Kevin MacDonald's "The Culture of Critique". Anmeldelse af Henry Makow oversat til dansk
Det Jødiske Århundrede
Læs også dansk oversættelse af del af kap. 4 der handler om Freud og psykoanalysen

Dansk oversættelse af artikel af Henry Makow's anmeldelse af Kevin MacDonald's bog 'The Culture of Critique'.
Danish translation of article by Henry Makow; Review of book by Kevin MacDonald 'The Culture of Critique'.

Upps Forside
Holocaust Som Mentalt Paradigme

Af Henry Makow Ph.D.


27. maj, 2003

Kevin MacDonaldKevin MacDonalds bog „The Culture of Critique“ (2002) fremstiller det 20e århundrede som et jødisk århundrede. For hundrede år siden var jøderne et fattigdomsramt folk, der hovedsagelig boede i Østeuropa, omgivet af fjendtligt indstillede befolkninger. I dag er Israel fast etableret i Mellemøsten, og jøderne er blevet den mest velhavende og mægtige élite i USA og andre vestlige samfund.

Mere betydningsfuldt er det ifølge MacDonald, at den vestlige verden er blevet judaiceret. Jødiske værdier og attituder udgør nu Vestens kultur. På grund af den dybt forankrede fjendtlighed over for traditionel vestlig (kristelig) kultur, har man fået Vestens oprindelige befolkninger „til at føle en dyb skam over deres egen historie, hvilket er et sikkert forspil til dette samfunds undergang som kultur såvel som folk“. (lxix)

Mere specifikt promoverer jødiske organisationer strategier og ideologier, der sigter på at underminere kulturel sammenhæng, mens de selv praktiserer det modsatte. Mens de er fortalere for multikulturalisme og internationalisme i Vesten, insisterer de selv på, at Israel forbliver en raceren national enklave, forbeholdt jøder.

„Den nuværende immigrationspolitik sætter, i evolutionær forstand, USA og andre vestlige samfund på et spor, som ingen andre nationer i verden følger.
„Læg mærke til, at amerikanske jøder ingen interesse har i at foreslå, at immigration til Israel skal være tilsvarende multietnisk, eller skal true jødernes hegemoni.“ (323)

DET NATIONALE AFVIKLINGSPARTI

MacDonald siger, at antisemitisme, i Weimar-republikkens Tyskland, var baseret på en opfattelse af, at: „Jødisk kritisk analyse af det ikke-jødiske samfund havde til formål at opløse de forenende bånd inden for samfundet.“ En akademiker henviste til jøderne som „det klassiske nationale afviklingsparti“ ("the classic party of national decomposition.")

MacDonald postulerer, at jøder føler sig mere sikre i samfund uden nationale særpræg. Jeg tror, der kan siges mere om det. Nedbrydningen af samfundet til isolerede individer er også dagsordenen for „den nye verdensorden“, som sigter på at fjerne enhver samlet modstand. Spørgsmålet melder sig: er den nye verdensorden et jødisk fænomen? Eller er jødiske intellektuelle både de jødiske og ikke-jødiske finansiele bagmænds nyttige idioter?

MacDonald belyser, hvordan jødiske intellektuelle bevægelser, anført af autoritative personer, overtog det moderne intellektuelle liv. Han diskuterer Boaz i antropologien, Adorno (rigtige navn Theodor Wiesengrund) i sociologien, Freud i psykiatrien og Derrida i filosofien.

„Frankfurterskolen“, f.eks., var en „marxistisk jødisk bevægelse“ finanseret af den jødiske millionær Felix Weil. Theodore Adornos indflydelsesrige bog "Den autoritære personlighed" (1950) blev faktisk sponsoreret af Den Amerikanske Jødiske Komité. Bogen forbandt fordomme om seksuel undertrykkelse med kristendommen, og portrætterede ikke-jødiske gruppemanifestationer (herunder den kristne religion, patriotisme og familie) som tegn på psykisk forstyrrelse. (162)

Social desintegration fører til psykologisk forvirring. Samfundet har accepteret Adornos synspunkt om, at der ikke findes nogen objektiv standard for sandhed, ingen fælles realitet. Alle er isolerede og forskellige. Adorno modsatte sig ethvert forsøg på „at udstyre verden med nogen former for universalitet, objektivitet eller totalitet, med nogen form for organiserende principper, der kunne homogenisere samfundet…“ (164)

Fås nu i paperback edition på Amazone.com for $24 (ca. kr. 160) klik!

Denne form for post-modernistisk filosofi har lammet den vestlige kultur. Den vestlige civilisation er bygget på grundsætningen om, at sandhed er spirituel, universel og kan (er)kendes.

