Holocaustbenægter til Danmark
    | Forsiden | Dronten | Kontroversen om Zion | Auschwitzdag - Anne Frank | Journalist forsvarer Irvings ret til at tale i NZ Er revisionisme lig med Holocaustbenægtelse?

David Irving

Uffe Østergaard

7. aug. 2004 David Irving forklarer sit forhold til holocaust

Balladen omkring Irvings planlagte besøg i New Zealand september 2004

Er revisionisterne nazister, antisemitter, "ekstremt højreorienteret"?

Et lille, men interessant uddrag af "Freedom of expression, dissenting historians, and the holocaust revisionists" af David Botsford Fuld tekst (pdf)

Historical Notes No. 29

Man antager almindeligvis, at Holocaust revisionisme udelukkende er noget, der bliver fremført af nynazister, racister og antisemitter. Det er sandt, at sådanne mennesker har taget idéerne op og har promoveret dem i vid udstrækning, men det var ikke dem, der oprindeligt udviklede dem.

Størstedelen af forfatterne til bøger der benægter, at holocaust fandt sted, har ingen forbindelser til sådanne bevægelser.

Paul Rassinier var medlem af det franske socialistparti og en pacifistisk akademiker, der blev arresteret i 1943 og indsat i de tyske koncentrationslejre i Dora og Buchenwald for sin ikke-voldelige deltagelse i den franske modstandsbevægelse. Efter krigen blev han valgt til det franske parlament, som medlem of det socialistiske parti, dekoreret af den franske regering. Han startede på at skrive en serie bøger, hvori han fremførte, at nazisterne ikke havde haft nogen bevidst udryddelsespolitik i deres koncentrationslejre.. mere

New York Times 26-6-1999:
»Taking a Holocaust Skeptic Seriously «
Bl.a. om David Irvings troværdighed som historiker

»Løgnens veje« af Jacques Blum og Eva Bøggild er blevet til under medvirken fra det Danske Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. anmeldelse Berlingske Tidende

Læg mærke til, når du læser anmeldelsen hvordan anmelderen Peter Wivel konsekvent sætter lighedsteg mellem revisionister og frådende nazister, der ikke har noget højere ønske end at slæbe resten af jøderne til gaskammeret.

Historieprofessor Bent Jensen: Titlen på hans bog, Løgnens veje, synes velvalgt Bent Jensen om DHCF, Blum og Bøggild mm.

Artiklen er ikke andet end én lang ondsindet smøre mod alle, der nogensinde skulle vove at betvivle sandheden af en udefinérbar udvidet holocaustmytologi, der i sig selv kan retfærdiggøre hvad som helst, inklusive overtrædelser af menneskerettighederne. Det er intet mindre end en ny religion. Revisionisten som en ny "Untermensch".

Et menneske, som ingen rettigheder har, og intet krav på at blive hørt eller beskyttet.

Cirklen er rund, hvad mig angår. Disse holocaustmissionærer og ego- og etno- centriske jøder har tilsyneladende en hel del totalitært tankegods og - metoder tilfælles med deres forhenværende bødler.
Og de ukritisk leflende medier er deres håndgangne mænd.

Læs, hvad fremtidsforsker Jesper Bo Jensen har at sige om journalisternes metoder

Israel og jøderne

Man forsøger gerne at skille begrebet "jøderne" fra staten Israel.
Det er dog f.eks. påfaldende, at den uforsonlighed og det had, der kommer til udtryk i jødernes skånselsløse jagt på alle, som kritiserer Jødedommen og dennes lidelsesmyter, i høj grad ligner den fanatisme, der lægges for dagen, når de overvejende amerikanske og europæiske bosættere, med alle midler, forsøger at holde på og udvide "det Gudgivne lands" territorium.

Analyse af artikel i Politiken 9. feb. 2004
Indledningen til denne side lå tidligere på Auschwitzdag - Anne Frank
Og kan nu læses her

Journalist Lea Korsgaard i Politiken:

»Det er stærke kræfter, som holder liv i hans aktiviteter«,
mener formanden for Mosaisk Trossamfund.

Tja, det er hvordan man ser på det......

