Upps forside | Tilbage |
Fra den Russiske Revolution til idag.
Jøderne på verdensarenaen
   

Winston Churchill om jødernes rolle under den bosjevikiske revolution (citater)


Winston Churchill

»Der er ingen grund til at overdrive den rolle, disse internationale jøder spillede ved skabelsen af Bolsjevismen og den Russiske Revolution.«

»'I de Sovjetiske institutioner er overtallet af Jøder endnu mere forbavsende. Og de mest fremtrædende, hvis ikke de vigtigste pladser i det terroristiske system, har været udfyldt af Jøder, og i nogle bemærkelsesværdige tilfælde af Jødinder.«

»Det faktum, at jødiske interesser og jødiske bedehuse [synagoger], i mange tilfælde bliver undtaget af Bolsjevikkernes universelle ondskabsfuldheder, har resulteret i, at den jødiske race i Rusland bliver identificeret med de overgreb, som nu finder sted« [Churchill hentyder til den systematiske ødelæggelse af kristne kirker og klostre og mord på præster og nonner]

»Selv om der i disse lande er mange ikke-Jøder der er nøjagtig lige så slemme som de værste af de jødiske revolutionære, er den rolle, de sidste [Jøderne] spillede, overvældende stor i forhold til deres andel af befolkningen.«

Kilde: "Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish People." ILLUSTRATED SUNDAY HERALD, London, February 8, 1920. Hele artiklen herAntal

DR Deadline 22. oktober 2004 Martin Krasnik har været i Teheran og talt med Mohsen Kadivar, der var den første intellektuelle, som blev smidt i fængsel under det igangværende slag mod reformisterne.

 

Er Krasnik nu næsten skuffet over, at han i Mohsen Kadivar finder en næsten mild islamist, som ikke kan levere yderligere ammunition mod Iran, der jo som bekendt kunne udvikle sig til en reel trussel mod 'Mellemøstens eneste demokrati'?

Fra Jødisk Nationalhjem til Nationalstaten Israel

Tidslinje over verdenskrigene

The Jewish-Conspiracy Theory Of The Bolshevik Revolution (Bl.a. om de jøder, der financerede revolutionen)

Følgende er et citat fra en engelsk kommunistleder af jødisk herkomst, Israel Cohen, fra hans skrift "A Racial Programme For the Twentieth Century". Kilde: United States Government Printing Office, Porceedings of the House, 1957 side 8559.:

"Vi må indse, at vort partis stærkeste våben er racespændinger. Ved at bevidstgøre de farvede racer om, at de i århundreder er blevet undertrykt af hvide, kan vi forme dem efter det kommunistiske partis program. I USA sigter vi efter en subtil sejr. Samtidig med, at vi opildner det sorte mindretal mod de hvide, vil vi indgyde de hvide et skyldkompleks på grund af deres udbytning af de sorte. Vi vil hjælpe de sorte frem inden for ethvert samfundslag, inden for de liberale erhverv og inden for sport og underholdning. Med denne prestige vil de sorte kunne opnå at blive gift med hvide og en proces vil begynde, som vil lægge USA i vore hænder."


Følgende stammer fra en brevveksling mellem Karl Marx og en anden jøde, Baruch Levy, (gengivet i "La Revue de Paris" den 1. juni 1928 side 574):

"I menneskehedens nye organisation vil Israels børn blive spredt over hele jorden og vil, uden at møde modstand nogetsteds, blive det ledende element, især hvis de kan opnå sikker kontrol over en del af arbejderklassen.

Nationernes regeringer, som udgør den universelle republik, vil uden videre komme i hænderne på jøderne under dække af proletariatets sejr.

Privat ejendomsret vil dernæst blive undertrykt af jødiske herskere, som overalt vil kontrollere de offentlige midler.

Således vil det talmudiske løfte, at når Messias kommer, vil jøderne være i besiddelse af hele verdens rigdom, være virkeliggjort"

Det lyder som noget, der kunne være skrevet i Zions Vises Protokoller, lige som mange andre lignende udtalelser på disse sider. Det er det bare ikke.


