Upps forside | DR Deadline Martin Breum - Antisemitisme | Jødisk dominerede medier opspind? | Jødiske journalisters dillemma


Connie Hedegaard

Connie Hedegaard i sin velkendte positur med hovedet på skrå. Den "gode vilje" lyser ud af hendes ansigt og kropssprog.

At den gode vilje ikke borger for det, man normalt betragter som god journalistik, kan man overbevise sig selv om ved at se udsendelsen.

At de gode viljer promoverer en totalitær tankegang, er heller ikke noget nyt. Set i et historisk perspektiv har enhver totalitær bevægelse præsenteret sig selv som "de gode".

Vi opfordrer kraftigt til at se udsendelsen.

Denne udsendelse er endnu et klassik eksempel på dårlig journalistik, mediemanipulation og hjernevask..

Programmet bliver genudsendt
torsdag d. 04.marts kl. 00.55 på DR2, og
mandag d. 8. marts kl. 10:00 på DR1.

Desværre kan man kun se den sidste udsendelse af Deadline 2sektion på nettet.


Efter introduktionen flimrer en opremsning af antisemitiske hændelser "kun fra sidste måned" forbi skærmen.
Hold musen her for at se listen>>

Connie Hedegaard gør et stort nummer ud af at fremhæve kristne antisemitiske udsagn bl.a. Martin Luthers.
Hvorfor blev der ikke også citeret fra den jødiske Talmuds talrige anti-kristne udsagn?

Hvis den kristne kirkes rolle er "lidet flatterende", hvorfor så ikke ligeledes skænke lidt opmærksomhed til Judaismens antikristne, historiske og nuværende hadbudskaber?

Hvorfor ikke også omtale jødernes hadefulde kampagne mod Mel Gibsons nye film "The Passion", og den benhårde forfølgelse af f.eks. revisionister eller andre, der sætter spørgsmålstegn ved jødernes dagsorden, som Martin Hohmann, Jürgen Möllemann, ja selv andre jøder, der kritiserer jødernes misbrug af holocaust, som f.eks. Norman Finkelstein?

Hvorfor ikke også nævne jøden Daniel Goldenhagens hadefulde karakteristik af hele den tyske befolkning som "et folk af gerningsmænd"?

Der er meget, meget mere at finde om jødernes kamp mod den kristne kultur, hvis man ellers var interesseret i at finde sandheden om antisemitismen. Lyt til Danmarks Radios Synsfelt interview med Norman Finkelstein.

Connie Hedegaard og Cecilie Stokholm Banke laver et ugennemskueligt rodsammen af begrebet antisemitisme.

Ja, der findes forskellige former for det, jøderne kalder 'antisemitisme' (antisemit = stort set enhver, der er uenig med en jøde):

Den traditionelle kristne antisemitisme /anti-judisme, jøderne dræbte Jesus, Luther osv.

Den arabisk/muslimske antisemitisme, affødt af den militære konflikt i Mellemøsten.

Den anti-judaisme, affødt af jødernes krig mod den europæiske, kristne kultur, nationalisme, jødernes bestræbelser på at indskrænke ytringsfriheden, opnåelse af særrettigheder, indførelse af jødisk sanktioneret historieskrivning, afpresning, lobbyisme, samt jødisk involvering i handelen med bloddiamanter, Irak-krigen, undertrykkelsen af palæstinenserne og diverse andre internationale politiske rævekager.

Men meget bekvemt fejer man al "antisemitisme", lige fra Pilatus tid, over Zions Vises Protokoller og nazitiden, til nutidens intellektuelle afvisning af jødiske motiver og handlemåder og kultur-imperialisme, i samme bunke.

At undersøge, om der måske kunne være réelle grunde til modstanden mod den judaiske indflydelse, tør man ikke binde an med.

Dermed forfalder disse selvbestaltede antisemitisme-bekæmpere til de samme forsimplinger angående det, jøderne ynder at kalde "antisemitter", som dem, det nazistiske blad "Der Stürmer" brugte mod jøderne.

Ikke et ord om seriøse kritikere af Jødedommen, jødisk psykologi og jødiske strategier gennem tiden.

Påstandene om jødernes dominans i medierne og USA's regering afvises med et skuldertræk som vanvittige og ubegrundede, selv om der kan findes rigeligt med indicier for det, og selv om også respekterede politikere og medier har beskæftiget sig med disse ting.

