Jødekartoteket
   Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte "Jødekartotek" | Opdigtede "antisemitiske overgreb"


Citater fra Jyllands-Posten

»Jøder hænges ud på nettet«

»Over 100 mennesker hænges ud på grund af deres race, tro eller hudfarve i et jøde og muslimkartotek på en dansk højre-ekstrem hjemmeside. Øget risiko for konfrontation, siger chefkriminalinspektør.«

FORFØLGELSE

Af JESPER STEIN LARSEN

Vrøvl! Er jøder en race? Er muslimer en race? Har jøder en anden hudfarve? Har jøder og muslimer en anden hudfarve?

Forfølgelse? Hvem er det, der bliver truet med forfølgelse, af PET og Bonnichsen?

Forhånelse? Hvem er det, der bliver forhånet, med beskyldninger om at være (ny)nazister?

Racisme? Tvært imod kritiserer vi racetænkningen i DR, og en del af jødedommen og dens organisationer, og især den dobbeltmoral, det jo er, at disse - ofte selv racistiske - kræfter, i mange tilfælde beskylder indvandrings-modstandere over én kam for at være racister.

Hans Jørgen Bonnichsen

PET-direktør Hans Jørgen Bonnichsen: »Nu er det ikke min opgave at være dommer, men intentionen og tendensen er jo klar, og ethvert fornuftsmenneske vil være i stand til at vurdere stedets indhold og tone. Det er en tendens, at den ekstreme højrefløj bevidst spekulerer i at fremme sådanne racistiske og forhånende budskaber.«

Racistiske og forhånende budskaber? Hvor er racismen, og hvor er forhånelsen? Hvis det var rigtigt, ville der jo være grundlag for en juridisk anklage, hvilket de juridiske eksperter jo ikke mener, der er.

Hvis Bonnichsen er det fornuftsmenneske, han siger, han er, burde han jo lade fornuften råde, når (hvis?) han læser, hvad vi skriver, i stedet for at lade sig påvirke af mediehysteriet og nogle jøders ekstreme, men bekvemme forfølgelsesvanvid.

Erik Jensen

Erik Jensen fra foreningen Demos:

»Der kan ligge en skjult opfordring til at genere de mennesker, der er afbilledet. Det er jo ikke sikkert, men hvad skulle formålet med at lægge dem ud på den måde ellers være?« siger han.

Hellere ikke venstrefløjs-ekstremisten, Erik Jensen, ser ud til at kunne læse. Hvad formålet er, står jo beskrevet ret klart på flere af vores sider.

Uffe Østergaard

Uffe Østergaard, leder af Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, »betegner det som problematisk, at den slags florerer uhindret på internettet.«

Ja, det er klart at formanden for den overvejende jødiske Israel-lobby, der gemmer sig bag forkortelsen DHCF, ikke bryder sig om at blive modsagt. Især, hvis argumenterne er gode. Så gode, at ret mange mennesker, ogsa de, med en mindre udtalt nationalistisk overbevisning end vores, ville kunne se det fornuftige i en del af vores artikler, hvis de da fik lov til at læse dem selv, i stedet for at lade sig nøjes med mediernes forvanskninger.

Det skinner tydeligt igennem, at Uffemanden ønsker ytringsfriheden indskrænket.......

Samuel Rachlin

Samuel Rachlin: »Hvis man tolererer tilløb til anti-semitisme i det offentlige rum, giver man antisemitterne frit slag dér, hvor de uhindret kan komme til, f.eks. på nettet. Og vi véd, at antisemitisme altid begynder med ord.«

Ja, Rachlin, alt begynder jo med ord.
Hvordan er det nu ordlyden er af den bøn, den ortodokse jøde fremsiger op til flere gange dagligt?

Lyder den ikke således:

"Må de frafaldne være uden håb og alle kristne forgå øjeblikkelig".

Sådanne forfærdelige ønsker har vi dog aldrig udtrykt overfor jøderne.

Ikke besynderligt, at også Rachlin ønsker ytringsfriheden indskrænket for ikke-jøder. Kun således vil man fortsat kunne forholde de uvidende gojim sandheden om de krigeriske aspekter i den jødiske religion, og fortsætte propagandaen, der skal få USA/Israel alliancen til at fremstå som "de gode, der skal befri verden fra de onde".

