Upps Home | Jewish Media Control in Scandinavia:| Sweden | Finland | Denmark

Den mærkelige forvandling af Schindlers Liste:
(The strange transformation of Schindlers List)

Hermed kan man se, hvordan man i den første udgave rubricerede bogen som fiktion.
I den tredje udgave har man udeladt denne vigtige oplysning. kilde

Schindlers Liste, en film, der ophøjer en myte til virkelighed, og som derfor af nogle kaldes "Schwindlers Liste", udgives nu som DVD.

Verdens mest sete holocaust-film udgives for første gang på dvd og sætter atter gang i debatten om fornægtelsen af Hitlers udryddelseslejre. (JP 10. marts 2004)

Emilie Schindler er enke efter den Oskar Schindler, der har givet navn til Spielbergs prisbelønnede og meget berømte film "Schindler´s List".

Emilie udtale efter at have set filmen, at den "var fuld af løgn". (Kilde: Christian News 29-4-1996)

Spielbergs film er bygget over en roman af Thomas Keneally.

Førsteudgaven, New York 1982, indeholdt følgende notits: " This book is a fiction. Names, characters, places and incidents are either products of the imagination or are used fictitiously."

Denne notits er forsvundet fra senere udgaver *. Normalt præsenteres filmen for skoleungdommen, som om den afspejlede den historiske virkelighed.

Det gør den ikke, for det er blot en filmatiseret roman.

Den canadiske journalist, Doug Collins, skrev 1994 om filmen, som han omdøbte til "Swindler´s List", at den var udtryk for Hollywood- propaganda.

Collins er blevet forfulgt af jødiske organisationer lige siden.

* Efter, at revisionister og andre har påpeget usandfærdigheden, har man i den nyeste udgave igen skrevet, at det drejer sig om fiktion.
Dog indeholder bagside-omslaget stadigvæk en tekst, der lader formode, at det er dokumentarisk værk:
....den forbavsende roman baseret på den sande historie....>>Se stor udgave - enlarge
Schindlers liste: En af de nyeste udgaver af bogen
Klik billede for at se den vildledende tekst i fuld størrelse

Schindlers List: New edition
Click image to see misleading text full size.
Is Spielberg Guilty of Falsifying the Talmud in his Movie "Schindler's List"?

Fra Talmud - Jødernes Helligste Bog


Schindler var spion for den tyske kontraspionage.
Ny Schindler biografi: There was no Schindlers List

Down here comparison of three editions information...
Hernede sammenligniger af tre udgavers oplysninger...
 
Emilie Schindler - Oscar Schindlers kone
Emilie Schindler
Første udgave, købt i marts 1994:
First Edition March 1994

[LOGO] TOUCHSTONE Rockefeller Center 1230 Avenue of the Americas New York. New York 10020

This book is a work of fiction. Names, characters, places and incidents are either products of the author's imagination or are used fictitiously.
Any resemblance to actual events or locales or persons, living or dead is entirely coincidental.

Copyright ©1982 by Hemisphere Publishers Limited
Cover art copyright ©1993 by MCA Publishing Rights, a Division of MCA, Inc. All rights reserved,

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This Touchstone Edition © 1993
TOUCHSTONE and colophon are registered trademarks of Simon & Schuster Inc. Designed by Eve Metz Manufactured in the United States of America

5 7 9 10 8 6

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Keneally, Thomas. Schindler's List. 1. Schindler, Oskar,. 1908-1974-- fiction . 2. Holocaust, Jewish (1939-1945)-- fiction . 3. World war, 1939-1945-- fiction .

I. Title. PR96l9.3.K46S3 1982 823 82-10489 ISBN: 0-671-44977-X 0-671-77972-9 0-671-88031-4

The author extends his grateful appreciation for photographs supplied through the courtesy of Yad Vashem Photographic Service and Leopold Page (Leopold Pfefferberg)
 
steven Spielberg
Filmen burde hedde
Spielbergs List
Anden udgave, købt i april 1994:
Second Edition April 1994

[LOGO] TOUCHSTONE Rockefeller Center 1230 Avenue of the Americas New York, New York 10020

Copyright ©1982 by Serpentine Publishing Co. Pty Ltd. Cover art copyright ©1993 by MCA Publishing Rights, a Division of MCA. Inc. All rights reserved.

All rights reserved including the right or reproduction in whole or in part in any form. This Touchstone Edition © 1993 TOUCHSTONE and colophon arc registered trademarks or Simon & Schuster Inc. Designed by Eve Metz Manufactured in the United States of America

13 15 17 19 20 18 16 14 12

Library of Congress Cataloging-in- Publication Data is available.

Keneally, Thomas. Schindler's List. 1. Schindler. Oskar. 1908-1974- fiction . 2. Holocaust.Jewish (1939-1945)- fiction . 3. World war, 1939-1945- fiction .

I. Title. PR9619.3.K46S3 1982 823 82-10489 ISBN: 0-671-44977-X 0-671-777972-9 0-67l-88O31-4

The author extends his grateful appreciation for photographs supplied through the courtesy of Yad Vashem Photographic Service and Leopold Page (Leopold Pfefferberg).

 
Tredje udgave, købt i maj 1994:
Third Edition May 1994

[LOGO] TOUCHSTONE Rockefeller Center 1230 Avenue of the Americas New York, New York 10020
Copyright ©1982 by Serpentine Publishing Co. Pty Ltd. Cover art copyright ©1993 by MCA Publishing Rights, a Division of MCA Inc. All rights reserved.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This Touchstone Edition © 1993 TOUCHSTONE and colophon am registered trademarks of Simon & Schuster Inc. Designed by Eve Metz Manufactured in the United States of America

15 17 19 20 18 16

Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data is available.

82-10499 ISBN: 0-67144977wX 0-67l-77972-9 0-671-88031-4

The author extends his grateful appreciation for photographs supplied through the courtesy or Yad Vashem Photographic Service and Leopold Page (Leopold Pfefferberg)

   

Tilbage til Mel Gibson "The Passion of the Christ" - Steven Spielbergs manipulationer

Review of "The Culture of Critique" on Thornwalker
Review of "A People That Shall Dwell Alone"
Preface to the First Paperback Edition of "The Culture of Critique"
MacDonald on Hellenism cf. Judaism, - The Jewish Role in the 60s Counterculture & New Left
Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (review)
Separation and it's Discontents


Prof. Kevin MacDonald - Professional Résumé
Thinking About Neoconservatism
Kevin MacDonald on the Puritans
What Makes Western Culture Unique?
Understanding Jewish Influence

Jewish slander
Upps mainpage >>