Alt, hvad der går jøderne imod, afvises blankt som konspirationsteorier og "antisemitisme".

Hvorfor er jøderne hadet?

For lidt interessant læsning angående striden mellem den kristne og den jødiske religion anbefaler vi Moses og Danskerne

Connie Hedegaard om

Antisemitisme Jødehad morderiske Nazister, Gaskamre Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, massegrave, henrettelser

DR Deadline 2. sektion søndag 29-feb-04 Kl 22:30

"Når man i forvejen kender lidt til Connie Hedegaards journalistiske virke, kan det ikke forbavse, at vi her igen ser et interview, hvor studieværten og den inviterede gæst, i dette tilfalde Cecilie Stokholm Banke, historiker, ph.d. ved "Dansk Institut for Internationale Studiers Afdeling for Holocaust og Folkedrabs Studier" (DCHF) kappes om at være enige."

De to bliver lidt senere i udsendelsen sekunderet af Michael Melchior, israelsk parlamentsmedlem og søn af den tidligere danske over-rabbiner Bent Melchior. Michael Melchior er erklæret zionist.

Michael Melchior Rabbiner medl. Knesset Israel erklæret zionist
Michael Melchior Rabbiner medl. Knesset Israel

En israelsk politiker af denne kaliber, der vist nok selv har været under hård beskydning fra den samme venstrefløj som den, de to kvindelige antisemitisme-eksperter tilhører, skal således fungere som et sandhedsvidne.
Er en repræsentant for et israelsk, religiøst, jødisk, fundamentalistisk parti nu en autoritetsfigur for danske humanister og politisk stilsikre (politisk korrekte) venstrefløjs journalister?

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Cecilie Felicia Stokholm Banke, Ph.d., bekræfter i en kronik i Berlingske Tidende den 8. marts 2005, at Israels ve og vel ligger hende meget på sinde.

Hun kalder det for en skandale, at et svensk museum gav plads til en udstilling »Snow White and the Madness of Truth«, lavet af en israeler og en palæstinenser i fællesskab, hvori en blodpøl og billedet af den kvindelige palæstinensiske selvmordsbomber Jaradat indgik. Billeder af den rasende israelske ambassadør, der smed belysningsstativer i vandet, gik verden rundt. Holocaust og Folkedrabscenterets egentlige ærinde, der som den venstreorienterede filosof, Mihail Larsen, allerede har påpeget er et dækorgan for israelske politiske interesser, træder mere og mere tydeligt frem. Mihail Larsen

Er det næste gang Arafat, der bliver inviteret i studiet for at give sit besyv med om Vollsmose og Gjellerup problemerne?

Der var endda ikke antydningen af kritisk journalistik. Men hvad kan man forvente, når man sætter to nogenlunde identiske verdensopfattelser sammen.
Men er det ikke en diskvalificerende egenskab for en journalist helt at glemme, at der forventes noget andet af et professionelt interview end to meningsfæller, der udveksler synspunkter og bekræftelser på enigheden. Er Deadline 2.sektion ikke rubriceret som et debatprogram, men som en ny afdeling af undervisningsministeriet til holdningsmæssig opdragelse af den danske befolkning? Er det mig, der er forvirret?

Hvis man ikke kunne finde en journalist, der offentligt turde anfægte Cecilie Stokholm Bankes forenklede antisemitisme-forklaringer, kunne man da have inviteret en person, der havde divergerende opfattelser.

Bodsøvelse?
Vil Danmarks Radio købe sig aflad, hvidvaske eller dække sig ind mod de israelske og jødiske antisemitisme- beskyldninger mod DR selv? F.eks. ved at lave et korstog mod "antisemitisme", så man kan få lov med at fortsætte sine Israel/USA-kritiske programmer, der bliver hårdt angrebet af zionister og neokonservative folk på højrefløjen, og opfattet som en venstreorienteret hetz? Måske inspireret af BBCs kostbare "fejltagelse" i forhold til magthaverne i England (og Israel!)?

Totalitære tanker
Men når vi lige spoler frem til slutningen af den ca. femogtyve minutter lange seance, da Connie Hedegaard styrede samtalen til EU, hvor Romano Prodi og Cecilie Stokholm Banke lige havde deltaget i et EU komsammen »der skulle sætte fokus på antisemitisme« - »(Uha, hvad har vi gjort forkert, nu er "den" der "igen")«.

