Upps forside | Tilbage |

Jødernes rolle ved nedbrydningen af de vestlige samfunds sammenhæng
og
Danske patrioters blinde plet

 
Også på denne side:

Afskaffelse af Blasfemiparagraffen:
Deadline 14-12-04 Henning Koch
Luther: Jøderne og deres løgne
Judaificeringen af Kristendommen
Neokonservativ, hvad er det?


Det nye præsteskabs latinske messe

Filosofien, sociologien og psykologien er (blevet?) virtuelle labyrinter med deres helt eget sprogbrug, delt op i et utal af for den uindviede uforståelige dialekter. For den umiddelbare betragter er de ugennemtrænglige universer som det er svært at finde hoved eller hale i, uden at man pløjer hundredtusindvis af kedelige dokumenter igennem der indeholder teorier, påstande, åbne og skjulte politiske dagsordener, diskussioner og indforståede og nyopfundne begreber på stribe.

Jo mere indviklet jo bedre.
Videnskab, pseudovidenskab, spekulation, statistik og henvisninger til tusindvis af kilder og et virvar af undersøgelser og tidligere konklusioner er opbygget af præsteskaber der værner nidkært om hver deres eget intellektuelle og teoretiske univers.

Der er både penge, politik og prestige i skidtet, der ser ud til at være opfundet til at holde almindelige mennesker udenfor.

Før reformationen foregik den Kristne messe på Latin. På denne måde slap præsterne for at diskutere noget som helst med menigheden, der jo ikke forstod dette sprog.

Et kejserens nye klæder formummet som videnskab.

Hold hovedet kold i mødet med disse 'intellektuelle' og lad være med at blive lokket ind på deres banehalvdel.
Bliv ikke imponeret af deres store og ofte fantasifulde ordforråd.

Mennesket er helt og fuldstændigt i stand til at tale om alt det der vedrører mennesket og verden, uden at sætte sig ind i dette forførende og forblændende lægelatin.

Hensigter

Vores (Upps) hensigt er at lede opmærksomheden på den jødiske dominans i den vestlige verden og de negative konsekvenser af dette fænomen.

Front Page Magazines hensigt er at hverve støtte til staten Israel, Jødedommen, USA og kapitalismen.

Hans Hauges hensigt er det samme, selv om han nogle gange modsiger det som Front Page Magazine udtrykker.

Front Page Magazine nivellerer Derrida til ingenting, mens Hauge i sin store kærlighed til alt det jødiske kalder ham en af det 20. århundredes største tænkere... Forvirret?

Indførelsen af det multikulturelle/ multietniske samfundMikael Rothstein
Mikael Rothstein, jødisk
religions-historiker, der dog ofte optræder i rollen som sociolog.

Det multikulturelle samfund, immigrations-bølgen, kulturrelativismen, og den stadig herskende anti-nationale filosofi blev hjulpet godt på vej ved hjælp af Jødiske organisationer, og retfærdiggjorde (og retfærdiggør) sig selv på baggrund af teorier overvejende fremført af jødiske filosoffer, psykologer, sociologer og antropologer samt deres ikke jødiske disciple.

Disse teorier har haft en dominerede rolle i den vestlige tankegang de seneste årtier.

De ovennævnte 'videnskaber' var i høj grad domineret af Jøder, og gjorde forarbejdet der var nødvendigt for at kunne begynde på den egentlige transformation af samfundet; nedprioritering af traditioner, indre sammenhæng, (kristne) værdier, nationalstaten.

For et eksempel på hvordan en af disse 'videnskaber' har været brugt til at fremme judaiske mål, (læs Freud og den Jødiske Psykoanalyse.)


Georg Morris Cohen Brandes
I Danmark var Georg Brandes (1842-1927) et tidligt dansk eksempel på jødisk inspirerede forsøg på at undergrave samfundet, dvs. ødelægge dets indre sammenhæng
Som Kevin MacDonald har vist, var motivationen for Jøderne bevidst eller ubevidst at skabe et uhomogent og opsplittet samfund, hvor de ikke længere var den eneste minoritet. De følte at det var essentielt for deres sikkerhed, og for overlevelsen af deres særlige jødiske identitet. Denne tankegang har motiveret Jøderne i århundreder.

Samtidig med at Jøderne (gennem de af dem dominerede videnskaber) angreb autoriteten, religionen og den indre sammenhæng i de samfund hvor i de befandt sig som minoritetsgruppe, hold de fast ved egne traditioner religion, særheder, og hvor muligt etniske renhed, og fik senere yderligere staten Israel som fælles omdrejningspunkt.

Staten Israels fremkomst har endvidere bevirket at det religiøse ikke længere er strengt nødvendigt for opretholdelsen af den jødiske identitet.

Derved kan også moderne og sekulariserede Jøder deltage i det jødiske fællesskab. For de ikke religiøse Jøder er holocaust, Auschwitz og staten Israel nogle af de vigtigste holdepunkter, og en erstatning for en egentlig religion. Til gengæld er der en del religiøse Jøder der har fravalgt Zionismen og staten Israel. I deres forståelse skal landet 'Israel' opfattes symbolsk, sådan som også nytestamentariske Kristne gør det.