Holocaustbenægter til Danmark artikel i Politiken af Lea Korsgaard

Så vidt jeg er informeret, består revisionisterne hovedsagelig af privatpersoner, der ønsker at gøre op med myterne omkring Anden Verdenskrig.
Nogle ud fra et simpelt ønske om at få sandheden frem, andre med mere eller mindre nationalsocialistiske bagtanker, møntet på at hvidvaske nazisternes forbrydelser.

De "stærke kræfter" er vel stort set ikke andet og mere end viljen hos den enkelte til ikke at ville lade sig tryne.

Jeg har i hvert fald aldrig hørt om, at der findes pengestærke organisationer, hvor revisionister kan søge om legater eller om økonomisk støtte til de mange sagsanlæg, som mange af dem er udsat for.
Heller ikke om revisionistiske lobbyer, der kan gøre deres indflydelse gældende hos magtfulde politiske ledere.

Hvis de stærke kræfter findes i en eller anden form, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvem og hvor. Ellers kan jeg ikke konkludere andet end, at denne påstand hører under kategorien konspirationsteorier.

De, der bekæmper revisionisterne derimod, er sikret støtte fra store, pengestærke, jødiske organisationer; Jewish Defense League (JDL), Anti Defamation League (ADL) Jewish World Congress (JWC), AIPAC's (der er ca. 3000 variationer af dem i USA!) , B'nai B'rit, Mosaisk Trossamfund, Dansk Zionist Forbund, osv. osv. Desuden findes der yderlige et hav af jødiske / israelske / zionistiske støtteforeninger, og sidst men ikke mindst de nyere statsbetalte påfund, så som Uffe Østergaards "Center for Holocaust og Folkedrab, (DCHF); Beate Wincklers center i Wien (EUMC) osv. (DCHF: Se Martin Breum & Antisemitsme)

Hovedparten af "revisionistbekæmperne" er ansat i vellønnede stillinger, får al den spalteplads i aviserne, de måtte ønske sig, og officiel opbakning til at sprede deres énsidige "historieundervisning" på skoler og institutioner. Ja, de har sågar fået deres helt officielle "Auschwitzdag" i det meste af Europa.

Hvad angår magt og indflydelse, ja, dér er jøderne talstærkt repræsenteret i samfundets øverste klasser og sidder på topplaceringer i politik og især i medierne (Radio, TV, dagblade, underholdningsindustrien mm.). En bog med en ny holocausthistorie eller andet, der kan understøtte det ensidige historiesyn, er sikker på en varm modtagelse og en garanteret indtjening.

Desuden har denne kategori staten Israel (diplomatisk pression), og den frygtede israelske hemmelige tjeneste, Mossad (oplysninger, likvideringer mm.), i ryggen, hvis det skulle knibe.

Så dét dér med "stærke kræfter" må man, som med så meget andet, der kommer fra Jacques Blum, tage med et gran salt.

»David Irving hører til den lille gruppe af veltalende historikere - de såkaldte revisionister - der offentligt, og ofte i omfattende forfatterskaber, plæderer for, at jødeudryddelsen under Anden Verdenskrig aldrig har fundet sted.«

David Irving er veltalende... det er da suspekt, ikke?

Citat
fra David Irving: Holocaust? Jeg har hverken skrevet en bog eller en artikel om dette trættende emne, og de, der læser min hjemmeside, ved nøjagtigt, hvad min holdning er: skeptisk overfor noget af historien, mens jeg accepterer resten.

At det efterhånden kun er en "lille gruppe" der åbent tør kritisere historieforvanskningen, er meget logisk, siden alle, der bare har givet det mindste tegn på at ville undersøge sandheden, er blevet fyret fra deres gode job, har fået ødelagt deres gode navn og omdømme, og i mange tilfælde et sagsanlæg oven i købet.

Nutidens europæiske historieforskere tør simpelthen ikke længere forske i området.

»At jødeudryddelsen under Anden Verdenskrig aldrig har fundet sted.«
 

Jeg kunne jo være ualmindeligt dårligt orienteret, men det har jeg da aldrig hørt folk som Irving eller andre revisionistiske historikere sige.
Så hvorfor overdrivelserne?

