I Anledning af Auschwitzdag
af
Horst Mahler

 
Auf Deutsch
Mosaisk Upps Forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen| Det såkaldte "Jødekartotek"| Opdigtede "antisemitiske overgreb" | Jødekartoteket
Oversat fra den oprindelige tyske artikel:

Horst Mahler - Zum Auschwitztag, et brev til parlamentsmedlemmet Monika Heubaum - og alle Bundestag-medlemmer


Horst Mahler


Oversættelse og tekst formatteringen, fremhævning mm. af Upps.  Tysk version

Den tyske advokat Horst Mahler er en forhenværende venstreekstremist. Han betragtes nu som højreekstremist.

På det sidste har han arbejdet som advokat for NPD , men er nu frataget retten til at virke som advokat.

Han er bl.a. kendt for sit virke som advokat for medlemmerne af den tyske venstreekstremistiske Baader Meinhof gruppe , der hærgede Tyskland i (70'erne?)

Han var en superintellektuel, marxistisk revolutionær teoretiker, skolet i den typiske marxistiske "dialektik".

Den tyske ateists (mener jeg da!) konklusion angående det jødiske problem (vores og Jødernes problem!) er efter min mening interessant, fordi jeg ser visse ligheder med de teorier, som amerikanske fundamentalistiske nykonservative kristne grupper dyrker angående Jødernes evt. frelse ved at konvertere til Kristendommen.

Horst Mahlers hjemmeside:
Deutsches Kolleg
Deutsches Kolleg - Engelsk

Der Spiegel: Mahler dømt til 8 mnd

Horst Mahler, rablende sindssyg eller intellektuelt geni?


Tilbage

KÆRE Monika Heubaum ,

Hvor længe vil det halmstrå, som medierne rækker Dem, endnu holde Dem oven vande?

Også jeg tilhørte samfundet af Holocaust-troende.

Hvad tror De, fik mig til at finde på at oprette en bevæbnet gruppe, som senere skulle kalde sig RAF?

Det var det totale fjendskab mod Staten i et samfund hvis billede af jødeudryddelses-myten var så sort at man ikke længere kunne genkende noget virkeligt i det.

Det var moralsk raseri på løgnens bølgetop.

”Efter Auschwitz kan man ikke længere skrive digte”, sagde Hans Magnus Enzensberger.

Mig forekom dette at være lunkent.

Man kunne, - sådan mente jeg – efter Auschwitz slet ikke længere fortsætte med at leve.

Altså var der i livet for mig kun det ene formål tilbage: mens jeg bortkastede det [livet], at rette det som et våben mod dette samfund, der tilsyneladende havde formået at stjæle al mening fra det liv, der var at leve.

Jeg opdagede således det egentlige liv, der opstår hinsides accepten af døden.

Det er et ensomt – men også skønt - liv.

Det ønsker jeg for Dem, fordi det er et liv i sandhed.

I dette liv er De i stand til at stille følgende spørgsmål:

Hvad er grunden til, at jøder til alle tider, og blandt alle de folkeslag, i hvis midte de viste sig som jøder, blev behandlet som fjender, blev forfulgt, og også den dag i dag bliver hadet?

I jødernes øjne er dette spørgsmål den størst tænkelige forbrydelse, man kan gøre sig skyldig i. Men det rigtige svar vil blive jødernes forløsning.

Der findes ingen anden vej til deres redning.

Jøder er ikke mennesker, og dog er de det.

De anser sig selv for at være guder. 

Jesus Kristus så dem som djævlebørn. (Joh. 8,44).

Jøden Karl Marx troede på, at de kunne blive til mennesker ved, at menneskeheden befriede sig fra jødedommen. (MEW 1 S. 377). 

Denne opfattelse ligger tæt på min.

Jøderne vil først blive til mennesker derved, at de overvinder deres jødiskhed i erkendelse af sandheden.

Dette siger jeg i samme ånd, som  ligger bag sætningen: 

”Børn er endnu ikke mennesker, men de er det dog allerede, da de bliver til mennesker.”

 - Gud, mennesket er ånd.

De er, det de gør sig selv til.

De bliver det, de sådan set allerede er.

Lige så lidt, som et barn bliver til menneske af sig selv, lige så lidt er jøderne i stand til det.

Begge har brug for en kærlig opvækst og opdragelse.

Det, som forældre i denne henseende skylder deres børn, det skylder vi som tysk ånd den jødiske folkeånd.

En kærlig opdragelse er dog ikke uden strenghed, da kun denne formår at bryde egoismen og, vilkårligheden, sådan at viljen bliver fornuftig, og den moralske person vokser frem ved det.

Hvad skal man mene om forældre, der lader sig tyrannisere af deres børn og tror på deres løgne?

Svigter de ikke deres opgave?

Svigter De ikke deres folk, når de står frem som formidler af fjendepropaganda?

Og forsynder De Dem ikke mod jøderne, når De nægter at give dem udfrielsens kærlighedstjeneste?

I det kommende Tyske Riges Grundlov burde på et fremtrædende punkt  tyskernes vilje gøres bekendt, den, at holde enhver Jødes liv lige så helligt som folkefællesskabet holder dets egne børns liv helligt.

Hvorfor skulle det være nødvendigt at give det indlysende et sådant højtideligt udtryk?

Fordi Jøderne er os fjendtligsindede, og for vores egen skyld (Rom 11,28).

Af denne grund er de forladte og forhadte blandt folkeslagene (Jes 60,15).

Deres liv er således, som følge af, at de er jøder, mere i fare end alle andre folkeslags liv.

Og som vore fjender burde vi ære dem.

Først dette forbehold giver os retten – og gør det til vores pligt - ubønhørligt at bekrige den jødiske ånd for at standse den, at bevare dens sandhed og i erkendelsens sandhed at ophøje den.

Den 25. januar 2005 spredte sig følgende nyhed i det verdensomspændende elektroniske net;

I Rusland blev en begæring, som var underskrevet af 500 russiske avisudgivere, Duma-medlemmer, akademikere og intellektuelle, overrakt til den russiske Justitsminister hvori der kræves et forbud mod de aggressive jødiske organisationer.( Reaktion på begæringen) .

Dette forlangende er begrundet i jødernes menneskefjendske folkeånd, som den kommer til udtryk i deres hellige bøger.

Denne bevægelse vil også få fodfæste i Tyskland

Og det vil blive det tyske folks ånd, der vil vise vejen til jødernes forløsning.

Med venlige hilsner

Horst Mahler

Auschwitzdag igen (læs baggrund her)
Horst Mahler fylder 74 i fængslet 23.1.2010
Horst Mahlers sidste offentlige udtalelse

 
Mosaisk Upps forside | Tilbage | Danske patrioters blinde plet | Martin Hohmann Antisemitiske tale