Det teoretiske forarbejde for splittelsen af de vestlige samfund blev gjort gennem en samfundsændring på det intellektuelle plan gennem psykologien og sociologien osv.. hermed var eliten inficeret med den nye "samfundskritiske" bakterie. Eliten var særlig nem at overtale da der jo er en paralellitet mellem den mere eller mindre skjulte overlegenhedsfølelse som Jøderne bærer rund på, og den måde som dele af den akademisk uddannede "elite" oplever eller kunne tænke sig at opleve sig selv på. (Sammenlign på det praktiske plan Jelved / Seidenfaden / Politiken / skolelærer og akademiker elitens ideer om nødvendigheden af et bedrevidende og moralsk set højerestående elitestyre. Jelved hader: "at dele folk op efter etnicitet", men ser ikke noget forkert i at opdele dem efter "socialklasser!")

Ved hjælp af systematisk 'holdningsbearbejdning' (indoktrinering) har man gjort de nazistiske jødeudryddelser, Auschwitz og holocaust til centrale punkter i europæernes historiebevidsthed. holocaust central del af europæisk identitet

Sammensværgelse eller masterplan?

Derefter var vejen banet for den praktiske implementering af den overordnede 'plan'.

Denne 'plan' blev ikke aftalt på nogen hemmelige kongresser eller lignende, men er snarere et resultat af fælles udgangspunkter hos Jøder og jødisk dominerede institutioner og videnskabelige discipliner over hele verden, samt hos den menighed af ikke Jøder de havde samlet omkring det fælles jødiske idegrundlag, der selvfølgelig blev præsenteret i generelle vendinger, der fik det særligt jødiske (og den særlige jødiske agenda) til at være mindre synlig.

Således blev der over hele verden oprettet menneskerettigheds-organisationer, krigsforbryderdomstole, organisationer der varetager interesser af minoriteter; flygtninge, indvandrere, homoseksuelle, sigøjnere, de sorte i USA, osv. Igen er den store jødiske repræsentation i toppen af disse organisationer påfaldende, akkurat lige som den var det under den Russiske Revolution.

Kendte eksempler er DCHF, DRC, Flygtningehjælpen, EUMC, Roma Rights, og NAACP (sort borgerretsorganisation i USA) Krigsforbryder-domstolen i Haag.
Om multikulturfremmende organisationer og deres jødiske bagmænd

Der er bogstaveligt talt tusindvis af sådanne organisationer i alle de lande der er beboet af mennesker med en hvid europæisk baggrund. De fleste af dem er domineret- og i mange tilfælde også stiftet af Jøder.
Dertil kommer et hav af rent jødiske organisationer, der teoretisk set også forfægter minoriteters rettigheder, og poserer som 'almennyttige' eller 'antiracistiske' organisationer..

Denne utrolige ihærdige indsats fra Jødernes side for at underminere de europæiske samfund, ved at indføre multikultur foregik i nogle tilfælde ganske utilsløret; læs f.eks. citaterne fra Louis Levy (1918) og fra den kommunistiske fagforeningsleder Israel Cohen (1957).

Langt mindre åbenlyst aggressiv eller sensationelt og ligefrem lavmælt, men ikke desto mindre en påmindelse om nutidige Jøders fremme af multikultur og indvandring, er f.eks. den jødiske journalist Jacob Koflers dokumentar "Statsløs", der blev sendt på DR2 den 31 oktober 2004.


Jødernes samfundsopløsende strategier

Ikke kun i "Algemeine Jüdischer Wochenzeitschrift" og i England 1957 ser vi opfordringer til spaltning af de vestlige og i øvrigt alle de samfund der anses at udgøre en fare for Jøderne.

Alle de samfund hvor der findes en stærk etnisk bevidsthed eller blot homogenitet forsøges at splittes af.

Serbien var ét af eksemplerne, hvor Vestens forsvar for Muslimerne i Kosovo samtidigt kunne tjene som en undskyldning for hårde angreb mod Muslimer andre steder i verden.

Irakkrigen havde i virkeligheden kun én eneste vinder: Israel.

Irak var er brutalt diktaturstyre til trods, eller måske snarere på grund af et diktatorisk styre hvor splittelse gennem religøse og etniske modsætninger blev undertykt med hård hånd, ved at udvikle sig til et teknisk og økonomisk fremskredent samfund.

En sådan stat så tæt på Israel kunne ikke tolereres, derfor blev Irakkrigen sat i værk, under kundig ledelse af arkitekten, den åbenlyst zionistiske Jøde Richard Perle. Citat: "støttet af en gruppe af 24 neokonservative medlemmer af repræsentanternes hus, hvoraf igen de fleste var Jøder." (Haaretz)

Senator Hollings (Democrat): 'Iraq was Invaded to Secure Israel, and everybody Knows It.'