»Af samme årsag må David Irving ikke rejse ind i hverken Østrig, Canada, Australien eller New Zealand.«

At der findes sådanne indrejseforbud i disse lande siger jo egentlig kun noget om ytringsfrihedens tilstand i de pågældende lande, samt om den kæmpestore indflydelse, den jødiske lobby har på disse landes beslutningstagere. I denne Politiken-artikel bliver det til en cirkel-argumentation, der skal bevise, at David Irving er en slem mand, fordi han har indrejseforbud... Journalisten Vibeke Sperling har indrejseforbud i Rusland, men det gør vel ikke hende til en slem kvinde?

»I Danmark er det ikke forbudt at benægte holocaust, men alligevel vil David Irving ikke over for Politiken oplyse, hvem der har inviteret ham til landet. Han vil heller ikke ud med, hvor han skal holde sin tale, og hvad den vil komme til at handle om.«

Igen antyder man at David Irving "benægter holocaust", og at David Irvings ærinde skulle være tvivlsomt med, "at det ikke er forbudt".
David Irving er blevet klog af skade af den behandling han har fået i medierne, der er langt mere interesseret i at stille sig på den "rigtige side" i denne diskussion end at holde sig til sandheden, hvad Politikens artikel her jo er et lysende eksempel på.

Ti forskel fra jøderne, der intet som helst har at være bange for fra revisionisternes side, i fysisk forstand, har der været en hel del attentater mod folk, som har sagt den officielle propaganda imod. Så det er da ret naturligt, at David Irving er forsigtig.

»David Irving selv kalder sig "moderat fascist", og det er da også på den yderste højrefløj, man skal lede efter nogen, der kender til arrangementet 22. februar.«

Igen bliver der fremsat en lodret løgn, i hvert fald ifølge David Irving, der benægter, at han nogensinde skulle have sagt dette og har protesteret mod dem, der har viderebragt denne påstand. læs mere

»Ifølge Torben Jørgensen (fra afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier) bliver de ekstreme højrefløjshistorikere først et virkelig alvorligt problem i det øjeblik, unge mennesker ikke kan skelne mellem, hvad der er ret, og hvad der er vrang i historieformidlingen.«
 

Godt set af Torben Jørgensen! Fuldstændig enig. Men hvorfor så blive ved med at viderebefordre myter og fortællinger som historiske sandheder? Hvorfor køre et tungt apparat i stilling, hver gang nogen sætter spørgsmålstegn ved forskellige detaljer angående Auschwitz: talstørrelser, nazisternes metoder osv. Hvorfor kan "revisionister" ikke få spalteplads eller forklare sig i TV.

Hvad med at diskutere åbent med én af de veltalende og meget vidende1 revisionister? Der må da kunne blive en spændende debat ud af det, skulle man tro.

Bemærk: Denne artikel skal ikke forstås som et forsvar for David Irvings, eller nogen anden revisionists teorier eller påstande. Jeg kender ikke nok til hverken detaljerne i David Irvings påstande eller historie i almindelighed, til at være kvalificeret til det. Jeg kritiserer udelukkende den uvederhæftige og udemokratiske behandling af disse dissidenter i pressen, offentligheden og lovgivningen.

1 »De videnskabeligt uddannede Holocaust-benægtere har ofte en meget stor viden om Holocaust, derfor er de også svære at argumentere mod.«
sagt af Jacqes Blums kone, Eva Bøggild i Kristeligt Dagblad, torsdag d. 20 juni 2002.


Eksempler på journalistisk uhæderlighed:

21-02-04 Ekstra Bladet: Mel Gibsons far benægter Holocaust
Igen den velkendte fremgangsmåde: Mel Gibsons far mener, at 'nazisternes jødeudryddelser er stærkt overdrevet'.
Denne udtalelse bliver til: "Mel Gibsons far benægter Holocaust"
Det går vel samme vej med den slags udtalelser som med racismebegrebet: ingen tager det alvorligt længere.