Der var bred anerkendelse, og endda stolthed i jødiske kredse over, at jøderne stod bag den Russiske Revolution.

"Den bolsjevikiske revolution i Rusland var et produkt af jødiske hjerner, af jødisk utilfredshed, af jødisk planlægning, hvis mål det er at skabe ny orden i verden.

Det, der så fremragende blev udført i Rusland, takket være jødiske hjerner, på grund af jødisk utilfredshed, og ved jødisk planlægning, vil også , gennem de samme jødiske mentale og fysiske kræfter blive en realitet i hele verden."

The American Hebrew, 8. September 1920

Jødernes rolle under den Russiske Revolution

Det er et uomtvisteligt faktum, men ikke særligt kendt blandt menigmand, at jøderne spillede en stor rolle under den Russiske Revolution, såvel i ledende funtioner som i den hemmelige tjenestes dødseskadre, der gik under navnet Tjeka eller Cheka.

Kristne kirker og klostre blev brændt ned, kristne præster og nonner blev myrdet og ydmyget i titusindvis, mens jøderne frit kunne praktiserere deres religion, rabbinere fik en særstilling, og synagoger ikke led overlast.

Mens jøderne i starten af revolutionen indtog en særstilling, og var forrest blandt de, der var med i planlægning og igangsættelse af de første faser af revolutionen, faldt de dog senere i unåde.

Historiebøgerne, der undervises efter i skolerne, er dog yderst selektive i deres fremstilling af begivenhederne, og fortier som regel helt den aktive og ledende rolle, de jødiske samfund og individuelle jøder spilllede i revolutionens første år, og omtaler udlukkende jøderne i rollen som ofre for udrensninger og forfølgelse. [Vi vil ikke komme nærmere ind på det her, men de jødiske zionisters samarbejde med nazisterne er lige så ukendt for de fleste.]

På denne side har vi samlet nogle fakta og citater, der i en noget forenklet form belyser dette drama.

Vi trækker paralleller til andre jødiske aftryk på samfundet, til og med deres rolle ved internationalisering, globalisering og indvandring af ikke vestlige folkeslag, især muslimer, til de vestlige samfund, og deres nutidige rolle i forbindelse med USAs krig mod terror og den voksende modstand mod indvandringen.

Emnet er overordentligt omfattende, og vi forsøger ikke at være fuldstændige i vores behandling af et emne, der nemt ville kunne fylde flere bogværker.

Snarere er det et forsøg på at give en alternativ til de politiske forklaringsmodeller af verdensudviklingen, hvor man i Danmark, for det meste, undlader offentligt at omtale jødernes rolle overhovedet.


Jøderne stod bag den Russiske Revolution

Under revolutionen pralede jøderne åbenlyst med deres rolle i den Russiske Revolution.

De hoverede ligefrem.
De finansierede den, fra Warburg til Jacob Schiff (hvis barnebarn mærkeligt nok for nylig giftede sig med Al Gores datter).

De var de revolutionære, Apfelbaum, Zinoviev, Molotov, Trotzky (rigtige navn Bronstein), Lenin (Ulyanov) osv. De udgjorde den blodtørstige bande i NKVD (den russiske hemmelige tjeneste), der senere blev til KGB. Ledet af Beria, som var ansvarlig for likvideringen af utallige millioner af uskyldige russere, ukrainere, ungarere osv.

Og nu siger jøderne, "Hvem, vi?

Nej, jøderne havde intet at gøre med det. Du er bare antisemitisk, når du siger sådan noget."

Selv de jøder, der deltog i massakrerne og hvoraf måske stadigvæk nogle er i live, benægter at massakrerne havde noget som helst at gøre med jøderne.

Selv om antisemitisme efter den Russiske Revolution blev en forbrydelse, der blev straffet med døden, siger jøderne nu, at de blev forfulgt. [Det blev de også senere, da de faldt i unåde hos Stalin, men mange jøder fortsatte dog på indflydelsesrige poster.]