Her løftes sløret for det, som begge de folkeopdragende fruentimmere; den yderst fotogene og uskyldigt udseende, næsten tilforladelige, historiker, Cecilie, og skærmtrolden, Connie Hedegaard, som tydeligvis har præg af at bære hele skylden for holocaust på sine spinkle skuldre, har tænkt sig som en løsning på det problem, de på tomandshånd, og uden mulighed for indsigelser, har defineret og forklaret:

"Vi skal blive enige om at undervise omkring en fælles fortolkning af noget, som for Europa er meget meget vigtigt, nemlig holocaust."

Connie Hedegaard bakker op og supplerer: Også nu når de nye europæiske lande skal komme med i EU....

Ja, ja, lige præcis, at man skal have et fælles fundament omkring, hvordan vi forstår den her historie...........

Præcis, så må vi have noget mere oplysning,........ (og emnet bliver blandet op med noget om Israel og Palæstinenserne, Israel osv.)

Læs lige de store fede typer ovenfor en gang til.

Hvad er det, de to damer, og utvivlsomt en hel flok andre velmenende, rettænkende humanistiske mennesker, journalister, politikere, osv. har i sinde?

Her offentliggør man planerne for en form for indoktrinering og statsforeskrevet meningsundertrykkelse som i Nordkorea, DRR, det gamle Sovjet, Chile, Nazi Tyskland, og alt det andet, som disse, meget bekymrede, mennesker plejer at tage afstand fra.

Vi skal blive enige, på EU-niveau, om detaljerne i historieskrivningen, der efter en diskussion i kommissionen vil blive blåstemplet som den eneste sandhed. Overtrædelse straffes med fortabelse af ejendom og borgerlige rettigheder.

Skal ytringsfriheden og pluralismen ofres på holocaustkultens alter?

Skal de gamle "antisemitisme"-besværgelser erstatte forskning, tænkning, diskussion, uenighed, kritisk sans og friheden?

Det, som Lars Løkke Rasmussen forgæves prøvede at undgå ved at stoppe sex CD-ens udgivelse, lykkes for holocaust-kulten. Staten og overstaten propper noget, som staten ikke burde blande sig i, ned i halsen på de uforvarende ofre.

En lille flok udvalgte sidder i fællesskab og bliver enige om, hvad der skal stå i skolebøgerne, til skabelse af større glorie for EUs "humane principper" og globale aspirationer.

Det er nøjagtigt det samme, som hvis man ville gøre det obligatorisk at bekende sig til f.eks. kristendommen. En totalitær tankegang, hvis tilhængere igen, som så mange gange før i historien, mente at have Gud og retten på deres side og mente, at det at undertrykke og hjernevaske andre kunne undskyldes med at målet helligede midlerne.

Skulle det ( og Gud forbyde det) nogensinde lykkes for Connie, Cecilie, Uffe, Prodi, EU samt resten af menigheden at gennemføre deres dybt kriminelle planer, vil det kun afstedkomme en ret så brat stigning i "antisemitismen".

Som et indblik i den seneste udvikling i de sære verdensopfattelser, der hersker i det danske hovedkvarter for holocaust og folkedrabskulten (DCHF), var udsendelsen muligvis vellykket.


Martin Breum om antisemitisme
DR Deadline torsdag 4. marts 2004
Starring Uffe Østergaard og
Jørgen Flindt Pedersen (Upps)


Kritik af DRs hæderlighed ved nyhedsformidlingen

 

Jyllands Posten 23-03-04

DR bestyrrelses medlem ) og kandidat til Europa Parlementet, Karsten Madsen (V), beklikker DRs hæderlighed i nyhedsformidlingen.
(Efter at Christian Nissen og Jørgen Kleener har trukket sig, har også Karsten Madsen forladt DR's bestyrelse.)

»DET ER IKKE DR-bestyrelsens opgave at drøfte enkeltudsendelser eller den konkrete journalistiske dækning. Det er heller ikke bestyrelsens opgave at drøfte enkeltpersoner. Den slags er dårlig smag.

Men det er til gengæld bestyrelsens opgave at vogte over redelighed i den løbende nyhedsreportage og slå ned på tendenser, hvor propaganda afløser journalistik. Derfor vil jeg over for Danmarks Radios generaldirektør og bestyrelsesformand rejse den voldsomme tendentiøse dækning, DR havde af etårsdagen for starten på krigen mod Iraks diktatur.« Mere i JP >>


Det ser rigtigt nok ud til, at DR kører en målrettet strategi, der sigter mod at vælte Fogh Rasmussens regering og hjælpe socialdemokraterne til magten igen.