Tidsskriftet "New Statesman" fabrikerede historie om "højreekstremistisk pub" 11-02-04.
Mere om samme emne 15-02-04

DR fabrikerede historien om dagpleje: læs Jyllands Posten 20-02-04

DR-chefer tager ansvar for manipulation

Ekstrabladet melder om "dreng, der blev stukket ihjel af nynazister".
Det forhold sig faktisk omvendt: en dreng, der "lignede en højreorienteret" blev tortureret og stukket ihjel af otte indvandrere. Læs Ekstra-bladets løgnehistorie, der ikke blev dementeret, på trods af, at flere henvendte sig, og gjorde bladet opmærksom på fejltagelsen. Hvad der virkelig gik for sig

EUMC "Overvågningscenteret for Racisme og Antisemitisme" ville hemmeligholde rapport, der viste, at antisemitisme og overgreb mod jøder hovedsagelig kom fra muslimske indvandrere i Europa. Uddrag af rapporten i Politiken

BBC sendte nogenlunde følgende meddelelse i pauserne mellem udsendelserne, vel ca. gennem et års tid. "Voldsberedtheden blandt højreekstremister i Europa er stigende".
Uden at fortælle hvor, hvad, eller hvem, bliver denne løse påstand slynget ud i æteren, time efter time, dag efter dag. Imens beviser indvandrerbander og venstreorienterede grupper dagligt deres voldsberedthed. Det er dog ikke noget, der har BBCs bevågenhed.
Læs om BBCs racistiske dagsorden

Så groft tillader medier og organisationer sig at manipulere!
Løgn er tilladt, sandheden skal skjules.
Hvem kan længere have tillid til statschefer og regeringer, (Bush Blair, Fogh ang. "Weapons of Mass Destruction), medierne og institutioner som EUMC og Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier ?
Vi bliver holdt for nar, og uskyldige personer betaler prisen.

Debatmetoden: først fremstiller man en dæmon

Nedenstående uddrag er fra Ole Grünbaums artikel i JP 04-03-2004

Vi har skiftet navnet "Bertel Haarder" ud med "David Irving".

Det er en selvforstærkende spiral. Fordi David Irving er en skurk, behøver man ikke læse hans udtalelser omhyggeligt, og fordi man ikke har omhu, når man beskæftiger sig med Irvings udtalelser, ryger man ud ad tangenten, hvor det hele bliver værre og værre. Debatformen, som dog langtfra er noget, venstreorienterede er ene om, går ud på, at man først fremstiller en dæmon ved at fordreje eller misfortolke modstanderens synspunkter. Derefter brillerer man ved at skyde dæmonen ned. Hurra, jeg har skudt dæmonen. - Ja, tak. Men det var også dig selv, der lavede dæmonen.


Hensigten er tydelig: På samme måde, som ETA's politiske modstykke i baskerlandet og IRA's Sin Fein, ansporer man aktivisterne til at gå frem med deres aktioner, legitimerer dem og bedyrer deres gode hensigter.

Politiken (og DR) hører hermed faktisk hjemme på listen over terrororganisationer.

»Vi mener ikke, at det er i nogens interesse at lave ballade. Vi vil hellere have fokus på de personer, det handler om«, siger Anne Jessen fra terrororganisationen Anti-Racistisk Netværk.

Politi klar til ballade under holocaustmøde: Læs artiklen i Politiken


David Irving overdænges med kasteskyts på vej fra flyveren.

DR "frygter optøjer"

Spørgsmålet er, om DR faktisk opfordrer til optøjer og vold ved deres sensationsprægede og forvrængende nyhedsdækning.Tilfredsheden strålede ud af Trine Sicks multikulturglade øjne, da hun kunne fortælle, at den ekstreme venstrefløjs udemokratiske metoder havde båret frugt. Mens man forfølger og fordømmer meningsundertrykkende tyranner i udlandet, forherliger man de hjemlige voldsbøller og er med til at sørge for, at 'den fri meningsytring' i Danmark er forbundet med livsfare."Det beklager jeg, for jeg vil gerne have, at folk hører mig tale."
Den går ikke, Irving. Demokrati og ytringsfrihed er forbeholdt de helt rigtige meninger. Vi kan ikke have nogen, der siger noget, som jøderne og Uffe Østergaard ikke er helt enige i. Demokratiet er jo ikke indstiftet til at beskytte kritiske tænkere.
Dem forfølger vi, lige som i Iran. Det beviser da også, at vi har en del til fælles med islamisterne, ikke? Godt nok har vi love mod mobning, men de gælder ikke for sådan en som dig.


- men det ønsker mine modstandere ikke
Nej det ville jo være alt for farligt at sætte spørgsmålstegn ved den bestående ordens verdensopfattelse.