Kære Samuel, vi har i sin tid, med interesse, læst dine forældres sympatiske bog "16 år i Sibirien". Men Danmark år 2005 er ikke Sovjetunionen i 1941. Prøv lige at huske det, inden du kræver indførelse af de samme metoder, der kendetegnede både kommunismen og nazismen.

Martin Krasnik: »Der er intet neo eller nynazistisk over det. Det er ren gammelnazisme med de gamle fordomme om, hvordan jøder er og gebærder sig. Det er ikke et udviklet miljø med celler, der planlægger det ene og det andet. Men det er et nyt miljø, som bruger den moderne teknologi. De er jo tydeligvis ikke splittergale, men meget velunderrettede, grundige, og med et vist teknisk niveau.«

Ren gammelnazisme? Har Krasnik fordybet sig i, hvad der står på hjemmesiden? Åbenbart ikke.
Det kan godt være, at Krasnik, og mange med ham, ikke bryder sig om vores politiske ståsted, og det kunne da være, at de opfattelser, vi har, virkelig er uspiselige for en masse folk. Men retfærdiggør det nazisme-stemplet?

Vi synes nok, at vi selv har været en del mere nuanceredei vores karakterisering af de forskellige personer, der bliver nævnt på siden, end det, de fornærmede mediepersoner selv har præsteret at hælde ud over os.

Vi er tydeligvis "ikke splittergale, men velunderrettede og grundige". Ja tak, skal det nu også lægges os til last?

Fordomme over for, hvordan (en del) jøder er og gebærder sig?

Det, Krasnik kalder fordomme, kalder vi observationer. Desuden har vi aldrig påstået at alle jøder har disse træk.

I øvrigt har vi da vist sagt meget lidt negativt om Krasnik, ja andetsteds har vi endda på bedste kristen vis ytret forsonende ord om både ham og andre kritiserede personer.

Hvis Krasnik ikke mener, at det passer, at han er meget Israel- og USA-venlig, kunne han da bare have modsagt det. Heller ikke Samuel Rachlin, eller Georg Metz har protesteret over den bedømmelse af deres politiske ståsted som vi har udtrykt. Men det er selvfølgelig meget nemmere at råbe NAZISTERNE KOMMER, end at argumentere mod nogle åbenlyse sandheder.

Jesper Stein Larsen (JP): »Herefter følger en gennemgang af en række medier i Danmark, som ofte betegnes som indvandrings-, og jødevenlige.«

Om igen Jesper; DR, TV2 og Politiken kaldes indvandringsvenlige. Det er vi for øvrigt ikke ene om. Lidt mere præcis, tak. Vi ved ikke, om vi har kaldt nogen medier for "jødevenlige"; vi har endda givet en ret nuanceret bedømmelse af f.eks. udviklingen i dagbladet Politikens (der jo stadigvæk, i brede kredse, går som "jødeavisen") holdning til Israel.

Men de voldsomme, generaliserende, og overfladiske, reaktioner, der har været fra mediernes side, kan selvfølgelig godt have bekræftet en del mennesker, som måtte have haft den opfattelse, at "det hele styres af jøder". Det er imidlertid ikke vores skyld.

Vores hovedtese er i hvert fald bekræftet: Jøder er fredet i klasse A når det gælder kritik, især når man lige fletter nogle jødeforfølgelses-historier ind i det, og alle de store dagblade, TV- stationerne, og selv PET-direktøren, hopper og danser i fællesskab, som på kommando.

Om ikke andet, er det vel ret afslørende i sig selv. Fra vores kontakter i medieverdenen ved vi dog, at der også dér, ind imellem, meget forsigtigt, hviskes lidt i krogene om jøders særstilling. En sjælden gang når denne hvisken op til overfladen, som i tilfældet Mogens Berendt, hvorefter vedkommendes karriere ikke uventet får en brat ende.

At det i beretningerne fra samtlige medier ikke bliver nævnt, at en masse ikke-jøder, og endda en del folk fra "højrefløjen", på lige fod, bliver omtalt og kritiseret, er selvfølgelig heller ikke tilfældigt. Det er kun interessant, at vi kritiserer jøder, selv om vi aldrig har kritiseret en eneste jøde alene fordi han var jøde!