Desværre lader det til at det kun er "realpolitik", der interesserer de fleste.

Principper kommer i baggrunden, det eneste,der gælder, er det kortsigtede, politiske perspektiv. I Karsten Madsens tilfælde, Fogh regeringens overlevelse og øget tilslutning til EU.

Karsten Madsen, der går ind for, at vi lægger os i slipstrømmen fra USA på bedste koldkrigerisk vis, har sikkert ikke de store indvendinger mod DRs multikulturpropaganda.

2002 »Berlingske Tidendes Karsten Madsen kalder en bestemt leder i B.T. for "racistisk", fordi den omtalte mellemøstlig retsopfattelse som anderledes.« Kilde

DR Deadline 2. sektion søndag 7 marts Kl 22:30


Niels Jørgen Cappelørn
cand.theol. direktør Søren Kirkegaard Forskningsinstituttet

Connie Hedegaard er tilbage på skærmen.
Igen rider hun sin kæphest; hun promoverer sin egen etiske og moralske forståelse og har som sædvænlig fundet en lidelsesfælle i dette dybsindige univers, der stort set deler hendes menneskesyn og verdensforståelse.

På nogle punkter er denne mand dog er en større realist end Connie, der tilsyneladende befindersig i en konstant rus, eller ser ud til at være besat af religiøs iver for at missionere sit lyserøde håb om et jordisk paradis, hvor løven græsser fredeligt side om side med lammet.

Niels Jørgen Cappelørn anerkendte forsigtigt, at der i virkelighedens verden var forskelle mellem religioner og verdenssyn, og så sandelig også mellem den måde, de utrykker sig på gennem samfundet.

Om hun gjorde det i virkeligheden, kan jeg ikke huske, men for mig så det et øjeblik ud, som om Connie kastede armene i vejret i en slags besværgelse. Det strømmende ud af hendes mund med forklaringer om, at alle religioner egentlig sagde det samme, fred, fordragelighed, respekt,... (ikke???).
Der kom ingen ende på de idealer, som de sande kerner i de sande religioner var helt enige om. Et øjeblik mistede jeg næsten fodfæstet, og lod mig rive med af messen.

Mit nøgterne jeg vækkede mig dog i tide og konstaterede tørt: "Hende Connie kender vist ikke så meget til religioner".

Mon "EhUmanismen" også er på linje med både Kristendom, Jødedom, Islam, Hinduismen, Buddhismen osv.? Connies strygejern glatter alle folder og reparerer endda sprækker. Hun må bestemt være kreationist, for hvis der er én ting, naturen har lært os igennem millioner af år, er det, at kamp er en væsentlig ingrediens i alle levende væseners overlevelsesstrategi. Religion er næsten per definition noget, der står i modsætning til noget andet, kære Connie.

Hun finder lige tid til sidst til at reklamere for en bog af den jødiske religionshistoriker Michael Rothstein.

I Danmark har vi ingen Billy Graham, ingen Jimmy Swaggart, ingen gudsbenåede vækkelsesprædikanter.

Men vi har Connie Hedegaard. På sin helt egen måde formår hun at engagere séeren i sit, af stærke følelser dominerede univers, hvor visionen, troen på en lyserød drøm, sikrer én plads i himlen, eller i "Riget af de Moralsk Højrestående Oplyste Væsener".

Ganske som nazisterne bedyrede den Ariske Races overlegenhed, og som den Mosaiske Tro indebærer idéen om jødernes overlegenhed over alle andre folkeslag, hævder Connie Hedegaard at kende " sandheden om den rigtige moral".

Måske er det dette, Søren Krarup mener, når han snakker om humanisternes forsøg på at indtage Guds plads?

Jeg er i hvert fald træt af, at mine licenspenge går til noget, der egentlig hører hjemme i rammerne for et vækkelsesmøde, men som bliver præsenteret som dybdeborende debat.


Fås nu i paperback edition på Amazone.com for $24 (ca. kr. 160) klik!