"Jeg ville gerne tale på universiteterne."
Den går ikke, Irving! Der findes jo intelligente folk blandt de studerende. Tænk, hvis der kom endnu flere, der opdagede, at vi bliver holdt for nar!"Men folk skal ikke være bange for at komme og lytte til mig."

Forkert, Irving! Vi skal netop skræmme livet af dem. Det skal ikke være muligt at lytte til dine argumenter. Vold, løgn og dæmonisering er godt, når det er de rigtige, det går ud over. Vi har vel demokrati, ikke? Men det skal EUs kommission for meningshygiejne og Romano Prodi nok få stoppet i tide!

Avisartikler mm.:

Ekstra Bladet 24-02-04 Skuffet fanklub

Ekstra Bladet 24-02-04 David Irving: Var de racister?

Ekstra Bladet 23-02-04: En aften med Hitlers spindoktor

Ekstra Bladet 23-02-04: An Evening with Hitler's Spin-doctor

TV2 lør 21-02-04 Omstridt historiker i Danmark

Politiken 9-02-04 Holocaustbenægter til Danmark

Berlingske 16-02-04 - Holocaustbenægter på hemmelig visit

Jyllands-P - Holocaustbenægters møde aflyst (nu kun for abonnenter)

Ekstra Bl. -Politi forberedt på holocaust-ballade

Irvings kommentar efter, at han forlod Danmark

Irving: A radicals diary


Nyhed! 7 aug 2004 David Irving forklarer sit forhold til holocaust Nyhed!

Fra David Irvings hjemmeside:

På sin egen hjemmeside omtaler David Irving artiklen i Politiken, og opfordrer læserne til at spørge artiklens forfatter, journalisten Lea Korsgaard, hvorfor hun ikke selv undersøger sandheden om David Irving:


David Irving kommenterer:

UDEN at nævne navne eller stereotyper, er det så ikke fantastisk, at det altid er de samme mennesker, der sætter himmel og jord i bevægelse for at forhindre mig i at tale til et inviteret publikum, selv hvis det foregår privat?
Nogle folk undrer sig over, hvorfor jeg har kaldt dem ”traditionelle fjender af ytringsfriheden”. De behøver ikke at kigge længere end til artikler som denne:
Historikere, der bliver udsat for denne form for terrorisme, har to valgmuligheder: at lægge sig ned, og skrive det ,man beder dem om; eller at følge deres overbevisning, og skrive sandheden, som de ser den.

Den danske journalist, Lea Korsgaard, forsøgte først at få fat i detaljerne om mødet (dato / sted) ved at bruge en e-mail adresse, der skulle skjule hendes tilknytning til en avis. Som Sara Salzman fra Denver kunne have fortalt hende, vi har vores kilder; Lea er kendt for hvad hun er, og jeg opmuntrer ikke journalister til at deltage i vores arrangementer.

Ja det lyder spændende! Hvad er Lea Korsgaard mon kendt for?

Vi på Upps opfordrer David Irving til at fortsætte sin afslørende virksomhed med spændende nyheder om danske journalister...

Vi har selvfølgelig lavet vores egen lille research, men har indtil videre ikke kunne finde noget ufordelagtigt om Lea Korsgaard (bortset det, der er udtrykt i kritikken af hendes artikel).

Vi har dog forståelse for den snert af forfølgelsesvanvid, der kan have efterladt sine spor i David Irvings og andre revisionisters sind.

Skulle man, efter at have læst alt dette, have fået en ubændig lyst til at deltage i arrangementet; klik her.


20-02-04 DR TV Avisen:
med store sensationelle overskrifter fastslår Reimer Bo:

"Politiet frygter vold og ballade i København, når den Britiske historiker David Irving, som benægter jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig, skal holde foredrag."

Der er åbenbart ingen grænser for, hvad DR tillader sig af fremsætte af løgne.

David Irving "som benægter jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig".

Reimer Bo's påstand er lige så vanvittige som den påstand, at "jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig aldrig har fundet sted".

Til gengæld er Reimer Bo's påstand langt nemmere at gendrive. Jeg skal lade være med at bruge mere energi på at dokumentere Reimer Bo og DR's latterlige påstande.
Man kunne jo bare have spurgt David Irving om,hvad han mener, men man er helt klart bange for konfrontationen.

