Georg Brandes Michael Larsen forfatter ny bog Kulturradikalism, et opgøt med Brandes brødrene Georg og Edward /Edvard.
Upps forside | Deutsch | Auschwitzdag / Anne Frank | Holocaustbenægter til Danmark | Martin Hohmann 'Antisemitisk tale'
Også på denne side:
 • Michael Larsens nøgleroman om Georg Brandes: Den store tid. Aftenlandet
 • World Jewish Congress om blandede ægteskaber
 • Bent Melchiors yndlingsfilosof: Maimonides
 • Anders Gadegaard - antisemitisme
 • Bent Lexner - jødisk eksklusivitet
 • Søren Krarup, Præst og Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti
  Søren Krarup,
  Præst og folketingsmedlem DF

  Krarup trækkes i retten: Ekstra Bladet 14-01-04
  Melchior vil provokere Krarup til retssag DR 14-01-04

  Arne Melchior jødisk Folketingsmedlem
  Arne Melchior,
  jødisk fhv. folketingsmedlem

  Søren Krarup beskyldt for jødehad

  Berlingske Tidende - Arne Melchior: Krarup uværdig som præst >>

  En ny "videnskabelig" afhandling anklager Søren Krarup for racetænkning og antisemitisme.
  Dansk Folkepartis folketingsmedlem, Søren Krarup, bliver i videnskabelig afhandling anklaget for racetænkning og antisemitisme. Anklagerne mod Søren Krarup bliver fremsat i en ny afhandling fra Københavns Universitet, skrevet af historiker og ph.d. Sofie Bak. Ibedømmelsesudvalget, der tog stilling til hendes afhandling, var Palle Roslyng Jensen en af de kræfter, der anbefalede hendes arbejde. Heri beskriver hun, hvordan Søren Krarup fremstiller jødedom som uforenelig med danskhed. Læs mere i EB

  Og i Politiken: 'Også professor i kirkehistorie, Martin Schwarz Lausten, betegner Krarups synspunkter for antijødiske. Det samme gør leder af Dansk Center for Holocaust Studier, Uffe Østergaard, og talsmand for Mosaisk Trossamfund, Jacques Blum.' Læs mere

  Dagbladet Information

  Meget intelligent artikel om Krarup-sagen af Søren August Rossen >>

  Ungarns Præsident nægter at underskrive lov, der forbyder kritik af jøder >>

  "Antisemitisk" tale af CDU-politiker Martin Hohmann dansk oversættelse

  Domprovsts prædiken: "Den værste antisemitisme i nyere tid"

  DR debattråd om Søren Krarup

  Bent Melchiors yndlingsfilosof: Maimonides.
  Jødisk filosof og læge, jødisk middelalders største rabbiner (Lademanns Leksikon).

  Maimonides
  1135 - 1204
  Ester Edelsten
  skriver ; Den største jødiske autoritet og fastlægger af ny bestemmelser vedrørende den jødiske tro. Han anses stadigvæk i vor tid som en af jødedommens allerstørste kapaciteter."

  Daværende overrabbiner, Bent Melchior, erklærede i fjernsynet 1996, at Maimonides var hans yndlingsfilosof.

  Israel Shahak
  citerer filosoffen for følgende : "Hvad angår de ikke-jøder, med hvilke vi ikke er i krig - - - må man ikke volde deres død; men det er forbudt at redde dem, hvis de er ved at dø. Hvis man for eksempel ser en af dem falde i vandet, må man ikke redde ham, for det står skrevet: 'du skal ikke stå efter din næstes blod' - men [en ikke-jøde] er ikke din næste."

  Maimonides siger blandt andet, at enhver ikke-jødisk nation "der ikke falder under vores domsmyndighed" (tahaht yadeinu), vil være et mål for jødisk hellig krig.

