Winston Churchill
om
Jødernes rolle under den Russiske Revolution
  Upps forside | Tilbage |
English version
Winston Churchill - Zionisme versus Bolsjevisme
Kampen om det jødiske folks sjæl

Winston Churchill

Der var bred anerkendelse, og endda stolthed i jødiske kredse over at Jøderne stod bag den Russiske Revolution.

"Den bolsjevistiske revolution i Rusland var et produkt af jødiske hjerner, af jødisk utilfredshed, af jødisk planlægning, hvis mål det er at skabe ny orden i verden.

Det der så fremragende blev udført i Rusland, takket være jødiske hjerner, på grund af jødisk utilfredshed, og ved jødisk planlægning, vil også gennem de samme jødiske mentale og fysiske kræfter blive en realitet i hele verden."

(Fra avisen "The American Hebrew" 10. september 1920)


"Bolsjevismens idealer er i harmoni med mange af Judaismens højeste idealer"
(Jewish Chronicle, London, 4 april 1919)

Jøden Felix Teilhaber i 1919: »Socialismen er en jødisk idé....... I årtusinder prædikede vores vise Socialismen«

Jøden Disraeli (engelsk statsminister, konverteret): "Denne mægtige revolution 1 der i dette øjeblik er under forberedelse i Tyskland......udvikler sig helt og holdent i jødisk regi". Og: "Jødernes indflydelse kan spores i den sidste udbrud af det destruktive princip."


"Judaismens store ideal er at hele verden skal blive gennesyret af jødiske læresætninger, og at i et Universelt Nationernes Broderskab - i virkeligheden en udvidet Judaisme - vil alle forskellige racer forsvinde." (The Jewish World den 9. februar 1883.)


I 1920 skrev Winston Churchill en avisartikel om den nylige bolsjevistiske magtovertagelse i Rusland.
Først priser han det, han kalder 'Ruslands nationale jøder':

NOGLE mennesker kan lide jøder og nogle kan ikke, men intet tænkende menneske kan se bort fra det faktum, at de uden tvivl er den mest formidable og bemærkelsesværdige race, verden nogensinde har set.

Og det er meget vel muligt, at denne samme bemærkelsesværdige race på nuværende tidspunkt er i gang med at producere et andet system af moral og filosofi, der er lige så skadelig, som Kristendommen var gavnlig, hvilket i tilfælde af, at det ikke bliver stoppet, vil ødelægge alt det, som Kristendommen har gjort muligt.

Det kunne næsten se ud, som om det kristne og det anti-kristne evangelium var forudbestemt til at blive født iblandt de samme mennesker; og at denne mystiske race var blevet udvalgt på grund af dens ypperste manifestationer af såvel det guddommelige som af det djævelske.

Ruslands nationale jøder har på trods af de handikap, de har haft, formået at spille en ærværdig og succesrig rolle i selv Ruslands nationale liv.
Som finansmænd og industriledere har de ihærdigt fremmet udviklingen af Ruslands økonomiske ressourcer, og de stod forrest ved skabelsen af disse bemærkelsesværdige organisationer, de Russiske Kooperative Selskaber.

I politik er deres støtte hovedsagelig gået til de liberale og progressive bevægelser, og de har været blandt de mest trofaste støtter af venskabet med Frankrig og Storbritannien.

Internationale jøder

I voldsom kontrast til denne type af jødiske bestræbelser udfoldes de Internationale jøders planer.

Medlemmerne af denne mørke sammenslutning består hovedsagelig af mænd, der voksede op blandt de ulykkelige befolkninger fra lande, hvor jøder bliver forfulgt på grund af deres race.

De fleste af dem, hvis ikke alle, har forsaget deres forfædres tro og har fjernet sig fra alle åndelige håb i et hinsides. Denne bevægelse blandt jøder er ikke ny.

Fra Spartakus-Weishaupt's dage til Karl Marx og til Trotski (Rusland), Bela Kun (Ungarn), Rosa Luxemburg (Tyskland), og Emma Goldman (USA), er denne verdensomspændende konspiration for omstyrtelse af civilisationen og hen mod en indførelse af et samfund på basis af en stagnerende udvikling, af en skinsyg ondskabsfuldhed, og en umulig lighed, vokset sig stadig større. [Adam Spartakus Weishaupt; den jødiske stifter af 'the Illuminati' (de oplyste)]

Den [konspirationen] spillede, som den moderne forfatter, Mrs. Webster, allerede har påpeget, en helt bestemt og genkendelig rolle i den Franske Revolutions tragedie. Den har været hovedingrediensen i enhver undergravende bevægelse i det 19. århundrede, og nu har denne forsamling af mærkværdige personligheder fra de store europæiske og amerikanske byers underverden fået et fast greb om det russiske folk, og er praktisk talt blevet de ubestridte herskere af dette enorme rige.

Der er ingen grund til at overdrive den rolle, disse internationale, og for det meste ateistiske jøder spillede ved skabelsen af bolsjevismen og Den Russiske Revolution. Denne andel er helt sikker meget stor, og er sandsynligvis større end alle de andre komponenter.