Derfor nøjes man med at fremsætte beskyldninger og påstande, uden at give plads til kommentar, hverken fra Irving eller andre, der kunne sætte sagen i det rette perspektiv.

Jeg kan kun se det som et udtryk for en enorm desperation, at DR er nødt til at gribe til sådanne beskidte tricks.

Men kære venner i Gyngemosen, man kan føre mange folk bag lyset i lang tid, men sandheden har en tendens til at komme frem sig på et tidstpunkt.

TV Avisen fredag 20-02-04: Holocaustbenægter til Danmark
TV Avisen fredag 20-02-04 Kl 21:00 Holocaustbenægter i Danmark
Reimer Bo og Panik i Fjernsynet fortæller lidt mere om Reimer Bo's journalistiske metoder.


Lørdag 21-02-04 TV2 Nyhederne:
havde et lidt mere sobert indslag:

David Irving kom til orde og fik nogle sekunders taletid, hvor han fik lov til at forklare en smule om sin synspunter.

Under overskriften: Udryddelses-benægter aflyser møde, fortæller Michael Kamber fra TV2, på en noget mere afdæmpet vis, om Irvings baggrund:

Den omstridte britiske historike,r David Irving, måtte aflyse sit fordrag på en restaurant i København.

Mødet skulle være holdt på en restaurant i København - men indehaveren aflyste i sidste øjeblik.

Holocaust-benægter i København
Irving benægter især, at der skulle være historiske beviser for de omfattende jødedrab i den berygtede koncentrationslejr Auschwitz. Det officielle dødstal lyder på 1 million. Kredsen omkring Irving forsøger at finde et nyt mødested i morgen. Læs på TV2

Et link fra denne artikel fører videre til denne side, noget mere forsigtigt end det skete på Danmarks Radio, men alligevel under den misvisende overskrift: Holocaust-benægter i København

Igen får venstreekstremisterne spalteplads til at fremstille sig selv som "uskyldige forargede borgere".

Dog må man sige, at der er en verden til forskel på dette indslag og DRs hysteriske propaganda.

Ja tak, men kasteskytset er blevet kastet, og der er mange, der kender venstreekstremistiske metoder, med vold, stenkast, trusler, intimidation.
Møder er blevet forstyrret, borgeres grundlovssikrede, demokratiske rettigheder trådt under fode.

Det er dog utroligt, at nogle folk, derunder mange i de toneangivende medier, faktisk direkte understøtter disse, helt klart ulovlige aktioner.

Voldelig venstrefløjsfascisme er helt legitim, mens en politisk ukorrekt historiedebat, der foregår fredeligt og fuld lovligt, gerne må forstyrres.

Gad vide, hvor mange af de offentlig betalte pinger, der ville bekræfte deres enighed i det, der står i ovenstående sætning. Men alligevel er det det, der sker.

Behøver vi huske på, hvordan nazisternes vej til magten i Tyskland begyndte?
Det var venstreorienterede, voldelige ballademagere, der fik folk til at synes godt om de brune stormtropper.

Findes der ikke en balance i retfærdigheden, og som minimum en sikring af, at vigtige love bliver overholdt; navnlig dem der har med demokratiske rettigheder, forsamlingsfrihed eller meningsytring at gøre, da vil det kun resultere i, at en ny form for uretfærdighed vil afløse den gamle. Man kan kalde det en slags naturlov.

Ikke noget mirakel, som får stadig flere unge mennesker til at vifte med hagekorsflag; når de oplever sammensværgelsen mellem medier, magthavere og venstreorienterede bøller.

Ekstremisme avler ekstremisme.


21-02-04 DR TV Avisen kl. 18:30:

Tilfredsheden over en lidt mere afdæmpet fremstilling af sagen forsvandt hurtigt ved DR's TV-avis, hvor vi hørte den gamle gejle historie én gang til.

Erik Jensen fra den
venstrekstremistiske
gruppe
Demos

Man havde inviteret Erik Jensen fra den stalinistiske forening Demos... Se indslaget her (sæt hak ved indslaget på menuen)

Erik Jensen var da en køn én at invitere som moralens vogter!
Foreningen Demos stod i tæt forbindelse med Blekingegadebanden, men i DR synes man åbenbart bedre om voldelige ekstremister og politimordere med de rigtige venstreorienterede meninger, end om en fredelig mand med "forkerte meninger". Tillykke DR!