The Culture of Critique - Kevin MacDonald
Forklarer mere om grundene til antisemitismens opståen end alle DRs debatprogrammer og Uffes holocaust kult center tilsammen. Køb den nu til kun ca. Kr. 160. Læs anmeldelse på dansk >>


Interessant:

Roskilde-biskoppen Jan Lindhardt har bragt sig selv i kraftig modvind med sine udtalelser om, at krigen mod terrorisme reelt er en religionskrig mellem islam og kristendom. Udtalelserne faldt første gang i et interview i Jyllands-Posten. De er siden blevet gentaget, og han har påkaldt sig sine bispekollegers og flere politikeres vrede over den bombastiske udmelding.

Niels Jørgen Cappelørn fra institutet med det tillidsvækkende navn, har været med til at kritisere den ellers nok så politisk korrekte biskop, Jan Lindhardt, for sine udtalelser om, at krigen mod terrorisme reelt er "en religionskrig mellem islam og kristendom".

Når årets Grimmy for godhed og naivitet skal uddeles, er der ingen tvivl om, hvordan oddsene mellem de tre nævnte personer fordeler sig.

Connie Hedegaard ville blive den klare vinder. Niels Jørgen

Cappelørn: Det er ikke en religionskrig >>

Sådan slås selv de frelste indbyrdes om detaljerne.

Selvfølgelig undgår Lindhardt ikke et angreb fra Jøden Jacques Blum, der dækker sig ind under titlen "kultursociolog", hvor ordet Mosaisk Kulturkriger hvade været mere på sin plads.

Jacques Blum: Lindhardt tænker etnocentrisk.
Kultursociolog mener, biskoppen tager udgangspunkt i protestantismen, når han kalder krig mod terror for religionskrig.
Roskilde-biskop Jan Lindhardt går helt galt i byen, når han kalder krigen mod terror en religionskrig. Dermed afskærer han sig fra en dialog, fordi hans udgangspunkt er hans egen etnocentriske religionsopfattelse. mere >>

Uha, at tage udgangspunkt i protestantismen... Det er vel nok kriminelt, ikke?
Den "fuldt integrerede jøde", Jacques Blum, har åbenbart ikke fattet, at han stadigvæk lever i et kristent land, til trods for alle de jødiske anstrengelser fra Georg Brandes til Pundik og Rothstein, for at relativere betydningen af denne sandhed. Etnocentrisk? Hvem er det nu, der er etnocentrisk!
Hele Blums tilværelse er bygget op omkring hans jødiske etnicitet / tro! Det er det, han lever af!

Ikke om islam?

Af Salman Rushdie Forfatter: Lad os kalde en spade for en spade, opfordrer den indisk-britiske forfatter Salman Rushdie i dette essay fra november 2001: Selvfølgelig drejer det sig om islam, når vi taler om den terror, der to måneder forinden ramte New York og Washington. Hvis det ikke drejer sig om islam, hvorfor demonstrerer muslimer over hele verden så til støtte for Osama bin Laden og al-Qaeda?

Det handler ikke om Islam Berlingske 14 feb (ikke tilg.)


Mere om Connie Hedegaard og hendes påfaldende mange jødiske gæster her >>

Du er her: Connie Hedegaard om antisemitisme

Skal jødiske journalister være subjektive?
Er det opspind at medierne er jødisk domineret
Nogle gange tager man fejl - Pittelkow
Deadline torsdag 4 marts 2004. Martin Breum om antisemitisme

Søren Krarup - Antisemitisme 14-01-04
Historikeren David Irvings besøg i Danmark

Upps forside

Connieeffekten, connieffekten Hedegaard minister eller mislykket minister, bilka fjende. Clotfeldt, eller Connie Hedegaard, Israel fjendligt, Conny Hedegård eller hvad hun nu hedder, vores nye miljøminister.. Clotfeldt, Clotfeldt, Konservativ, Clotfeldt, konservative? Utrolig, hun er da mere radikal end Marianne Jelved. Cecilie Felicia Stokholm Banke. Cæcilie, Cecillie. Connie Hedegaard er allerede en katastrofe, hendes måde at behandle blika sagen på er dybt uprofessionel. Connie Hedegaard, "connieeffekten... Sofie Stokholm Banke.. Hvad er det dog det der med Connie Hedegaard og Connie effekten.. connieeffekten, eller connyeffekten. Sofie Stockholm Banke.. Connie Hedegaard, det nye Konservative lys er enden for de Konservative... utroligt..Sophie Stockholm Banke.. DR Deadline, studievært, studieværter Danmarks Radio, venstreorienteret? Israel fjendligt? connieeffekten er slået fejl.