlig trussel mod USA. Den amerikanske politiks første prioritet må derfor være enten at få gennemført regimeændringer eller at ødelægge disse slyngelstater.... Denne utvetydige anbefaling gav Washington-politikeren Richard Perle ved en høring i det amerikanske senat i februar 2002.
Den gamle koldkriger er ikke en hvem som helst: Under Ronald Reagan, hvor han en tid beklædte en høj post i Pentagon, fik han tilnavnet Den Sorte Prins. Hans opskrift på at knække Sovjetunionen var konstant at øge USA's militære styrke. Og der blev lyttet til ham i Washington.
I dag er Perle formand for Pentagons politiske udvalg, seniorforsker ved den nykonservative tænketank American Enterprise Institute, der har været storleverandør af folk til den nye Bush-regering, han er medlem af en række særdeles indflydelsesrige netværk, bl. a. med nær tilknytning til Middle East Forum samt Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) og Center for Security Policy (CSP), og en slags ideologisk mentor for de stærkt pro-israelske politikere med tætte forbindelser til de kristne fundamentalister på den yderste højrefløj i det republikanske.
Sammen med forsvarsminister Rumsfeld, viceforsvarsminister Wolfowitz samt vicepræsidenten Richard Cheney er Perle arkitekten bag en amerikansk Mellemøstpolitik, der uden svinkeærinder argumenterer for tætte forbindelser til den israelske højrefløj, bakker op om Ariel Sharons militante politik over for palæstinenserne og insisterer på nødvendigheden af regimeskifter i Mellemøsten det være sig i Irak, Palæstina, Iran, Syrien, Libanon som Saudi-Arabien og Ægypten, dersom de to sidstnævnte ikke kan finde ud af at gennemføre de nødvendige reformer, som skal tjene USA's interesser.

Carsten Korsar

12. april
Til Mikael Jensen
Tak til Mikael Jensen for hans præcise svar til Flemming Overgaard vedrørende Israel.

Vi andre har i månedsvis tilbagevist Overgaards vanvittige teorier, som ikke har noget videnskabligt historisk belæg.

Overgaards skriverier er blot hetz imod Israel.

Israel!
Mellemøstens eneste demokrati, også i krigstider. Det er der ikke nogle andre lande, der kan hamle op med.
Jesper Gernaa

12. april
Dette er "Claude Greengrass"

Jeg har for lang tid siden noteret mig et stil-sammenfald mellem den tidligere "Claude Greengrass" og så Flemming Overgaard. Det var så tydeligt og bemærkelsesværdigt at jeg med det samme fik tanken:

Dette er "Claude Greengrass"

og jeg har da også for lang tid siden udnævnt Flemming Overgaard til den berygtede antisemit Claude Greengrass.

Flemming Overgaard har ikke benægtet min formodning.
Jesper Gernaa

12. april
Godt brølt, Grøngræs-Overgaard!
"Det er ikke i verdens interesse og slet ikke i Europas - i virkeligheden heller ikke i USAs langsigtede interesse - at gøre 1,5 millioner muslimer vrede" - det har du fortalt os én gang før; men dengang kaldte du dig vist 'Greeengrass' - har du mon glemt det? Nå, så er der forresten en ubetydelig forskel mere: Grøngræs snakkede om 1,5 milliarder muhammedanerere - men hvis de i mellemtiden er blevet tusindfold færre, går udviklingen jo under alle omstændigheder rette vej! :)

Hans Henrik Hansen


12. april
Overgårds uvidenhed/dårlige hukommelse
Flemming Overgaard skrev bl.a.:

"Det er ikke i verdens interesse og slet ikke i Europas - i virkeligheden heller ikke i USAs langsigtede interesse - at gøre 1,5 millioner muslimer vrede."

Enig - vil du dæmpe dem lidt ned ?

"Nøglen til det hele er en nedlæggelse af Israel"

Prøv at fremsætte det forslag i FN. I 1948 besluttede FN at oprette staten Israel ved at dele Jordan i tre stater. Prøv at kikke i et leksikon, inden du deltager i denne debat.

Hans Jørgen Nielsen

12. april
Araberne blev smidt ud
Titusinder af arabiske liv kunne have været sparet. Prøv at se det fra arabernes side,- det er ganske simpelt en kæmpe forbrydelse at jage 900000 mennesker ud ved hjælp af terror eller trusler om terror. den eneste fair kompensation for 56 års lidelser er at give dem landet igen. Det vil med eet slag løse verdens største flygtningeproblem.

Dertil kommer hele den sikkerhedsmæssige for verden. 60 pct. af europæerne har i en nylig enquete sagt at Israel er den største trussel for freden, og man må tage hatten af for folkelig sund fornuft- de fornemmer instinktivt ,at Israels forfærdelige våben kan udgøre en stor fare - når andre forsøger at få dem
for at sende et missil ind over, eller sprænge den andre steder. Vi kan ganske ikke tillade at dette land med et areal mindre en Jylland skal råde over verdens farligste våben, som det kan sende hvor som helst hen, hvis det bliver vredt nok. Disse våben kan nemt sejles til USA, når vi ved en afstemning i FNs generalfosamling stemmer om arabisk majoritetstyre og dermed ophæver delingsplanen for 1947, fordi dengang var der kun 55 lande i FN, alle vindere af anden verdenskrig, de så-kaldte forenede nationer.