Universiteter nu om stunder har opgivet at forfølge sandheden og er viet til Bolshevist-lignende social manipulation og indoktrinering. En humanistisk uddannelse er i dag ikke kun spild af tid, men direkte giftig. Langt fra at være bærere af vestlig tradition, er universiteterne dens banemænd, med regeringernes stiltiende accept.

EN SJÆLDEN UNDTAGELSE

Kevin MacDonald, psykologi-professor ved California State University, er en sjælden undtagelse. Hans modige og uundværlige bog afslører de underminerende kræfter i vores tid.

Han er en lavmælt person, der omgås sine emner med videnskabelig afstand og kommer ind på et væld af detaljer. Vidste du f.eks., at hvide ikke-jøder er den mest underrepræsenterede gruppe på Harvard? De udgør ca. 25 % af det samlede antal studenter. Asiater og jøder til gengæld, der samlet kun udgør 5% af USA’s befolkning optager 50% af pladserne på Harvard.

De Forenede Stater er godt på vej til at blive domineret af en asiatisk, teknokratisk élite, og en jødisk business-, erhvervsmæssig-, og medie ditto.“ siger MacDonald.

Han behandler på detaljeret vis den jødiske rolle ved støtten til kommunisme, ikke- europæisk immigration og NAACP (indflydelsesrig sort borgerrettigheds kamporganisation). Han dokumenterer det kvælertag, jøderne har på USA’s kulturelle liv og viser, hvordan det bliver udnyttet til at forme amerikanske holdninger.

Tag f.eks. „All in the Family“ (Også „Family Guy“ amerikansk underholdningsserie, der har kørt i over 30 år). Den portrætterer ikke kun den europæiske (hvide) arbejderklasse som dum og racistisk, den omtaler jødiske temaer meget positivt. Ved slutningen af 12 års-episoden har selv ærkefjende Archie Bunker opfostret et jødisk barn i sit hus, er blevet venner med en sort jøde, (implicerer, at Judaisme ikke indeholder nogen etniske fordomme), er gået sammen om forretninger med en jødisk partner, er blevet medlem af en synagoge, rost sin ven ved en jødisk begravelse [etc.].... Jødiske ritualer bliver fremstillet som „ behagelige og ædle“.. Der er aldrig en rationel forklaring på antisemitisme. Den bliver fremstillet som et absolut irrationelt onde, der skal bekæmpes, hvor end den viser sig. (lviii)

På den anden side bliver kristendommen i film typisk fremstillet som ond, og kristne bliver endda skildret som psykopater. MacDonald citerer den konservative jødiske kritiker, Michael Medved, som beklager sig over, at det var ham umuligt at finde én film, lavet efter 1975, hvor kristendommen blev portrætteret i et positivt lys. (lix)

JØDISK – KRISTEN RIVALISEREN

MacDonald ser antisemitisme som en legitim interessekonflikt. Jødiske organisationer derimod dæmoniserer enhver, der har den dumdristighed at omtale den jødiske magt. De undertrykker det faktum, at jødisk-kristen rivaliseren har meget dybe rødder i Vestens samfund.

Efter min opfattelse kan denne rivalisering koges ned til det faktum, at de jødiske farisæere afviste Jesus’ budskab om universel kærlighed og broderskab. Lige siden har jøderne været socialt og metafysisk udenforstående, men dog i besiddelse af nogle fantastiske kræfter, når det drejer sig om selvretfærdiggørelse. Vi er blevet brugt som nyttige idioter, der har været udnyttet af verdslige magtudøvere, som har haft til formål at ødelægge den kristne civilisation. Det 20e århundredes „modernistiske“ trend skal ses i dette lys.

Som jeg allerede har sagt andetsteds, er Judaisme mere en racemæssig overbevisning end en religion. Jøderne bliver forholdt, at vi har en forpligtigelse til at skabe lighed og social retfærdighed. I virkeligheden bliver vi udnyttet af pengemænd til at bygge en totalitær verdensorden. De økonomiske bagmænd holder os socialistiske idealer for næsen som lokkemad til at overføre mere magt til regeringen, som de kontrollerer.

Naturligvis er ikke alle jøder den nye verdensordens soldater. De fleste nyttige idioter er ikke-jøder. Racisme har ikke noget med denne debat at gøre. Men jeg tror, at jøderne generelt har spillet en stor rolle i modernismen. Et fyrtårn for menneskeheden har vi ikke været. Selv bedraget, har vi bedraget andre, tilvejebragt social dysfunktion og social undertrykkelse. Vores rolle i kommunismen er en skændsel. Israel er en grund til at skamme os. Jøderne skal finde ud af, hvem vi virkelig er, og hvad vi i virkeligheden burde arbejde for.