Selv om præster blev myrdet eller tvunget til at feje gaderne, mens rabbinere blev sat på en piedestal, selv om kirker og klostre blev brændt ned, mens synagogerne blev stående uskadte, siger jøderne nu, at de blev forfulgt. Der er kun én ting man kan udlede af dette: Sandheden er antisemitisk!.


Rusland i dag

I Rusland ha,r overvejende jødiske, oligarker igen beriget sig på den jævne befolknings bekostning og har tiltusket sig umådelige værdier, fordi de ved hjælp af jødiske penge og det jødiske netværk, for en slik, kunne tiltuske sig de værdier der var tilbage i det russiske fallitbo.

På en lidt anderledes måde, men ved hjælp af tilsvarende lumske metoder, blev jøden Rothschild, med ét slag, Englands rigeste mand efter Napoleons nederlag ved Waterloo.

Den egentlige grund til, at Putin kritiseres af USA og Europa: Han har ikke i sinde at lade de jødiske forbrydere slippe uhindret af sted med byttet og befæste deres magtspositioner yderligere. Dertil kender han den jødernes rolle i den russiske historie alt for godt...

Det er ikke på grund af medlidenhed med de sagesløse tjetjenere, at kritikken og mistænkeliggørelsen (tør vi nu investere i Rusland....!) hagler ned over Rusland i disse dage fra officiel amerikansk og europæisk side.

Det er især, fordi det er jødiske interesser, der står på spil.

Det er kendetegnende for den danske presse, herunder de ellers Israel-kritiske medier som DR, at man ikke med ét ord nævner, at hovedparten af disse russiske nyrige kapitalister er jøder.

At de stakkels TV-stationer, som Putin 'censurerer' eller modarbejder, er opkøbt og ejet af de samme stenrige, jødiske kapitalinteresser eller deres stråmænd, med sikre tilflugtssteder for ejere og kapital i USA og Israel.

Selvfølgelig præsenterer de sig ikke som sådan, men lokker med hippe studieværter, billig pop, leflen for homoseksuelle, farvede og andre minoriteter, og er 'moderne' dvs. amerikansk orienteret. Og de har selvfølgelig en meget 'kritisk holdning' til russiske, traditionelle værdier og til regeringen. Denne strategi har jo virket i Vesten, hvor en hjerneblæst ungdom labber den billige underholdning og negerserierne i sig, mens de sender sms'er på deres nyerhvervede statussymboler: mobiltelefonen, og drikker en ægte Coca Cola.
Først fremelsker man forfladigelse og fordummelse, med sex op pop som lokkemad. Indførelsen af det multietniske samfund er det næste led i processen med at undergrave kulturen. Dermed befæster de jødiske kræfter deres position, de jødiske unge forsøges selvsagt holdt uden for denne udvikling, ved hjælp af bl.a. specielle skoler, ritualer, ophold i udlandet hos andre jødiske familier (kibbutzer osv.) og lignende tiltag.

Læg mærke til jødiske studieværter som Ricky Lake og Jerry Springer. Det er udelukkende sorte og hvide, som oftest fra de laveste samfundsklasser, der er deltagerne (ofrene) i disse shows, hvor den dårlige smag gøres til kult.

Jøder deltager så godt som aldrig, andet end i rollen som læger, psykologer, advokater og andre eksperter. Det samme gælder Hollywood-filmene, hvor hvide, ,og i nogle tilfælde sorte, altid optræder i skurkerollerne, jøder udelukkende som dannede og retskafne mennesker.

I den danske presse er det "ytringsfriheden og demokratiet i Rusland" man bekymrer sig om. Dette, selv om man i USA og andetsteds dog diskuterer de jødiske interesser. Den danske befolkning må ikke få forkerte idéer.

Og der er vel ikke noget at sige til det. Lige så længe jeg kan huske tilbage, har det været jøder, der har arbejdet som korrespondenter i Rusland. Samuel Rachlin, Leif Davidsen, Vibeke Sperling osv.