Den kritiserede side indeholder nogle politiske analyser, der åbenbart ligger så tæt op ad sandheden, at det opleves som farligt. Farligt for medie-monopolerne, farligt for magthaverne, og farligt for bestemte gruppers særlige interesser, derunder mediebaroner, liberalister, kommunister, zionister og multikult- tilhængere.(Download video)

Jøder hænges ud på nettet............

Jyllands-Posten, Politiken, Danmarks Radio, TV2

Ramaskrig... Jødekartotek, nazister, trusler, intimidering, fare for overgreb, forhånelse, skjult opfordring til vold, holocaustbenægtere. Er vi holocaustbenægtere?

Fhv. nazileder Riis Knudsen slæbes frem, og selveste PET-chefkriminalinspektøren, hr. Bonnichsen, ser alvorligt på sagen (nu, da det er blevet en mediebegivenhed).. Arne Notkin kravler frem fra katakomberne under radiohuset. Meget passende er der, samme dag, reportager i de selv samme medier om marcherende "nynazister" (NPD) i Tyskland.

God timing må man sige. Tilfældigt? Tilfældigt at hjemmesiden mosaisk.com, hvor det formastelige materiale kunne beskues, var gået ned (tilsyneladende for stedse) nogle dage inden Jyllands Postens artikel? Eller var der her tale om et udspekuleret samarbejde mellem medier, hackere, hemmelige tjenester eller andre interessenter? Var det nye selskab, der for nylig overtog webhotellet Volkermord.com, i virkeligheden i hænderne på provokatører? (Husk på det tyske efterrretningsvæsens fejlslagne strategi for at få NPD-forbudet gennemført...)

For det ville jo unægteligt have tjent formålet at komme med alle de vilde påstande, mens folk ikke ville have haft mulighed for, ved selvsyn, at checke påstande og beskyldninger.... Eller driste sig til at læse nogle af de øvrige sider.

Til ære for Jesper Stein Larsen fra Jyllands-Posten gjorde vi så hjemmesiden tilgængelig på http://upps.t.35.com, da han manglede at se nogle af siderne ordentligt igennem. Forhåbentlig har der også været andre, der derfor har kunnet se, hvordan det i virkeligheden hang sammen. Er vi nazister?
[For dem der pr. automatik antager, at Jesper Stein Larsen er jøde, vil vi lige påpege, at Stein er er et almindeligt navn i Norge.]

Mest forargelse at hente på én fjerdedel af én af de ca. 80 undersider, der udgør hjemmesiden.


Yigal Jacob Znaty
Vores antisemitiske, racistiske og nazistiske sindelag fremgår også tydeligt af den måde, vi svarede journalisterne på:
JP's Jesper Stein Larsen, Politikens Poul Exner og TV2's Yigal Jacob Znaty. De to af journalisterne, der efter deres navne at dømme kunne være jøder, og Yigal, der næsten være jøde af samme grund:

Lige meget hvem, der henvendte sig, har vi forholdt os hjælpsomme, venlige og korrekte. Ja helt ærligt, vi har stadigvæk så meget tillid til mennesket, i almindelighed, at vi forventer en ærlig og saglig behandling, uanset om det er en jøde, en ikke-jøde, eller en muslim, vi taler til.

Det, at vi belyser et emne, som en mulig jødisk overrepræsentation i medierne, eller på anden måde er skeptiske overfor jøder, betyder aldeles ikke, at vi skærer alle jøder over en kam. Det samme gælder muslimer, kristne, socialister, osv.


Frede Farmand
Vores utilslørede begejstring for Dansk Folkeparti er vel heller ikke noget særligt nazistisk kendetegn; men så igen, kvaliteten af de til lejligheden indkaldte "eksperter", Demos' Jensen og Frede Farmand, taget i betragtning, er der vel ikke noget at sige til, at der opstår misforståelser. Ifølge dem huserer nazisterne jo langt inde i rækkerne af Dansk Folkeparti. Hvem sagde injurier?