Neokonservativ Indflydelse i USA (Video)Et Jødisk Århundrede
Judaificering af Kristendommen

"Jeg vier min forelæsning på dette seminar til en diskussion om muligheden at vi nu er ved at gå ind i en et jødisk århundrede, en tid hvor fællesskabets ånd, den ikke ideologiske blanding af det emotionelle og det rationelle, og modstanden mod kategorier og former vil manifestere sig gennem de anti-nationalistiske kræfter for at fembringe et nyt form for samfund.

Jeg kalder dette proces judaificeringen af Kristendommen, fordi Kristendommen vil være det middel igennem hvilket dette samfund bliver jødisk." Rabbi Martin Siegel New York Magazine, side 32 18 januar 1972.

(Se også artiklen "Det Jødiske Århundrede" af Henry Makow)

Hold meningen af ovenstående udsagn fra Siegel sammen med Det Radikale Venstres ideologiske program, og de mange præster der for tiden er ved at forvandle Kristendommen til "humanisme". Se på udviklingen i EU og de andre overstatslige organisationer, så er der en umiskendelig lighed mellem den udvikling rabbineren Martin Siegel beskriver, og den virkelighed der er ved at udkrystallisere sig.

Selv om der i mange Europæiske lande (USA er allerede erobret) er ved at opstå kraftig modstand mod den påtvungne multi-etniske og multikulturelle samfund, er man højere oppe i systemet allerede i gang med at få bremseklodserne mod disse forsøg på plads, gennem international lovgivning, konventioner, udleveringsaftaler, krigsforbryder tribunaler og lignende.

Eksempler på at afvigelse ikke vil blive tolereret er blevet demonstreret af USA, Nato, og til tider det såkaldte "verdenssamfund". Krigen mod Serbien, og interventionen i og den efterfølgende besættelse af Bosnien samt krigen mod Irak er sådanne eksempler.

Den fuldstændig vanvittige opløsning af Vlaams Blok gennem juridiske spidsfindigheder er et andet godt eksempel. På trods af den kolossale vælgeropbakning til dette parti satte man i virkeligheden demokratiet ude af kraft.

I EU kærnelandet, hvorfra det Europæiske Fællesskabs kræftcenter udsender sine metastaser; det Flandern hvor Jøderne også har anbragt store dele af deres diamant relaterede interesser, kunne en sådan manifestation af folkelig uvilje mod masterplanen ikke tolereres.

I England er man på vej til noget lignende i forhold til British National Party, hvor man utrætteligt forsøger at standse dette parti, ved hjælp af alle midler, inddragelse af bankkonti, infiltration, valgsvindel, tæskeholdt, ingen midler bliver skyet. Husk at England i mange år har levet med et terrorberskab i forbindelse med IRA, og har et vidtforgrenet efterretningsnetværk (MI5), der kan samlignes med CIA. De er ikke ligefrem kendte for at være kræsne med deres metoder. Adskillige mystiske dødsfald er blevet tilskrevet MI5.

14-12-04 - Nick Griffin (BNP) arresteret for at udtale sig negativt om Islam.
Arresteret for en bagatel der ville være fuld lovligt i Danmark!


Neokonservativ eller nykonservativ, hvad er det?

Ordet dækker over et spektrum af betydninger.

Det stammer fra det amerikanske "neoconservative", der skal antyde en "ny" strømning udsprunget af den traditionelle konservatisme, den nu også kaldes "Paleoconservative" (gammelkonservativ). Mere holocaust central del af europæisk identitetWinston Churchill om Jødernes rolle under den Russiske Revolution

Amitai Etzioni - Tysk født Israelsk Jødisk sociolog
Amitai Etzioni - Werner Falk
Kommunitarisme
Amitai Etzioni

Ikke så snart den sidste jødiske profet er afsløret og forkastet; Marx, Freud, Fromm, Adorno, Derrida, (Jesus?) og der opstår en ny profet, selvfølgelig en Jøde som verdens ledere lader sig inspirere og rådgive af.

Det nyeste Jødiske modefænomen er sociolgen Amitai Etzioni kommunitarismens vist kendteste eksponent der bla. a værdsættes af Tony Blair, Gerhard Schröder og præsident Carter. For nylig dukkede Amitai Etzioni så op i Deadline hvor han blev udspurgt af Krasnik. Vi skal her ikke forholde os til indholdet af den nye frelsers lære, men kun til det bemærkelsesværdige i at der altid står en ny jødisk profet parat til at overtage hvor den sidste slap.
Samarbejdspolitiken som foreslået af Bo Warming. Glistrup tilhængeren Bo Warming der også har studeret jødespørgsmålet, er bl.a. kommet til følgende konklusioner:
  • Kun en million jøder KZ-dræbtes og næppe ved gas.
  • De pustede til Versaillesfredens hævnondskab.
  • De spinder altid magt på andres uenighed og ser derfor gerne et multietnisk Europa.
Læs hele artiklen
I Tyskland, hvortil jøderne nu igen indvandrer i store tal, er jøderne om muligt endnu mere taktløse, nogle ville sige uforskammet. De tyske myndigheder har her i december 2004 begrænset den russisk / jødiske indvandring der i de seneste 10 år har ledt 200.000 russiske og ukrainske Jøder til Tyskland, der (selvfølgelig!) er priviligeret over de andre indvandrere. Den jødiske indvandring var stærkt stigende.