På det "kritiske program Deadline" er det zionisten Martin Krasnik, der får lov til at rulle sig ud og fremme den israelske sag. [Se: i den anledning har Krasnik har vovet sig til Iran hvor han moraliserer og forhører nogle iranere. Her glemmer han næsten helt at skjule sin iver for den zionistiske sag. Deadline 11. oktober 2004 ca. 20 min inde i udsendelsen.]

Tjetjenien

Selvfølgelig er den russiske fremfærd i Tjetjenien en skændsel.
Men hvorfor kan russerne ikke bare give tjetjenere selvstændighed og lave aftaler omkring olien og andre ressourcer?

Fordi amerikanerne står parate til at mase sig ind i lokalområdet for også at sætte sig på magten der. Som de gjorde det i Ukraine, i Georgien, og i de Baltiske lande. Så snart de havde "fået friheden", stod amerikanerne parate for at sætte sig på dem.

Ja, selvfølgelig er den russiske fremfærd i Tjetjenien en skændsel. Dog ikke en større skændsel end amerikanernes fremfærd i Irak, og i de talrige sydamerikanske lande, hvor de til stadighed spiller deres beskidte spil og i årevis har holdt diktatoriske regimer ved magten, og har destabiliseret alle, som de anser for 'kommunistiske' regeringer. Lave lønninger og slavelignende forhold i de amerikansk-ejede bananplantager går her forud for menneskerettigheder og demokrati.

The War against Communism! The War against Drugs! The War against Terror!

Altid kan de mediesmarte amerikanere finde en passende overskrift, der vil falde i smag hos det store naive publikum.

Den kolde krig er ikke ovre. Det er amerikanerne (med jøderne), der målrettet går efter verdensherredømmet.

Ikke så meget som en lille bid af kagen vil de overlade til Russerne. Det er derfor, Putin er nødt til at sige stop og vise tænder på Kaukasus. Og det er derfor, den jødisk dominerede regering i Washington ikke bare støtter Putin, som et led i The War on Terror, som ellers ville være den logiske konsekvens af Bush's 'war on terror' retorik.

Det eneste, der ikke er underlagt liberalistiske principper, er jødernes forbundethed med Israel, det eneste næsten ubestikkelige, ikke materielt orienterede princip, og deres altid praktiske, talmudisk prægede overbevisninger, der gør sig gældende i dette store spil. (Talmudiske overbevisninger )

Kristendommen er på udsalg, humanismen retter sig ind. De eneste, stort set ubestikkelige og loyale, synlige og usynlige, spillere af nogen betydning, er de hærskarer af jøder, der befinder sig i alverdens lande.

Principfasthed, idealer, national identitet, er kun hæmsko for de fleste vestlige ledere, liberalister som socialister under ét.

Se, hvordan der reageres, når en italiener holder fast ved sine overbevisninger og nægter at godtage homoseksualitet... Så skal der nok findes på måder, hvorpå man kan skille sig af med en sådan størrelse, på samme måde som man forsøger at tryne nationalistiske strømninger som NDP og DVU i Tyskland, BNP i Storbritanien, FPÖ i Østrig og Front National i Frankrig... 
 

Upps forside | Tilbage | Conny Hedegaard - Antisemitisme | Martin Breum - AntisemitismeReview of "The Culture of Critique" on The Original Dissident

Review of "The Culture of Critique" on Thornwalker
Review of "A People That Shall Dwell Alone"
Preface to the First Paperback Edition of "The Culture of Critique"
MacDonald on Hellenism cf. Judaism, - The Jewish Role in the 60s Counterculture & New Left
Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (review)
Separation and it's Discontents


Prof. Kevin MacDonald - Professional Résumé
Thinking About Neoconservatism
Kevin MacDonald on the Puritans
What Makes Western Culture Unique?
Understanding Jewish Influence

Jewish slander
Upps mainpage >>