Medierne koncentrerede sig alle sammen, som om det var aftalt, næsten udelukkende om under-siden Danish Politics Immigration & Jewish Influence, (én af de ca 80 sider som hjemmesiden udgør alt i alt) og, vel at mærke, om den ca. fjerdedel af siden som omhandler nogle jødiske mediefolk.

Langt fra at være et "Jødekartotek", en benævnelse, der selvfølgelig var beregnet på at vække associationer til nazisternes registrering af jøder under krigen, gav denne side blot et overblik over den politiske situation i Danmark mht. immigration, og jøders rolle i medier og politik, set fra en national synsvinkel.

Jødernes rolle i politik og i medierne er jo unægteligt et emne, der interesserer nationaltsindede, verden over.

Især i alle de lande, hvor indvandring er noget, som det er forbudt at diskutere, mange steder på foranledning af jødiske eller jødisk dominerede organisationer, og med henvisninger til holocaust.

Men hér mente medierne at kunne vække mest mulig forargelse; her mente man at kunne komme tættest på at finde "overtrædelser af racisme-paragraffen" eller andre stokke, man kunne finde til at slå hunden med.

Skrækkelige ting sagt om de udstillede jøder

Og hvad havde man så fundet af skrækkelige ting, som der blev sagt om de "udstillede jøder", der, vel at mærke, alle sammen er fremtrædende mediefolk og politikere? (og hvis billeder flimrer på TV-skærmene så ofte at det er svært at tro på, at de skulle være særlig bange for at "blive udstillet").

Tja, de "udstillede" blev bl.a. betegnet som "Jew" (Jøde). Det må da være en skrækkelig fornærmelse at blive kaldt for "Jøde", når man nu er det, ikke?

Nogle blev kaldt "zionister"... Ja, det er også meget fornærmende, især når man er, eller har været, formand for Danmarks Zionist forbund, eller har udstillet sit stærkt zionistiske sindelag ved utallige lejligheder, og har leveret harmdirrende læserbreve i dagspressen når nogen har gået staten Israel for nær.

Nogle af jøderne, som f.eks. skærmtrolden Georg Metz, blev kaldt for "immigrations-lobbyist". Hvis det er fornærmende for Metz, må han jo mene, at det er noget skidt noget at være immigrations-lobbyist, eller indvandrings-forkæmper. Det ville da være en hel ny udvikling i Metz's univers, hvor defamering og "name-calling" lige netop ikke har ført til sagsanlæg, fordi Metz i Henrik Gade Jensen-sagen trak nogle udtalelser tilbage i tide, for så vidt vi husker rigtigt.

Anders Jerichow blev kaldt "en blåøjet jøde". Det skal her præciseres, at det vitterligt henviste til hans øjenfarve. Vi ville ikke drømme om at bruge dette ord om ham i overført betydning. Men med hensyn til jøder kan alt jo blive brugt imod én, lige meget, hvor uskyldigt det måtte være ment. Tænke sig, hvis vi havde kaldt Jerichow "en erfaren rotte". Straks ville hele den filosemitiske presse jo være der, og henvise til nazisternes propagandafilm, osv.

Andre jøder, som f.eks. Erik Meier Carlsen, Pernille Frahm og Peter Bastian, blev ligefrem rost, men det var der selvfølgelig ingen af de selvbestaltede nazi-jægere, der fortalt noget om.


Arne Notkin
Redaktionschef

Filmproducenten, Susanne Bier, blev der heller ikke sagt et ondt ord om, med mindre, selvfølgelig, man ønsker at tolke det sådan, at blot det, at det blev nævnt, at hun har beskæftiget sig en del med emner, der har noget med hendes jødiske baggrund at gøre, er et udslag af antisemitisme og fremmedhad, lige som beskrivelsen, andetsteds, af den roste Peter Bastians væremåde, som typisk jødisk, måske også ville kunne tolkes således. »Skam få den, der tænker ilde derom«, vil jeg nøjes med at sige.

Ikke en gang Søren Espersen har vi sagt noget særligt negativt om, selv om vi kalder ham "den zionistiske forbindelse". Uanset visse meningsforskelle synes vi, at han er en udmærket mand, og vi har forståelse for hans handlemåde og tankegang, selv om vi er kritiske, og mener at hans holdning er modsætningsfuld.