I Allgemeine Jüdische Wochenzeitschrift kunne man 28. september 2000 læse følgende:

»Indvandringen er i første instans en chance for en styrkelse af den jødiske kultur i Tyskland.« 

Den fhv. leder af de tyske Jøder Ignatz Bubis var en forkæmper for indvandring og indvandrernes rettigheder, lige som den nu narkodømte jødiske TV studievært Michel Friedman.

Holocaust og indvandringspropaganda

Godt hjulpet af den store jødiske repræsentation i medierne, har disse organisationer i mange år gjort deres indflydelse gældende, ved direkte propaganda for indvandring og multikulturalisme, eller ved at nedbryde den europæiske identitet på andre måder; dyrkelse af alle mulige former for popkultur, helst med negre og andre etniske frontfigurer som idoler, og en uafladelig strøm af holocaustpropaganda, hvor der ofte trækkes paralleller mellem tyskernes jødeforfølgelser og indvandringsmodstand ('racisme').

Holocaust og antisemitisme historier med indbyggede pro-multikultur moraler sendes i én uafladelig strøm og også i stigende grad indbygget i programmer der ellers ikke har nogen direkte forbindelse til dette emne. Man holder sig i mange tilfælde ikke en gang til sandheden, men pynter gerne på historierne.

De katastrofale resultater vi ser vi i dag. Store dele af Europa er ved at blive koloniseret af arabere, asiater og andre vildt fremmede folkeslag overvejende bestående af Muslimer.

Tyskland huser alene 4.000.00 Tyrkere, foruden de 3.000.000 millioner af andre fortrinsvis muslimske indvandrere. Frankrig har et arabisk befolkningsandel på mere end 10%.
USA er ved at blive oversvømmet af Mexikanere og andre Sydamerikanske samt asiatiske indvandrere, og Canada der for få årtier var et overvejende 'hvidt' land har også fået ændret sin befolkningssammensætning på rekordtid. (Også i Canada har mægtige jødiske organisationer haft en afgørende finger med, og i Australien og New Zealand bestemmer jødiske lobbyister hvem der får lov til at komme ind i landet!)

Et andet angrebspunkt for de Jøder der er interesseret i at opsplitte samfundene er institutioner som EU.
Her kan man upåagtet af det store befolkningsflertal indføre love der beskytter jødiske interesser ved at begrænse ytringsfriheden, og underminere den farlige nationalisme ved at indføre overstatslig kontrol med 'forkerte meninger', nogle af de senere eksempler er EU's forsøg på at forhindre det Østrigske Frihedsparti i at øve indflydelse, og aktionen imod den italienske Katolik Butiglione. Desuden er der her igen mulighed for at hjernevaske befolkningerne ved at øve indflydelse på undervisning, i skolerne, universiteterne osv.

Det seneste aktuelle eksempel er optagelsen af Tyrkiet i EU, hvor befolkningen og store dele af det politiske establishment bliver behandlet som var det en fåreflok. mere

Til fare for Israel og Jøderne - Jøderne skifter spor


Jacques Derrida
Dekonstruktion

Theodor Adorno
(Wiesengrund)

Daniel Pipes
jødiske lokketoner
til patrioter
Nu hvor det begynder at brænde på, og især de europæiske Jøder selv i høj grad er begyndt at føle og at frygte indvandringens konsekvenser; den truende islamisering, muslimske indvandreres direkte trusler mod Jøderne, og deres stigende politiske indflydelse, der på sigt vil komme til at virke negativt for staten Israel, tager de nu i stigende grad afstand fra de Jødiske tænkere og filosoffer som Adorno (rigtige navn Wiesengrund) og Derrida, og prøver at skubbe betydningen af deres Jødiske ophav som de tidligere var så stolte af i baggrunden, akkurat som de nu forsøger at fremstille de russisk-jødiske revolutionære som enkeltindivider uden opbakning af det store flertal af Jøderne. Det samme gælder for jødisk inspirerede filosoffer som Habermas.

Det neokonservative (jødisk/zionistisk dominerede) Front Page Magazine, med Jøden Daniel Pipes i spidsen barsler nu med artikler der skal undsige disse jødiske undergravere som Jøderne tidligere dyrkede som helte. (Frontpage Magazine har i øvrigt en hel perlerække af skribenter bestående overvejende af Jøder - Daniel Pipes tilhængerne i Danmark har nu også etableret en danskssproget Daniel Pipes hjemmeside)

Citat fra Front Page Magazine: »Selv om han teknisk set er født som Jøde [sic!] har Derrida en lang historie af venstreorienterede frelser løsninger i forbindelse med "problemet med Israels eksistens"«.

Aha, venstreorienterede ideer er altså ikke jødiske. Derrida er kun 'teknisk Jøde', ifølge Jøden Steven Plaut. (Front Page Magazine: The Deconstruction of Jacques Derrida). Jyllands Postens selverklærede neokonservative zionist-elsker Hans Hauge har også en mening om Derrida: JP 16 okt 2004.