Som jeg nævnte herunder er det krigen i Irak som har hamret hovedet på sømmet og gjort det akut at få det lukket ned.
Vi kan ganske enkelt ikke omskabe Mellemøsten efter Israels hovede. Det er umuligt og en direkte trussel for verdensfreden.

Der er ingen problemer i at stjæle et landområde, smide indbyggerne ud og dermed uden et signifikant bidrag til vælgerskaren erklære at man er et demokrati. Jøderne er ikke dumme og forstår fordelen ved at have demokratiet som styreform, men det er op til araberne selv at bestemme om de ikke mener at klan-samfundet, med dets mange fordele har tjent dem godt. Man kan ikke sige at det ene er bedre end det andet, og det at Israel kalder sig og formelt også er et demokrati, gør ikke deres forbrydelser mindre, da de jagede araberne ud.

Flemming Overgaard

12. april
Nedlæg Demokratiet.....
..kan du selv høre hvor latterligt det lyder. Israel er det eneste land i Mellemøsten, hvor demokrati rent faktiske eksisterer. Landet har gået grueligt meget igennem, vel vidende at det nogle gange selv har pustet til ilden, men det fjerner under ingen omstændigheder landets ret til at eksistere.
Hr Flemming Overgaards vanvittige teorier om hvordan verden havde set ud uden Israel, kan man kun grine af.

Men det er typisk, for naive folk som Hr. Overgaard og alle hans rebeller. De tror sgu at verdens fundementalistiske terrorister havde gået til yoga og drukket helse-te, hvis bare store grumme USA og dets allierede Israel ikke havde eksisteret. Vågn op ... Der skal to til en tango...
Mikael Jensen

12. april

Hybris rammer dem nu i nakken
De er kun 5,3 millioner eller 2,3 pct af USAs befolkning, og klart indehaver den
største indflydelse proportionalt set.
Jeg ville enten være uvidende om det eller uintereseret, hvis det ikke var fordi de denne gang er gået for vidt.

Det er ikke i verdens interesse og slet ikke i Europas - i virkeligheden heller ikke i USAs langsigtede interesse - at
gøre 1,5 millioner muslimer vrede.

Nøglen til det hele er en nedlæggelse af Israel - pga Israel har der været 4 krige, terror da det palæstinensiske lederskab blev smidt ud af jordan i 1970, invasion i Libanon med efterføl-
gende massakre i Shabra og Chatilla da det palæstinensiske lederskab blev smidt ud,2 intifadaer, og også 11 september 2001 med en svag men tydelig forbindelse til området, hvor de 2 ledere kom fra henh. Ægypten og Syd Libanon, hvor de er vokset op med megen had til Israel fra deres fædres side.

Endelig ville krigen i Irak ikke være forekommet hvis Israel var nedlagt for længe siden, fordi som nævnt her viste den jødiske lobby sit overmod, da den installerede disse planer i Bush og hans folk. Hybris rammer dem nu i nakken.
Flemming Overgaard

12. april
Kendt
Det er ikke nyt at den jødiske lobby står for skud. Man skulle næsten tro at der kun fandtes en lobby (den jødiske). Folk har en ubegrundet frygt for den jødiske lobby, som selvfølgelig eksisterer. Den eksisterer fordi jøderne er en minoritet. Som minoritet er man nødt til at arbejde sammen. Derfor har jøderne altid været frygtet/hadet pga deres evne til at hjælpe hinanden, hvilket mange andre samfund/fok/grupper kunne lære af.

Så i stedet for at frygte denne lobbyisme, burde man i stedet forstå den. Hvis du ser mere nyanceret på det, er der ikke stor forskel på den måde du har valgt at indrykke din kommentar og antisemetisme... Overvej inden du vælger at svare.
Andreas T

10. april
Replik til hr. Steen Raaschou
Jamen det er skam ikke en speciel ære jeg tildeler dig, når jeg skriver ”hr.”, - det er min almindelige høflighed overfor folk jeg ikke kender. Men at du titulerer mig med ”I”, er nok lidt for fint (selvom jeg er socialdemokrat :), - jeg er kun nu en person.

Og så vil jeg da lige tilføje at det glæder mig at høre, at socialdemokratisk politik har en positiv effekt. Vi ved jo alle at modparten er de rene arbejdsnarkomaner, så det er da godt at vi en sjælden gang imellem får regeringsmagten, så vi kan lave en hel masse ravage som den geniale højrefløj så kan brillere med at rette op på.

Tak for den utrolige indsats, - tag bare en velfortjent pause nu!
Sven Karlsen

10. april
I behøver virkelig ikke kalde mig "hr."........

det er sgu alt for meget.