At den jødiske sociolog Mikael Rothstein gerne vil have lov til at kalde Jesus "en gammel pissekost" (citat fra Information) er efter vores mening helt legitimt, og jeg har heller ikke hørt DR, Jyllands Posten eller TV2 protestere. Det er bare svært at forstå hvorfor det er værre at kalde en Jøde for en Jøde...

Fanatisk

Så har vi tillægsordet "fanatisk" tilbage. Hvis det ikke længere er tilladt at udtrykke en mening om andre folks holdninger, lad os så afskaffe den såkaldte ytringsfrihed og indrette et organ til forhåndscensur. Det ville da være noget mere betryggende for de fleste, i stedet for, at de må risikere at blive forsøgt intimideret af de hemmelige tjenesters overkommando, ved hr. Bonnichsen, og at blive samlignet med terrorister og nazister.

Andre, jøder såvel som muslimer, er karakteriseret med så "nedsættende" og "forhånende" bemærkninger som "liberalist", "moderat muslim" osv.

Originaltekst fra hjemmesiden der selvfølgelig hentyder til Quereshis fremstød for den omstridte sex CD og hans tilbud for at betale Færøske kvinders aborttrejser, hans modstand mod forbud for tørklæder, samt modstand mod 24 årsreglen der bl.a. skal beskytte muslimske kvinder mod tvangsægteskaber:

»Kamal Quereshi, promotes Muslim immigration to Denmark, and pays for abortion for Faroese (nordic) woman. Promotes explicit sex education (subjects like animal sex!) for Danish children but wants the right for headscarfs and traditional marriage for Muslim woman.«

Blev oversat og fremstillet i Politikens artikel af Poul Exners / Claus Blok Thomsen som:

»SF-politikeren og muslimen Kamal Qureshi er også vist med billede, og under det står, at han specielt fremhæver sexundervisning som dyresex, men også kæmper for muslimske kvinders ret til traditionelle ægteskaber.«

Så blev der fejlciteret / fejloversat fra hjemmesiden omkring Kamal Quereshi; bl.a. af Politikens Poul Exner og Claus Blok Thomsen se indsatte tekstboks til højre >>

I øvrigt takker vi Poul Exners for hans dækning af sagen, især fordi han havde det mod også at lade os komme til orde. Det lader til, at der findes enkelte hæderlige journalister alligevel.

Udlevering af jøders adresser

Påstanden om, at vi "opfordrer til vold eller had mod jøder", og endda forsyner eventuelle voldsmænd med telefonnumre og adresser, var også et ganske uhæderligt, løgnagtigt og beskidt forsøg på at sværte os til.

Der hverken findes (eller fandtes) én eneste adresse, ét eneste telefonnummer eller blot én e-mail adresse på én eneste jøde, på hele hjemmesiden!
I øvrigt kender vi ikke deres adresser og er, indtil videre, ikke interesseret i at kende dem. Jeg siger "indtil videre", for det er da ikke utænkeligt, at vi i fremtiden vil forsøge at skrive til nogle af dem, og bede dem om en kommentar til dette og hint.
Det eneste, der findes af "adresser", er nogle få e-mail-adresser fra foreningen kritiske muslimer, som de selv har lagt ud på nettet. Uh, hvor var det kriminelt! Et typisk eksempel på, hvordan medierne arbejder!

Det mest fornærmende, vi har fundet på denne side, er muligvis, at vi har kaldet SF' eren Villy Søvndal for "stalinist", hvilket vi faktisk ikke har belæg for. Udtrykket var mere inspireret af det bistre ansigtsudtryk, Søvndal ofte fremviser udadtil, end af en dyb analyse af Søvndals ideologiske ophav. Undskyld Villy!

Domænenavnet www.mosaisk.com skulle være valgt for at "lokke folk", der leder efter Mosaisk Trosssamfunds hjemmeside www.mosaiske.dk.