Med undtagelse af Lenin er de fleste af de førende personligheder jøder. Dertil kommer, at den oprindelige inspiration og drivkraft stammer fra de jødiske ledere.

I de Sovjetiske institutioner er overtallet af jøder endnu mere forbavsende. Tabel 1 Ledere
Og en vigtig rolle, hvis ikke den vigtigste, i det terroristiske system der blev anvendt af de Specielle Komitéer for bekæmpelse af Kontrarevolutionære, har været udfyldt af jøder, og i nogle bemærkelsesværdige tilfælde af jødinder. Tabel 2 alle medlemmer NKVD


Den samme ondsindede indflydelse havde jøderne under den korte rædselsperiode, da Bela Kuhn (Cohn) regerede i Ungarn. Det samme fænomen manifesterede sig i Tyskland (specielt i Bayern).

Selv om der i disse lande er mange ikke-jøder, der er nøjagtigt lige så slemme som de værste af de jødiske revolutionære, er den rolle disse sidste [jøderne] spillede, i forhold til deres andel af befolkningen, forbavsende.

Humanisten Churchill

Som vi ser det hos nutidige politikere som Bush og Blair, der i humanismens navn fører krig mod Irak og Serbien, snakker Churchill også en del om overgreb på uskyldige mennesker (jøder) osv.

Det var omkring det samme årstal hvor han skrev kronikken om jøderne, at Churchill beorderede giftgasangreb på irakiske kurdere.

Det var altså hverken Saddam Hussein eller Kemiske Ali, der var de første, som begik den slags krigsforbrydelser.

Den nuværende alliance Blair / Bush er på en måde en viderførelse af den britiske kolonimagt. Nu i fælleskab med, eller styret af, en endnu stærkere Verdensjødedom eller Zionistisk lobby, eller hvad man nu vælger at kalde det.

Da Winston Churchill var koloniminister, opfordrede han sine tropper til at bruge sennepsgas mod kurdere og irakere. Churchill skrev: 'Jeg forstår ikke disse kvababbelser over brug af gas.... Jeg går kraftigt ind for brug af gas mod uciviliserede stammer.'
Jødernes beskytter

Det er logisk, at intense følelser af hævn er opstået i det Russiske folks bryst.

Alle steder, hvor General Denikins autoritet strakte sig, blev den jødiske befolkning altid beskyttet, og ingen anstrengelser blev sparet af hans officerer, for at forebygge hævn og for at straffe de, der gjorde sig skyldige i det.

Dette var tilfældet i en sådan grad, at den Petluristiske propaganda mod general Denikin anklagede ham for at være 'jødernes beskytter'. Frøkenerne Healy, kusiner af Hr. Tim Healy, der fortalte om deres personlige oplevelser i Kiev, har forklaret at være vidende om flere end ét tilfælde, hvor officerer, der begik overgreb mod jøder, blev degraderet til menige og blev sendt ud af byen og ud til fronten.

Men de røveriske horder, af hvilke det Russiske Riges store landområder er ved at blive oversvømmet, tøver ikke med at tilfredsstille deres blodtørst og hævn på den uskyldige jødiske befolknings bekostning ved enhver given lejlighed.

Makhno banden, og Petlura og Gregorieff horderne, der markerede alle deres sejre ved de mest brutale massakrer, fandt overalt blandt den i lige dele forbløffede og rasende befolkning, et beredskab til antisemitisme i dens værste og mest modbydelige former.

Det faktum, at i mange tilfælde jødiske interesser og jødiske bedehuse1 bliver undtaget af bolsjevikkernes universelle ondskabsfuldheder, har resulteret i, at den jødiske race i Rusland bliver identificeret med de overgreb som nu finder sted.2

Et Hjem for jøderne

Zionismen udgør den tredje sfære i de politiske forestillinger om den jødiske race. I voldsom modstrid med den internationale kommunisme.

Churchill foretrækker Zionismen frem for den truende internationale Marxisme.

Faktisk var det sådan, at Zionisterne truede vestmagterne med at give deres støtte til kommunisterne, hvis ikke deres Zionistiske bestræbelser fik støtte.

Dette er i detaljer beskrevet af Douglas Reed i bogen The Controversy of Zion.

Jødisk dominans har været kendt i meget lang tid og har været en anstødssten og en forståelig kilde til "antisemitisme"

Churchills opportunisme er lige så tydelig som hans manglende forståelse af, hvad det er, der egentlig foregår, af hvilket det sidste er forståeligt.

Zionismen er allerede blevet en politisk faktor i de politiske omvæltninger i Rusland, som en mægtig konkurrerende indflydelse i bolsjevistiske kredse mod det internationale kommunistiske system.

Intet kunne være mere betydningsfuldt end det raseri, hvormed Trotzki har angrebet Zionisterne generelt, og Dr. Weissmann specielt.