Er der nogen socialdemokrater tilstede her, så er det sandelig deres eget problem. Som bekendt forholder det sig sådan med det danske socialdemokrati:

De sidder i regering i et flertal af år - laver lort i det (økonomisk - eller som med indvandringen, socialt) -så kommer der en borgerlig regering og rydder op, og vupti, så stemmer Overgaard og andre danskere på dem igen.

Jamen, det er jo herligt. Hvilket overblik. Og så har I endda Danmarks Radio i ryggen, kan man ønske sig mere ?
Steen Raaschou

10. april
I behøver virkelig ikke kalde mig "hr."........

det er sgu alt for meget.

Er der nogen socialdemokrater tilstede her, så er det sandelig deres eget problem. Som bekendt forholder det sig sådan med det danske socialdemokrati:

De sidfder i regering i et flertal af år - laver lort i det (økonomisk - eller so mmend indvandringen, socialt) -så kommer der en borgerlig regering og rydder op, og vupti, så stemmer Overgaard og andre danskere på dem igen.

Jamen, det er jo herligt. Hvilket overblik. Og så har I endda Danmark Radio i ryggen, kan man ønske sig mere ?
Steen Raaschou

10. april
Replik til hr. steen Raaschou

Som socialdemokrat vil jeg gerne takke for den tillid som du udtrykker ved at kalde trådens ophavsmand for socialdemokrat. Om han er det eller ej, ved jeg ikke, men jeg forstår da godt at du får den tanke, eftersom det jo normalt er os der følger opmærksomt med i de internationale udviklinger som ikke lige præcis kommer fra NYSE eller en anden børs.

Sven Karlsen

10. april
Replik til hr. Flemming Overgaard

Skal vi ikke lige droppe de paranoide konspirationsteorier?

Uanset mine, p.t. iøvrigt negative, holdninger til USA og Israel, så er ser jeg ikke noget odiøst i, at Israel benytter en anerkendt og legitim metode til at påvirke USA. Lobbyisme koster ganske vist penge, men Arafat er f.eks. ikke noget fattiglem, og har vist iøvrigt udemærket økonomisk opbakning i Mellemøsten, så hvis det hele kun var et spørgsmål om penge, tror jeg egentligt at Palæstinenserne havde bedre chancer end tilfældet er.

Desuden: det støder mig at du generaliserer og skriver "Jøder", som om Israels politik er anerkendt af enhver jøde. Israel er en nation, og enhver reference til nationens og dens indbyggeres adfærd, handlinger, etc. bør ske med enten betegnelsen Israel, israelere, eller zionister (hvis du har brug for at relatere til historiske aspekter).
Sven Karlsen

10. april
Træk lige vejret, Steen Raasjov

I mangel på argumenter griber Steen Raasjov selvfølgelig til svinerier. Hvad er mere naturligt for en person med svinets karakterologi? Men at der står blandt andet zionister bag USA's mellemøstpolitik er slet ikke nyt. Tværtimod! Det har været kendt længe.

De kristne zionister og nykonservatives (også: den rabiate, kristne højrefløj) vision om en amerikansk Grand Strategy for Mellemøsten blev udformet lang tid før terrorangrebet mod USA. Men angrebet gav dem alle de argumenter, de havde brug for. På trods af de gentagne forsikringer om, at krigen mod terrorisme ikke er en krig mod islam, antyder det solide kristent-zionistiske grundlag dog, at der måske alligevel er tale om en slags postmoderne korstog.

Ikke overraskende konkluderer Steen, at alt hvad der ikke er sort, er rødt!

Carsten Korsar

9. april
Flemming Overgaard er vist en god socialdemokrat........

men er han også en lille mytoman antisemit ? Det er jo vrøvl med den jøde-lobby, skulle Overgaard ikke finde sine politiske venner i en blanding af Jörg Haider og Enhedslisten - Palestina vennerne (Palestinensere er jo et begreb af nyere dato -tidligere kaldte de sig bare arabere, men det gav ikke så meget kredit i EU og blandt folk som Overgaard)
steen Raaschou8. juni
Upps

Det vi lægger mærke til i ovenstående debat, er forskellen mellem indlæg med argumenter, og så dem der mangler argumenter men nøjes med at samligne folks holdninger med Jörg Haiders (Hvad er egentlig hans holdninger og hvad er det forkastelige ved dem?), Socialdemokrater, blind fornægtelse af anerkendte fakta som eksistensen af jødiske lobbier, antisemitisme angreb og lignende.


 

 

 

Upps forside
Top of pageReview of "The Culture of Critique" on The Original Dissident

Review of "The Culture of Critique" on Thornwalker
Review of "A People That Shall Dwell Alone"
Preface to the First Paperback Edition of "The Culture of Critique"
MacDonald on Hellenism cf. Judaism, - The Jewish Role in the 60s Counterculture & New Left
Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (review)
Separation and it's Discontents


Prof. Kevin MacDonald - Professional Résumé
Thinking About Neoconservatism
Kevin MacDonald on the Puritans
What Makes Western Culture Unique?
Understanding Jewish Influence

Jewish Slander
Upps mainpage >>