Jyllands-Posten 13. februar 2005: Mosaisk Troessamfund, hvis internetadresse er næsten identisk med hjemmesidens, har undersøgt muligheden for at anlægge sag mod ophavsmændene. »Vores jurister mener ikke, at der er noget at komme efter, da den hører hjemme på et udenlandsk domæne, men den er jo afskyvækkende og vækker ubehagelige minder om historiens værste jødeforfølgelse," siger talsmand Jacques Blum.
Mage til vrøvl skal man længe lede efter. Hvis vi bevidst havde valgt at finde et navn der, lignede mosaiske.dk, kunne vi jo f.eks. have købt mosaiske.com, eller mosaisk.dk, i stedet for mosaisk.com. Hvis "navnesammenfaldet" virkelig bekymrede Blum og company, er det svært at forstå, at Mosaisk Trosssamfund i skrivende stund (21-03-05) altså ca. halvanden måned senere, endnu ikke har sikret sig hverken domænet www.mosaiske.com eller www.mosaisk.dk! Desuden har vi endnu ikke kunnet se nogen former for indholdsmæssige, grafiske eller andre ligheder mellem vores hjemmeside og den fra Mosaisk Trosssamfund, der skulle kunne forvirre nogen.

Endelig er det vel en ret idiotisk tanke, at vi skulle være ude på at kapre Mosaisk Trossamfunds "kunder". Sandheden er, at det navn, vi oprindelig havde brugt: nemlig Mosaisk Upps, var optaget. Navnet er ikke så vigtigt for os. Vi havde faktisk overvejet at tilbyde mosaisk trossamfund at overtage domænet for et symbolsk beløb, f.eks. 1000 kr., som kunne gå til et godt formål, f.eks. Ernst Zündels forsvarsfond. Ytringsfriheden må jo være i alles interesse, ikke mindst jødernes, da de jo selv har prøvet at få frataget grundlæggende borgerrettigheder.

Summa summarum:

Det er svært at se, hvordan noget som helst, der står her, overhovedet nærmer sig en overtrædelse af racisme-paragraffen, hvad de i alt hast konsulterede jurister, fra forskellig side, da også har bekræftet. Hellere ikke injurieparagraffen synes at kunne komme i anvendelse, med mindre én af de nævnte ansér de givne karakteristikker for injurerende.

Alt i alt en meget tyndt kop te, i forhold til at kalde os på Mosaisk Upps for en bande nynazister, der opfordrer til drab på jøder, og de andre artigheder, som medierne mente at skulle udsprede om os.

Men vi er ikke i tvivl om, at man vil rede hele værket igennem med en tættekam, for bare at finde én eneste uoverlagt bemærkning, man ville kunne knalde os på.

Ytringsfriheden er god, så længe der ikke er nogen, der bruger den...

Ja, kære venner, vi blev "hostet" af den nazistiske webhotel-udbyder Volkermord.com. Det gør os dog lige så lidt til nazister som det gør folk, der bruger Microsoft Windows til amerikanske kapitalister.

Men alle kneb gælder åbenbart, når medierne føler sig gået for nær, når argumenterne, dokumentationen og teknikken er for god, og når mediemonopolet trues med at blive brudt af respektløse privatpersoner, der også vil give deres besyv med. Demokrati og ytringsfrihed er en god ting, så længe der ikke er nogen, der bruger den og kommer med argumenter, som viser hulheden i hele det forløjede system.

Som vi efterhånden kender det fra en del andre lande, vil udsagnet »Sandheden er ikke noget forsvar«  nok også snart indfinde sig i de danske retssale.


Hans Jørgen Bonnichsen
PET
Hans Jørgen Bonnichsen - PET

Bonnichsen er chefkriminalinspektør forPolitiets Efterrretningstjeneste.

Chefkriminalinspektøren udtaler til Jyllands Posten:
»Ytringsfriheden har vide rammer, og det er vi jo alle tilhængere af. Nu er det ikke min opgave at være dommer, men intentionen og tendensen hér er jo klar, og ethvert fornuftsmenneske vil være i stand til at vurdere sitets indhold og tone. Den ekstreme højrefløj spekulerer bevidst i at fremme sådanne racistiske og forhånende budskaber, som kan bruges til konfrontation.«
Nu er det, som Bonnichsen selv fastslår, ikke hans opgave at være dommer. Ikke desto mindre pisker han en stemning op med sine bemærkninger og påstande om, at vi lægger op til overgreb og forfølgelse. Bonnichsen mener, at enhver jo selv er i stand til at vurdere hjemmesidens indhold, men pådutter så, for en sikkerheds skyld, alligevel læserne sin egen kulørte og usaglige mening.