Der er åbenbart ingen grænser for, hvem I vil alliere jer med, når det gælder forebyggelse af "farlige historie diskussioner".

Læs mere om Demos og foreningens forbindelse til Blekingegadebanden; hold musen over Erik Jensens billede.

21-02-04 TV2 Nyhederne kl. 19:00 se video


21-02-04 DR Fiasko for David Irving se video

Også her gik man ret traditionelt til værks, skønt Irving fik et par ord igen.
Man er åbenbart så bange for denne mands overnaturlige veltalendhed, at "børnehavelederne" (journalister og redaktører) frygter for befolkningens ubefæstede sjæle, der kunne risikere at blive smittede med en farlig sygdom.


Stedet har været udsat for trusler.
Det er ikke nyt for mig

Noget, der er værre end narkotika og lige så fristende som pædofili.

Til en "forandring" havde man også inviteret tågehornet Uffe Østergaard, der får mere i løn og flere medarbejdere, jo flere folkemord han kan henvise til.

Uffe Østergaards "Center for holocauststudier".
Det lyder tilforladeligt, lige som en slags "forskningsenhed". Man skulle tro, at man her ville være interesseret i at undersøge de nærmere omstændigheder omkring nazisternes ugerninger. Men navnet "studier" er fuldstændig misvisende.

Dette center bedriver propagandavirksomhed med ganske særlige formål. Dette har regeringen da også erkendt, og derfor er der blevet skåret kraftigt i bevillingerne.

Uffe Østergaard - Center for EU, historievorvridning og
multikulturel propaganda

Sagt af filosoffen Mihail Larsen: "Uffe Østergaards holocaust center: En dækorganisation for israelske interesser."

Uffe Østergaard er "professor". Hvorfor står professor i anførselstegn? Ja, Uffe Østergaard er en såkaldt "Jean Monnet professor".
Det er en titel, som EU burokraterne har opfundet til at udsmykke deres trofaste tjenere med. De, der arbejder for mere EU, integration, globalisering, indvandring, afskaffelse af nationale særpræg osv.

"Hvis jeg skulle begynde forfra med at udtænke konstruktionen af det europæiske fællesskab, så ville jeg begynde med kulturen". Denne lille sætning af Jean Monnet afslører, at unionen, af selve sin grundlægger, var tænkt som et revolutionært og totalitært projekt. Monnet forudsætter simpelthen, at hans projekt skaber det tilstrækkelige magtgrundlag for hans styring af kulturen. Monnet & Co. har lært lektien - af Sovjet. Kilde

Steen Vedstesen, i artiklen "Den franske frygt": En "Jean Monnet-professor", er betalt af EU for at skrive historien om efter visionen om det forenede Europa.

Irving: Det er mudderkastning. Når de ikke kan ramme mig på det jeg skriver, så siger de: "Irving har forbindelse til BNP".
Men jeg har intet at gøre med BNP, som er Englands nationalistiske parti.
De siger: "Irving er fascist". Det er jeg ikke.

Ja, der er langt til freden.

Når de ikke kan ramme mig på
det jeg skriver..

Lige så snart nazismens fare var besværget og sovjetkommunismen brudt sammen, kom der rigtig fart på det nye totalitære projekt: EU.

Efter Sovjets sammenbrud var det ikke længere nødvendigt at fastholde Vestens rolle som modpol til totalitarismen og meningsundertrykkelse.

Nu arbejder globaliserings- liberalisterne fint sammen med socialisterne om at undertrykke deres egne befolkninger i stadig stigende grad.

Stadig mere lovgivning skal undertrykke de, man i Sovjetkommunismens levetid kaldte for "dissidenter", og tankefriheden.

Alexander Solzhenitsyn før kommunismens fald, en af Vesten ombejlet russisk dissident, der bl.a. modtog en Nobelpris, skrev en bog om jødernes rolle i det kommunistiske system.
Herefter var det småt med laurbærrene til dissidenten, og man sørgede for, at han bog aldrig kom ud på andre sprog end russisk.