Ja men er det da ikke glædeligt, at Jøderne er blevet klogere og ikke længere støtter disse ideer der har undergravet og splittet de vestlige samfund og gjort dem så sårbare overfor de invaderede fremmede horder fra u-landene at opløsning truer?

Man fristes til at svare ja....

At det er ikke kun "antisemitter" og tilhængere af "konspirations teorier" der anerkender jødernes rolle ved indvandringen og indførelsen af det "multikulturelle kulturelle samfund", samt de nylige ændringer i den jødiske holdning vi har beskrevet, fremgår af en artikel i den Israelske avis Haaretz

Prisen for de jødisk støtte til indvandringsmodstanden

Men som altid, tager Jøderne sig godt betalt!

Godt nok støtter de i stigende grad lokale nationalistiske bestræbelser, men prisen er uforbeholden støtte til forbryderstaten Israel og den jødisk / amerikanske imperialistiske neokonservative liberalisme.

Dette vil sige støtte til krige som den i Irak, og dem der vil komme, krigene mod Iran og Syrien og muligvis andre mellemøstlige og asiatiske lande (samt et muligt kommende israelsk forsøg på at udvide territoriet retning Libanon).


Madeleine Albright
(Korbel)
forbryderstaten
Israel må ikke
kritiseres ellers...
Der er tale om lande som på ingen måde har truet os i vesten, eller har nogen som helst fordel af sådan noget. Det eneste mellemværende med muslimer vi har i Vesten, er med de millionvis af indvandrere der truer med at overtage vore samfund. Hvis vi lige ser bort fra den amerikansk / europæiske soningsgave til muslimerne; Kosovo og Bosnien. Serberne har som alle andre østeuropæiske folkeslag været skeptisk mod Jødedommen, så det har været vand på Clintons udenrigsminister minister den tjekkiskfødte jødinde Madeleine Albrights mølle at give dem en lærestreg.

Den krigsglade socialist Tony Blairs udenrigsminister Jack Straw er også Jøde (dog konverteret til Katolicismen). I øvrigt har Jack Straw på det sidste 'ladet sive' at han havde advaret Tony Blair om at problemerne kunne blive uoverskuelige. Den store jødiske dominans i de til enhver tid siddende amerikanske regeringer (50% af Clinton regeringen mod en befolkningsandel på 2 %!) og den store gruppe jøder i inderkredsen omkring Bush burde nu være kendt for enhver. Hvor svært det er at slippe udenom Jøderne illustreres af at de Britiske konservatives formand Michael Howard (Hecht) også er Jøde. (Howard leverede i øvrigt for nylig også et ubetaleligt indslag til kategorien Holyhoax Fortællinger; han fortalte at hans tante 'overlevede gaskammeret tre gange'!)

Den eneste der har interesse i det fjendskab mellem hele den muslimske verden og Vesten som disse neokonservative kræfter forsøger at få os med på er staten Israel.

Ja, men krigen mod terror.......................?!!!!

Krigen mod terror er en opfindelse der er nyttig til mange uspecificerede formål.
Krigen mod terror er en slags carte blanche for hvad som helst magthaverne finder på.

Den terror der har manifesteret sig i vesten såsom angrebet på World Trade Center, skyldes næsten udelukkende utilfredshed fra yderliggående muslimske gruppers side med at vi i vesten støtter Israel i tykt og tynd, amerikansk indblanding i Mellemøsten og amerikansk støtte til hele striben af diktatorer der styrer de mellemøstlige lande med hård hånd. Og ikke som de fleste vestlige (og jødisk dominerede) medier vil have os til at tro, et ubegrundet religiøst had til vesten eller et ønske om ligefrem at erobre de vestlige lande.

9/11 er den dag hvor ikke kun Jøder på et tilstødende skyskrabertag jublede, men også Ariel Sharon og hans store bagland i den israelske befolkning, samt millioner af zionistiske Jøder verden over, der uden hensyn til konsekvenserne for de ikke jødiske amerikanere eller europæere håbede på, og fik en krig i Mellemøsten der som de håbede på kunne give Israel yderlige vind i sejlene, og fjerne fokus fra det beskidte israelske spil.

Forhåbninger om at kaosset ville kunne føre til udvidelser af Israels territorium hører også med i overvejelserne. Der eksisterer i disse grupper drømme om at genoprette 'det bibelske Israel', der omfatter langt større landområder end det Israel vi kender i dag. Dele af Libanon, Syrien og Jordan indgår i disse forestillinger.

Det har allerede virket. Israel griner hånt om de FN resolutioner der påbyder dem at opføre sig anstændigt og udnytter kold og kynisk situationen til at gøre livet endnu sværere for Palæstinenserne.

Kortsynede Nationalister og neokonservative kræfter

For den kortsigtede gevinst med lidt støtte til nationalistiske kræfter fra de jødiske organisationer, der ikke længer råber "racisme", "menneskerettigheder" og "rettigheder til muslimerne" med samme styrke som før, en venligere behandling i den jødisk dominerede presse, og muligvis lidt økonomisk opbakning til antimuslimsk indvandringspropaganda, skal de europæiske nationalister betale med deres sjæl.