Jeg mindes ikke, at hr. Bonnichsen, på samme måde, har råbt vagt i gevær når Pia Kjærsgaard blev sammenlignet med en rotte, og når andre indvandringsmodstandere er blevet udskreget som nazister og racister. Faktisk er det indvandringsmodstandere, der er blevet blevet overfaldet flest gange. Ikke en gang de utvetydige udtalelser fra forskellige islamister, der åbent forsvarede mordet på filmskaberen Theo Van Gogh, fik Bonnichsen op af stolen. Er det noget helt andet når jøder omtales? Går Bonnichsen ind for forskelsbehandling?Bonnichsen fortsætter:
»Truslerne mod folketingspolitikere, som lige har ført til fængsling af en person, er et andet eksempel på intimidering. Vi er yderst opmærksomme på denne udvikling, fordi det kan øge risikoen for direkte konfrontationer.«
Hvad har det med Mosaisk Upps at gøre? Vi har aldrig intimideret eller truet nogen, eller opfordret til had eller vold, på nogen måder. Tvært imod mener vi, at åben diskussion og samtale er vejen til at komme frem til en mere retfærdig verden, hvilket vel ikke mindst må være til gavn for jøderne, der jo har været offer for forfølgelse mange gange i historien. Lad os dog udrydde myterne, til gavn for os allesammen. Ytringsfrihed og fri diskussion har aldrig slået nogen ihjel. Alle diktaturer har til gengæld betjent sig af undertrykkelse af ytringsfriheden for at nå deres mål.

Politiken:
»Hans Jørgen Bonnichsen frygter, at hjemmesiden kan få højreekstremister til at begå overgreb mod jøder. Der findes mange mennesker på den yderste højrefløj i dette land, som er letantændelige«, siger han.«
Igen får læseren påduttet Bonnichsens angstfyldte univers, uden at vi får den mindste forklaring på, hvad denne frygt er baseret på. Men når efterretningstjenestens chef lufter sine bekymringer, er der selvfølgelig straks en hel masse autoritetstro mennesker, der mener, at når den "hemmelige agent" siger det, så må der være noget om det. Den perfekte metode til at give næring til velkomne konspirationsteorier.

Der er på det seneste blevet snakket stolper op og stolper ned om farlige højreekstremister og nazistiske netværk, uden at der har været det mindste bevis for det. Politisk og racistisk motiveret vold i dette land bliver stadigvæk for størstedelen begået af muslimske indvandrere og den ekstreme venstrefløj. Voldelige episoder med "højrefløjsfolk", som den aktive part, er yderst sjældne, og hvis de forekommer, får de en kolossal omtale i pressen. Jeg beder læseren prøve at erindre sig blot én episode af denne art. Selv kan jeg kun komme i tanke om nogle bøller i Langeskov, der for nylig smadrede nogle vinduer i et hus, hvor nogle somaliske familier holdt til. Højreorienteret vold mod jøder kan jeg overhovedet ikke mindes på denne side af 1945, og husk på, at vi følger godt med og er velinformerede.(se "Opdigtede antisemitiske overgreb" : her)

Bonnichsen som bussemand

Forslag til Hans Jørgen Bonnichsen:

Måske ville det være en god idé at ansætte nogle folk, der kan læse indenad, og som ville kunne vurdere og informere om ægte eller formente trusler, samt om eksistensen af 'voldsberedte nynazistiske netværk' på en virkelighedsbaseret og mindre populistisk måde end den, PET's udmeldinger, indtil videre, bærer præg af.
Sagen er, at Bonnichsen bliver hevet frem for at intimidere os, uanset at der ikke findes én eneste juridisk, eller anden, grund til det, end at pressen har startet en ondsindet hetz.

At man ikke kan finde nogen racistiske, eller andre strafbare, ytringer, er ikke tegn på en eller anden diabolsk form for snuhed, men et blot udtryk for at vi ikke har de hensigter, man kritikløst tiltænker os. Sammensværgelses-teorier er tydeligvis ikke forbeholdt antisemitter.

