Upps forside

Tyskland i dag:
94.215 straffesager
på grund af "meningsforbrydelser"
Fra 1994 til 2002:

År

Højre

Venstre

Fremmede

Totalt

1994

5,562

185

235

5,982

1995

6,555

256

276

7,087

1996

7,585

557

818

8,960

1997

10,257

1,063

1,029

12,349

1998

9,549

1,141

1,832

12,522

1999

8,698

1,025

1,525

11,248

2000

13,863

979

525

15,367

2001

8,874

429

353

9,656

2002

9,807

331

467

10,605

Total:

80,703 5,966 7,546 94,215
Højre: "Forbrydelser med højre-ekstremistisk baggrund ", det er: "Propaganda-forbrydelser " og "Hetz mod folkegruppe".
Venstre: "Forbrydelser med venstre-ekstremistisk baggrund", Generelt bliver disse refereret som "andre forbrydelser".
Fremmede: Forbrydelser begået af fremmede ekstremister, hovedsageligt mod den tyske lov om organisationer ("Vereinsgesetz") af kurdere i den forbudte organisation Kurdian Liberation Army PKK
[37]

Specielt højreorienterede bliver forfulgt i Tyskland

Kilde og udførlig beskrivelse af situationen vho.org.

Også såkaldte menneskerettighedsorganisationer, som f.eks. 'Amnesty International' er hoppet med på vognen. Således har Amnesty International vedtaget nogle specielle paragraffer, der betyder, at man ikke tager sig af mennesker, der er kommet i konflikt med disse tyske love eller tilsvarende i andre lande. Uanset, om de anklagede hverken har begået-, eller har opfordret til vold.
Foruden kontroversielle personer som Ernst Zündel og historikere med revisionistiske udgangspunkter, rammer disse love også ganske almindelige mennesker.


»The New Improved Amnesty International«

Malet af den 63 årige Ernst Zündel, der nu i oktober 2004 har siddet i et canadisk fængsel i over halvandet år i total isolation, og med lyset tændt hele døgnet.

Holocaustnægteren Zündel er aldrig blevet dømt eller anklaget for noget kriminelt, men er fængslet på en ny 'terrorisme-paragraf' der medfører, at dele af anklageskriftet er hemmeligt, dele af rets-forhandlingerne er hemmelige, nogle af vidnerne er hemmelige osv.

Ca. lige som ved skueprocesserne i Østeuropa i Sovjettiden.

Sagt meget forenklet, er Ernst Zündel 'farlig for staten', fordi han kender nogen, der kender nogen, der har skrevet en bog, der angiveligt skulle have inspireret en højreorienteret amerikansk bombemand!

Pressen over det meste af verden er medskyldig i denne forbrydelse, da den simpelthen ikke rapporterer det mindste om sagen, lige som de mange 'humanitære organisationer' vender det blinde øje til.

Det er ingen hemmelighed, at det er jødiske organisationer, der lægger pres på de canadiske anklagemyndigheder og pressen. Jødiske organisationer har haft møder med dommer og anklagemyndigheder, men det nægter dommeren at be- eller afkræfte, af 'hensyn til statens sikkerhed'.

Mere om Zündelsagen på www.zundelsite.org
CIA: Zündel ingen trussel
Sort november 2000 for revisionisterne.
Liste over forfølgelser af dissidenter i forskellige lande.

Upps forside