I EU regi er man i gang med at indføre lige nøjagtigt de tilstande, som man kritiserede Sovjet for, en gang for ikke længe siden.

Prodi vil forbyde spørgsmålstegn ved historieskrivning


What did you learn
in school today?

klik billedet

EU-Kommissionens formand Romano Prodi opfordrer EU-landene til at vedtage en fælles lov mod racisme og fremmedhad. Opfordringen blev fremsat på en antisemitisme-konference i Bruxelles i går. Loven skal gøre det ulovligt at foretage antisemitiske angreb og benægte nazisternes jødeudryddelse.

Hvad er "antisemitiske angreb"?
Overfald og stenkast, terror og trusler?
Det er vel forbudt i forvejen?

Hvorfor skal jøderne have særlige love?

Hvorfor skal det ikke være tilladt at kritisere jøder, Jødedommen, jødisk religion, jødisk kultur osv. på lige fod med alle andre?

Tror Prodi og EU systemet nu også på, at "jøderne er det udvalgte folk"?

Andre artikler:

Freud - Psykoanalysen som jødisk kampmiddel
Det Jødiske Århundrede om prof. Kevin Macdonalds bog "The Culture of Critique"
Holocaust Som Mentalt Paradigme Jøden Henry Makow om jødisk strategi
Ungarns præsident nægter at underskrive lov der forbyder kritik af jøder
Martin Hohmann - Antisemitisk tale CDU politikerens bramfri tale skabte stor opstandelse i Tyskland
Søren Krarup - Antisemitisme 14-01-04 Arne Melchior truede Krarup med sagsanlæg.
Auschwitzdag - Anne Frank Statsbetalt historieforvanskning
Deadline 29-02-04 Connie Hedegaard / Cecilie Stokholm Banke - antisemitisme
Deadline 04-03-04. Martin Breum Uffe Østergaard / Jørgen Flindt Pedersen - antisemitisme
Deadline - Pittelkow Nogle gange tager man fejl
Deadline - Opspind, at medierne er jødisk domineret?
DR Udefra: Konspirationsteorier
Talmud citater
Skal jødiske journalister være subjektive?
Flere hits fra den politisk korrekte sangbog (David Irving - New Zealand affæren)

På engelsk:
Argumenter mod revisionistiske påstande (Holocaust Denial & The Big Lie) Eksternt link
Argumenter for revisionistiske påstande (Holocaust: Belief and Facts) Eksternt link

Mosaisk Upps forside

 
    | Forsiden | Tilbage | Artikel Start | Auschwitzdag - Anne Frank |
Jean Monnet, Holokaust. Holocaustbenægter Folkedrab, etnisk udrensning. I Politiken populistisk journalistik. Anne Jessen fra Anti-Racistisk Netværk, Hvorfor løgne og myte om Holocaustbenægter David Irving, david, Irvin, Anden Verdenskrig over saglighed Politiken og Lea Korsgaard? Gas eller gas? gassede man virkelig folk i Auschwitz Politiken har i mange år været en jødisk bastion, tidligere styret af den zionistiske israelske statsborger Herbert Pundik, Holokaust er korn på multikulturens propaganda mølle. Antisemitisme et taknemmeligt emne til at slå modstandere om ørene med. Politiken lader ikke en lejlighed forsømt. Eva Bøggild og Jacques Blum kan altid få spalteplads. Lea Korsgaard Korsgård, eller en anden yngre journalist sættes til at skrive en historie som passer i Pundik / Seidenfaden / Torben Jørgensen universet. Holocaustbenægter /Holocaust benægter. Det er nemt at styre unge journalister som Lea Korsgaard / Korsgård. Holocaust / Holokaust bliver misbrugt i politisk Politiken holocaustbenægter manipulation. Torben Jørgensen, og Eva Bøggild. Politiken den venstreorienterede (Anne Jessen Anti-Racistisk Netværk ?) sprøjte med de høje moralske standarder må gerne lyve forsimple og moralisere. Man lever af indtægternerne fra Danmarks største populistiske alfons Ekstra Bladet (betal her for at se mere af Tina) styret af Hans Engell Chefredaktør der blev hentet med det formål at indføre politisk korrekte tilstande. Holocaustbenægter et ord der i langt de fleste tilfælde bliver misbrugt!