Det er tankevækkende, at de talrige hjemmesider, hvoriblandt der også findes en hel del meget pro-zionistiske, som omtaler islamister og deres religion på nøjagtig samme bramfri måde, som vi her på Mosaisk Upps omtaler jøder, den jødiske religion, og den zionistiske dagsorden, slipper for den samme behandling.

På hjemmesider og i læserbrevsspalterne i dagspressen, bliver Profeten Muhammed kaldt en pædofil, en morder og en karavanerøver, og selve statsminister Anders Fogh Rasmussen forsvarer filmen "Submission", der sætter lighedstegn mellem Koranens budskab og vold mod kvinder, det er en film der citerer skriftsteder i Koranen, som sandssynliggør dette, osv.

Men når vi citerer den jødiske Talmuds lige så tvivlsomme udsagn, er det lige pludselig nazistisk, antisemitisk, fuldstændig forkasteligt, og utilladeligt.

Uden at ville det, bekræfter medieverdens og PET-direktørens reaktioner netop den tese, at jøder får særbehandling og nyder andre, og flere, rettigheder end andre folk.

Vi er alle sammen lige, men nogle er mere lige end andre, sagde førergrisen i Orwells roman.

Jødeforfølgelsen i Nazityskland fand sted på regimets initiativ, var sanktioneret, og blev udført ved hjælp af statens magtapparat. Situationen tåler ingen samligning med i dag, hvor det er jøde-kritikerne, der er den svage part over for regeringer, hvis efterretningstjenester og politikorps overvåger, intimiderer, og om nødvendigt, forfølger folk som os, der blot ønsker at give deres nøgterne syn på sagen - og andre, der har et andet historiesyn end flertallet.

Om nogen, kan vi da forestille os den følelse jøderne må have haft i '40 - '45, da de, i deres skjul, i baghuset, ventede på, at Gestapo skulle banke på døren. Det ironiske er, at nuværende myndigheder og regeringer, i mange tilfælde tilskyndet, og sågar presset, af jødiske organisationer og lobbyister, ikke viger tilbage for at benytte de samme metoder: udspredelse af løgn og had, intimidering, speciellovgivning, overvågning, opfordring af pøblen til handling, straffeloven og slutteligt forfølgelse og fængsel.
Mosaisk Upps.

Vi kan klandre medierne for meget, men når det er sagt, skal vi retfærdigvis også takke dem for roserne:


Kan man få et bedre tegn på kvalitet end at få roser fra ens modstandere?
Jyllands-Posten: »Hjemmesiden er detaljeret, velorienteret og meget omfattende.«

Bent Blüdnikow: »Det er urovækkende, at det er så gennemarbejdet, som det er«

Martin Krasnik: »De er jo tydeligvis ikke splittergale, men meget velunderrettede, grundige og med et vist teknisk niveau.«

»Jyllands-Posten har haft flere jurister til at se på mosaisk.com for at vurdere, om den er ulovlig, og de mener, at den holder sig lige inden for ytringsfrihedens grænser.«

»...den holder sig ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) på den lovlige side af straffelovens ytringsfriheds-paragraffer.«

Ovenstående forklarer så udmærket, hvad der er galt: Vi er ikke splittergale, men meget velunderrettede, grundige, og vi bryder ikke loven. Man må opfinde nogle nye love mod gode argumenter og lovlydige, velunderrettede personer...

Det havde jo været meget nemmere at afvise vores argumenter, eller helt at ignorere os, hvis vi havde været frådende nazister. Mediemagten, jødisk eller ej, giver ikke frivilligt slip på sine monopoler. Men myten om, at enhver der omtaler jøder, eller ytrer sig med kritik af den organiserede jødeverden, er en farlig nazist, skal holdes vedlige, for enhver pris. Derfor kører man bevistløst videre med mediedamptromlen og gentager påstandene i én uendelighed.

Det er dog flot hvordan man præsenterer det: 'Den holder sig lige inden for ytringsfrihedens grænser'.
Gad vide om 'lige inden for' også er en del af den juridiske begrebsverden, eller om det er opfundet til lejligheden?
   
 
Mosaisk Upps forside
Top of page

Mosaisk Upps forside >>