Hans udspekulerede sind lader ham ikke tvivle på, at hans planer om en verdensomspændende kommunistisk stat under jødisk ledelse bliver direkte forpurret eller hindret af dette nye ideal, der styrer energierne og forhåbningerne blandt jøder i alle land mod et mere simpelt og langt mere opnåeligt mål.

Den kamp, der nu begynder mellem de zionistiske og de bolsjevistiske jøder, er intet mindre end en kamp om det jødiske folks sjæl.

1 synagoger
2 Churchill hentyder til den systematiske ødelæggelse af kristne kirker og klostre og mord på præster og nonner.

(Kilde: "Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish People." ILLUSTRATED SUNDAY HERALD, London, February 8, 1920.)

Jødernes rolle ved nedbrydningen af de vestlige samfunds sammenhæng:
Danske patrioters blinde plet
 


Jødernes andel blandt den Bolsjevistiske Revolutions ledere og Tjekaen

Andre revolutioner


Relateret:

Martin Hohmanns 'antisemitiske tale'.
Freud - Psykoanalysen som jødisk kampvåben
Det Jødiske Århundrede
Holocaust som mentalt paradigme

Ekstern
Fra Jødisk Nationalhjem til Nationalstaten Israel

Tidslinje over Verdenskrigene

The Jewish-Conspiracy Theory Of The Bolshevik Revolution (Bl.a. om de jøder, der financerede Revolutionen)

Douglas Reed - The Controversy of ZionAndre Churchill links:

Rethingking Winston Churchill

David Irving: Churchill's War
(download book)

Jøderne stod bag den Russiske Revolution

Det er et uomtvisteligt faktum, men ikke særligt kendt blandt menigmand, at jøderne spillede en stor rolle under Den Russiske Revolution, såvel i ledende funtioner som i den hemmelige tjenestes dødseskadrer, der gik under navnet Tjeka eller Cheka.

Kristne kirker og klostre blev brændt ned, kristne præster og nonner blev myrdet og ydmyget i titusindvis, mens jøderne frit kunne praktiserere deres religion, rabbinere fik en særstilling, og synagoger ikke led overlast.

Mens jøderne i starten af revolutionen indtog en særstilling, og var forrest blandt de, der var med i planlægning og igangsættelse af de første faser af revolutionen, faldt de dog senere i unåde.

Historiebøgerne, der undervises efter i skolerne, er dog yderst selektive i deres fremstilling af begivenhederne, og fortier som regel helt den aktive og ledende rolle, de jødiske samfund og individuelle jøder spillede i revolutionens første år, og omtaler udlukkende jøderne i rollen som ofre for udrensninger og forfølgelse. [Vi vil ikke komme nærmere ind på det her, men de jødiske Zionisters samarbejde med nazisterne er lige så ukendt for de fleste.]Under revolutionen pralede jøderne åbenlyst med deres rolle i Den Russiske revolution.

De hoverede ligefrem.
De finansierede den, fra Warburg til Jacob Schiff (hvis barnebarn mærkeligt nok for nylig giftede sig med Al Gores datter).

De var de revolutionære, Apfelbaum, Zinoviev, Molotov, Trotzky (rigtige navn Bronstein), Lenin (Ulyanov) osv. De udgjorde den blodtørstige bande i NKVD (den russiske hemmelige tjeneste), der senere blev til KGB. Ledet af Beria, der var ansvarlig for likvideringen af utallige millioner af uskyldige russere, ukrainere, ungarere osv.

Og nu siger jøderne, "Hvem, vi? Nej, jøderne havde intet at gøre med det. Du er bare antisemitisk, når du siger sådan noget."

Selv de jøder, der deltog i massakrerne, og hvoraf måske stadigvæk nogle er i live, benægter, at massakrerne havde noget som helst med jøderne at gøre.

Selv om antisemitisme efter Den Russiske Revolution blev en forbrydelse ,der blev straffet med døden, siger jøderne nu, at de blev forfulgt. [Det blev de også senere, da de faldt i unåde hos Stalin, men mange jøder fortsatte dog på indflydelsesrige poster.]

Selv om præster blev myrdet eller tvunget til at feje gaderne, mens rabbinere blev sat på en piedestal, selv om kirker og klostre blev brændt ned, mens synagogerne blev stående uskadte, siger jøderne nu, at de blev forfulgt. Der er kun én ting, man kan udlede af det: Sandheden er antisemitisk!.

 

Upps forside | Tilbage | Danske patrioters blinde plet | Martin Hohmann Antisemitiske taleReview of "The Culture of Critique" on The Original Dissident

Review of "The Culture of Critique" on Thornwalker
Review of "A People That Shall Dwell Alone"
Preface to the First Paperback Edition of "The Culture of Critique"
MacDonald on Hellenism cf. Judaism, - The Jewish Role in the 60s Counterculture & New Left
Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (review)
Separation and its Discontents


Prof. Kevin MacDonald - Professional Résumé
Thinking About Neoconservatism
Kevin MacDonald on the Puritans
What Makes Western Culture Unique?
Understanding Jewish Influence

Jewish slander
Upps mainpage >>