Vi skal gå på kompromis med vores moral, eller helst helt glemme den. Vi skal vende det blinde øje til Israelernes fremfærd, og støtte jødiske interesser hvor end det passer dem.

Mens mange europæiske nationalister og indvandringsmodstandere jubler over den umiddelbare gevinst de nye jødiske toner giver, fortsætter Jødiske organisationer uanfægtet med at fremme ny lovgivning der undertrykker det frie ord. Dette kan vise sig at blive skæbnesvangert for enhver modstand mod multikult globalisterne. I Tyskland, Frankrig, og Belgien er den mindste fravigelse fra de officielle doktriner allerede nok til langvarige fængselsstraffe, oven i købet med fratagelse af rettigheder som normale fanger nyder.

Meget smart fletter de jødiske organisationer deres krav om censur og ændringer i straffeloven, sammen med islamisters og nazisters hadefulde angreb på Jøderne, hvilket det sikkert får det lettere til at glide ned hos de europæiske nationalister der har indgået denne pagt med de jødisk dominerede neokonservative kræfter.

Ja de tør ikke en gang at protestere mod angrebene på ytringsfriheden, for ikke igen at blive slået i hartkorn med nationalsocialisterne.

Men ytringsfriheden er det allervigtigste våben i den politiske kamp, har man først givet køb på det så er man ilde stedt.

Også integriteten af tankegang og ræsonement er vigtige ting der gør det ulige meget lettere at forsvare sine synspunkter, uden at vikle sig ind i modsigelser, eller uden at skulle være særlig på vagt.

Har man først spundet sig selv ind i et net at halve løgne og diplomatisk / strategiske hensyn bliver det meget sværere at argumentere spontant og fra hjertet.


What did you learn
in school today?

klik billedet
Løsningen af dette problem kræver næsten udelukkende at man erkender dets eksistens; hverken Jødestjerner, deportationer, koncentrationslejre eller andre tiltag der ifølge den jødiske propagandamaskine vil være den eneste logiske konsekvens hvis sandheden slippes løs for de livsfarlige ariske udyr.

Men jeg skal ikke påstå at jeg kan skue ud i fremtiden.

Det kan være den strategi de danske "neokonservative" har valgt viser sig at være den bedst mulige under de givne omstændigheder.

Jeg håber blot at de i virkeligheden ikke er lige så ignorante angående Jødernes rolle i hele spillet som de giver udtryk for på overfladen.


Upps


Herned et lille aktuelt sidespring der dog har en del med det overordnende emne at gøre....
 

Straffelovens § 140 - blasfemiparagraffen

"Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdom eller gudsdyrkelse, straffes med fængsel indtil fire måneder eller under formildende omstændigheder med bøde".

Paragraffen har ikke været i brug siden 1938.

Det bliver spændende at høre hvad Henning Koch i aftenens Deadline på DR2 (tirsdag 14 december 2004) og Martin Krasnik (selv Jøde) finder ud af. DR2 Blasfemisk.

Se længere ned.

Bogomslag
Langballe: Henning Koch er blevet en sværmerisk menneskerettigheds-fantast, og jeg mener, det er et dybt vulgært angreb på oversættelsen fra 1999.

Det er første gang, det nogensinde er oversat til dansk. Det er et ganske usædvanligt skrift af Luther, som har været overset.

Langballe er godt nok lidt ved siden af.

Skriftet har været oversat til dansk allerede i 1934 af Olgas Eggers.

Men det er måske denne oversættelse han hentyder til når han siger: "Nazisterne lavede en propagandistisk og fejlagtig oversættelse." ?

Uddrag af Luthers skrift: Jøderne og deres løgne:

Jøderne forfølger nu mennesker over hele verden for deres tro og overbevisning.
De er ikke så heldige at være beskyttet af den lovgivning Jøderne kræver for sig selv.

Fem forfulgte forfattere og forlæggere
Blasfemiparagraf

Kristeligt Dagblad 14-12-04: Juraprofessor vil beholde blasfemiparagraf

Et flertal af partierne er parat til at afskaffe den forældede blasfemi paragraf.
Merkværdigvis skal DF, nu stemme sammen med S, DF, og EL.
Konservative og Venstre er imod! Og det efter statsministerens nylige mandfolkesnak om den "ukrænkelige ytringsfrihed"!!

Hvad er det for en dårlig komedie der opføres her forledes man til at spørge.

Dr. Jur Henning Koch vil bevare blasfemiparagraffen.
– Hvis den politiske og moralske debat udebliver, så er det nødvendigt med et retligt værn. Blasfemiparagraffen skal blive, for når man ter sig politisk og moralsk, som Tidehverv gør det, så er det simpelthen nødvendigt at kunne dæmme op for dem.

Det er den kirkelige bevægelse Tidehverv, anno 2004, han kritiserer, især præsterne Søren Krarup og Jesper Langballe, der sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti. Partiet ønsker han ikke at blande ind i udsagnene, undtagen i de tilfælde, hvor Tidehvervs holdninger efter Henning Kochs opfattelse er en del af Dansk Folkepartis ideologi.