Vi kan begynde med at læse "The Culture of Critique" og de andre bøger i MacDonald’s trilogi om Judaisme som evolutionær strategi, "A People that Shall Dwell Alone" (1994) og "Separation and it's Discontents" (1998). MacDonald’s forlægger sendte "The Culture of Critique“ til 40 jødiske aviser/blade og fik ikke én eneste anmeldelse ud af det. Der har heller ikke været nogen 'mainstream' offentlig omtale, hvilket bekræfter hans teori og er et bevis for vores egen indkapsling.

MacDonald foreslår ingen kur. Men for at bekæmpe „Den Nye Verdensorden“ skal de vestlige nationer gå tilbage til deres kristne og nationale rødder. De samfundsbærende grupper burde igen forsvare deres værdier og traditioner som det, der holder sammen på samfundet. Minoriteter skal hilses velkomne, men skal ikke gives lov til af forme samfundet efter deres egen model.

Ved vores fødsel bliver vi kastet ud i et drama, der allerede er i gang. Vi kan fornemme, at der er noget grueligt galt, uden at kunne definere det, Vi befinder os rent faktisk i et fremskredet stadium af en langvarig sammensværgelse, der har til formål at smadre den vestlige civilisation. Det 20e århundredes „Modernisme“ var et fupnummer, beregnet til at fjerne mennesker fra deres familiemæssige, kulturelle og religiøse identitet, inden de skulle slavebindes i en moderne middelalder. De vestlige samfund skal vende tilbage til deres kristne og nationale rødder, eller dette drama vil ende forkert.

Jeg henviser til en online udgave af en anmeldelse af „The Culture of Critique“ der skal læses. (Jeg støtter ikke denne webside generelt.) The Culture of Critique kan bestilles ved gsgbooks@mindspring.com

Den originale artikel kan findes her: http://www.savethemales.ca/000164.html

Her slutter Henry Makows artikel.

Læs også:
Dansk oversættelse af del af kap4 om Freud og psykoanalysen og flere links om Kevin MacDonald.

Upps forside >>
Articles >>

Debattråd om Kevin MacDonalds bog på The Original Dissident >>

Den jødisk socialistiske forbindelse fra et modsat perspektiv der udelader nogle "detaljer" i historien>>

Mere info:

Publikationer om Judaisme af Kevin MacDonald (med links til sammenfatninger og uddrag af anmeldelser):
(Nogle af bøgerne kan købes trykt eller billigt som elektronisk udgave; klik køb eller besøg Kevin MacDonalds hjemmeside)

Professor Kevin MacDonalds hjemmeside: http://www.csulb.edu/~kmacd

Information til befolkningen om jødisk indflydelse i samfundet. Vi er ikke antisemitter men stærkt kritisk overfor en utrolig stor indflydelse som en meget lille gruppe har i verden og i Danmark. Den jødiske indflydelse befinder sig på alle samfundsplaner, men især i medierne. Jøderne burde være synlig som andre interessegrupper, og ikke udøve deres virke skjult med tidligere tiders overgreb som undskyldning for ikke at stå frem.Her finder du information om jøder og jødedommens strategier, jøders indflydelse i verden.information, tænk, kritisk, jøder, jøde, jødisk, antisemit, antisemitisme, danske jøder, danmark, holocaust, holocaustuddannelse, holocaust-uddannelse, folkedrab, genocide, uffe østergaard, denmark, dansk, information, tænk, kritisk, jøder, jøde, jødisk, antisemit, antisemitisme, danske jøder, danmark, holocaust, holocaustuddannelse, holocaust-uddannelse, folkedrab, genocide, uffe østergaard, denmark, dansk, information, tænk, kritisk, jøder, jøde, jødisk, antisemit, antisemitisme, danske jøder, danmark, holocaust, holocaustuddannelse, holocaust-uddannelse, folkedrab, genocide, uffe østergaard, denmark, dansk, information, tænk, kritisk, jøder, jøde, jødisk, antisemit, antisemitisme, danske jøder, danmark, holocaust, holocaustuddannelse, holocaust-uddannelse, folkedrab, genocide, uffe østergaard, denmark, dansk, information, tænk, kritisk, jøder, jøde, jødisk, antisemit, antisemitisme, danske jøder, danmark, holocaust, holocaustuddannelse, holocaust-uddannelse, folkedrab, genocide, uffe østergaard, denmark, dansk, information, tænk, kritisk