Den kirkelige forening Tidehverv falder ikke i Henning Kochs smag.
Den har nemlig i 1999 overat trykt Martin Luthers skrift: Om Jøderne og deres Løgne.
Vel at mærke uden ledsagende pædagogisk tekst...

Jesper Langballe mener , at Henning Koch nu konkurrerer med muslimerne om at undertrykke ytringsfriheden.

- Han kunne jo have anmeldt skriftet i 1999, men det gjorde han ikke.

Kirkehistoriker Jørgen Stenbæk er enig med Henning Koch...


Kochs begrundelser er selvfølgelig jødisk motiveret, i det Henning Koch mener at skrifter som Martin Luthers "Jøderne og deres løgne burde være forbudt".

Jeg er ikke klar over om Dr. Jur. Henning Koch er Jøde, hvilket navnet jo kunne tyde på, og hvilket jo også ville være den eneste gode forklaring medmindre han er på den jødiske lobby's lønningsliste.

Men uanset om han er Jøde eller ej så det er igen et eksempel på det der går som en rød tråd gennem siderne på Upps: Jøderne (og deres støtter) bryder sig ikke om ytringsfrihed.
Jødernes løgne som er en integreret del af den jødiske religion må ikke afsløres.

Dette forhold giver en god og nutidig grund til ikke at bryde sig om Jøder.
(Når jeg taler om Jøder så mener jeg selvfølgelig... osv. osv. se Torben Lund anklaget for antisemitisme)


Frank Jensen, Birthe Rønn Hornbeck og Martin Krasnik om blasfemi
Martin KrasnikBithe Rønn HornbeckFrank JensenBent Melchior


Uddrag af Luthers skrift:
Jøderne og deres løgne:


Talmud - Jødernes Helligste Bog

Luther: Filmen, der sjovt nok har Bruno Ganz der også spiller Hitler i en anden film, her i rollen som Luthers mentor. Se Flash intro

Sanhedrin 55b: Det er tilladt at have seksuelt samkvem med en pige der er tre år og én dag gammel.
Blasfemi, en forbrydelse?
Hvad med de religiøse tekster!
Bevæg musen over billedet!
Blasfemiparagraffen Se Deadline 14 december 2004 22:30

Først et interview med Dr. Jur. Henning Koch fra Københavns Universitet.


Henning Koch
En farlig mand for ytringsfriheden
Hr. Koch sludrede først lidt om juridisk ekspertise og så videre.

Det er ikke enhver religiøs følelse, det er de religiøse følelser der knytter sig til et trossamfunds trossamfunds troslærdomme og de ritualer der forbinder sig med religionens udøvelse.
Hør udsendelsen for jeg orker ikke referere hele dette pseudo-juridiske-sludder som manden med den fine titel kom med. Kort sagt, så har dem der er medlem af en anerkendt religion krav på alle mulige hensyn, mens dem der ikke er det er fredløse for verbale overgreb fra religiøse fanatikere.

Ifølge Koch er racisme paragraffen rettet mod forhånelse af mennesker pga. deres tro. Dette var tilsyneladende højdepunktet af det faglige indholdt.

Altså ikke noget med race, kan jeg forstå.. ???
Mens 140 (ja det lyder jo lidt jurateknisk, og det er der sikkert et par mindre belæste stakler der måske kunne have lade sig imponere af. Tonefaldet som Koch benyttede sig af fortalt sin egen historie. Han prøvede at tale med en rolig "ekspert stemme", mens han tydeligvis var optændt af et alt andet end rationelt emotionelt raseri....

"....bespotte selve teksten og fordreje og forvanske den...."

Ja, det giver jo rige muligheder for fortolking, og det kender vi også så godt både fra Islamister og Jøder når de skal bortforklare teksternes blodtørstige indholdt ved at det er den forkerte oversættelse vi har fat i, og at det egentlig skal studeres på originalsproget, og under hensyn til mangfoldige kommentarer i literaturen osv. osv. (Det var dog rart at Koch for en gangs skyld selv nævnte Talmud.) Det svarer til at man skulle bede en Hitler apologet til at tolke Mein Kampf.

Talmud

Så hvis der står i Talmud at alle ikke-jødiske børn er dyr (Yebamoth 98a), og at ikke-jødiske piger er i en tilstand af urenhed fra fødslen (Abodah Zarah 36b), og at seksuelt samvær med en pige yngre end tre år er ingenting (Kethoboth 11b), betyder det selvfølgelig noget helt andet end det vi andre dødelige læser i det.

Bare nu de jødiske mænd uden de store rabbinerkategismus kundskaber nu også ved det, ikke?

Det efterfølgende interview var dog mere en snak om moral og advarsler og om Jødeforfølgelser og nazisterne i trediverne der havde sagt at den jødiske Talmud opfordrer til skænding af ikke Jødiske pigebørn.

Om Talmud siger lige nøjagtig det, tør jeg ikke sige, selv om noget der kommer tæt på sagtens kunne udledes af det. Men som vi har set det ved muslimernes opførsel er den jo i høj grad præget af Koranens disrespekt for ikke muslimer. Som vi alle ved har en del muslimer jo et andet forhold tol voldtægt og massevoldtægt end de fleste danskere har.

En ting er sikkert; Talmud er fyldt med ting og sager der kan give den troende Jøde carte blanche ved næsten enhver form for skændig handling overfor en ikke Jøde. At praktiske fortolkning af mange af disse regler af ortodokse Jøder er helt bogstaveligt kan dokumenteres med mange eksempler fra dagens Israel.

Om disse kendsgerninger i dag risikerer at give anledning til folkelig uro og overgreb på Jøder som Henning Koch åbenbart mente, er dog efter min mening ret tvivlsomt, al den stund at ikke en eneste af de muslimske voldtægtsforbrydere indtil dato er blevet lynchet af den ophidsede pøbel. Tvært imod, er de blevet sendt på overlevelses ture til Norge under ledsagelse af pædagoger hvis opgave bl.a. bestod i at tage imod fornærmelser og tæsk uden at gribe til modværge.

Birthe Rønn Hornbeck og Frank Jensen

Så klipper vi til Birthe Rønn Hornbeck og Frank Jensens bidrag til diskussionen.
Dem der, lige som mig selv en gang for længe siden, har betragtet Birthe som en stærk og principfast gutterpige blev skuffet.

Den ældrende dame fremstår mere og mere forvirret og usammenhængende for hvert nyt interview hun stiller op til, og denne gang var ingen undtagelse.


Von den Juden und ihren Lügen

En tyske udgave ser ud til at være svær at finde. Desværre synes tyskerne at mene at censur og straf er den bedste måde at angribe tingene på.
Det har de så tilfælles med de Nationalsocialister de så ihærdig forsøger at bekæmpe.
Bliver Tyskerne da aldrig klogere?
Meningsforbrydelser i Tyskland '94 - '02

Hensynet til "Jøderne der ikke måtte forfølges" og hendes ifølge hende selv klippefaste principper, der dog er uden tydelig sammenhæng for udenforstående, dominerede den fattige argumentation.

Hvorfor hun går ind for afskaffelse af racismeparagraffen men ikke for afskaffelse af blasfemi paragraffen var ikke nemt at forstå, og det er selvfølgelig også svært at forklare disse ikke særlig rationelle overvejelser. Desværre står hun hvad det angår samme sted som hendes parti Venstre.

Gud ved om de har nogle missionske vælgere at tage hensyn til et eller andet sted i det mørke Jylland?

Frank Jensen gjorde for en gangs skyld et godt og sagligt indtryk, og det siger jeg ikke kun fordi jeg var enig med ham. Men var det måske også den hensynstagen til den kommende valgkamp der gjorde at Frank Jensen sagde de ord Lykketoft skulle have sagt for lang tid siden.....?

Krasnik var klart for afskaffelsen af den latterlige pragraf, og optråde næsten faderlig fast overfor den forvirrede plaprende høne Rønn Hornbeck.

Dog skulle der også lige være et indslag med den obligatoriske rabbiner, nemlig Bent Melchior, der som sædvænligt fyrrede lidt kringlet sludder af om at han egentlig mente paragraffen kunne afskaffes,... blah, blah, blah, [......] men de stakkels muslimske medborgere osv... det kunne bruges til at holde dem udenfor... (se nederst Bent Lexner ang. jødisk eksklusivitet.)

Kun Jøder må holde andre udenfor, og danne en etnisk/ kulturel eksklusiv forening ikke Melchior? Så kan de almindelige danskere hygge sig med Muhammedanerne....

Melchior burde nu ellers være glad for afskaffelsen af blasfemiparagraffen, og ønske sig afskaffelse af racisme pragraffen i tilgift, da den jødiske religion jo er særdeles racistisk og blasfemisk i sit udgangspunkt.
Efter den nuværende lovgivning burde dens hadefulde og stærkt diskriminerende skrifter være forbudt.
Men ligesom der gjald andre regler for det racistiske Sydafrika end for den racistiske Jødestat Israel, så gælder der vel specielle regler for de udvalgtes religiøse hade tekster og ytringer fra mindre velorganiserede ikke Jødiske mennesker. Det Jødiske Århundrede er lige her.

Bent Melchiors forening World Jewish Congress om blandede ægteskaber.
På samme side: Bent Melchiors yndlingsfilosof Maimonides der bl. a. går ind for jødisk hellig krig.
På samme side: Rabbiner Bent Lexner om jødisk eksklusivitet.
En humoristisk artikel fra Knud Bjeld Eriksen om 'jødehad'. Hvor i han i øvrigt mere i detaljer beskriver de seneste jødiske krumspring for at få indført censur og straf. Læs
Douglas Reed - The Controversy of Zion - Resumé på Dansk

 

 

Winston Churchill om Jødernes rolle under den Russiske revolution
Martin Hohmanns "antisemitiske tale" (også om Jødernes rolle under den Russiske revolution)
Freud og den Jødiske Psykoanalyse

Is neoconservatism a Jewish movement?
Prof. Kevin MacDonald: Thinking About Neoconservatism

Upps forside