  Mere om Maimonides


  Fra Talmud -jødernes hellige bog
  Søren Krarup trækkes i retten auf Deutsch

  Dansk præst og medlem af folketinget, Søren Krarup, trækkes i retten af det jødiske, forhenværende medlem af folketinget, Arne Melchior, for påståede antisemitiske udtalelser, . Onsdag den 14. januar 2004

  Efter episoden i Tyskland med den nu ekskluderede Kristdemokrat Martin Hohmann, der blev ekskluderet fra partiet CDU efter, at han den 3. oktober 2003 havde holdt en tale med et påstået antisemitisk indhold, og efter episoden i Ungarn, hvor præsident Ferenc Madl nægtede at underskrive en lov, fremsat af ungarske jødiske grupperinger, der ville have betydet store indskrænkninger i ytringsfriheden, er turen nu kommet til Danmark. Ungarn lov

  Arne Melchior, forhenværende folketingsmedlem for det ved sidste valg totalt udraderede parti, Centrum Demokraterne (CD), lægger sag an mod Søren Krarup, præst og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Således rapporterer dagbladet Berlingske Tidende natten til den 14. februar 2004.

  Melchior hæfter sig specielt ved, at Krarup har beskrevet den kulturradikale Georg Brandes således:

  "På grund af sit jødiske blod var han uden pietet for, og samhørighed med, landets fortid". (Pietet: ærbødighed, agtelse, især for de afdøde eller for gamle traditioner. kilde: Politikens Nudansk Ordbog)

  - I virkeligheden beskylder Søren Krarup mig og min familie og mine trosfæller for alle sammen at være uden pietet og samhørighed med landets fortid. Jeg er ikke i tvivl om, at det er i strid med racismeparagraffen, siger Arne Melchior, der selv er jøde.

  Udtalelsen om den kulturradikale jøde Georg Brandes blev godt nok fremsat for en del år siden, nemlig i 1960 (!) men Arne Melchior må have ment, at tiden var moden nu, efter at aviserne den 11. jan. 2004 kunne fortælle, at Søren Krarup bliver beskyldt for racetænkning og antisemitisme i en videnskabelig afhandling skrevet af historiker og ph.d. Sofie Bak. Hun beskriver i afhandlingen, hvordan Søren Krarup fremstiller jødedom som uforenelig med danskhed.

  "Også professor i kirkehistorie, Martin Schwarz Lausten, betegner Krarups synspunkter for antijødiske. Det samme gør leder af Dansk Center for Holocaust Studier, Uffe Østergaard, og talsmand for Mosaisk Trossamfund, Jacques Blum". skriver Ekstra Bladet.


  Det indvandrerkritiske Dansk Folkeparti er stærkt pro-israelsk og pro-jødisk. Således serverede partiet israelsk vin på sit årsmøde i protest mod en 'boykot Israel'- kampagne, der var sat i gang af venstrefløjen som støtte for palæstinenserne. En af partiets chefideologer, Søren Espersen, er gift og har børn med en jødinde, og han har andre tætte familierelationer til Israel. Arne Melchior, hvis bror er overrabbiner Bent Melchior, stammer fra en indflydelsesrig rabbiner-familie.
  Bent Melchior er far til den forhenværende israelske viceudenrigsminister, Michael Melchior.

  Arne Melchior, der i mange år har været en af de varmeste fortalere for indvandringen til Danmark, har brugt meget energi på at forsvare herboende muslimers rettigheder, og har gjort en dyd ud af at bekæmpe Dansk Folkeparti, hvor det end var muligt, blev for et par år siden smidt ud af partiet Centrum Demokraterne, der længe havde været et udtalt pro-jødisk og pro-israelsk parti.

  Carmi Gillon, torturanklaget israelsk ambassadør i Danmark har en god ven og støtte i humanisten Arne Melchiorhele billedet

  Grunden hertil var, at han havde forsvaret staten Israels brug af tortur og den israelske ambassadør i Danmark, Carmi Gillon, der er blevet anklaget for at have udøvet tortur mod palæstinensiske fanger (*). En af Melchiors og CDs mærkesager var menneskerettighederne, der blevet trukket op af hatten ved enhver lejlighed.
  Siden den muslimske indvandringsbølge, der medførte et stærkt stigende antal voldelige overfald og mordtrusler mod danske jøder blev mere og mere problematisk for jøderne, skiftede mange danske jøder hest. Siden er CD så godt som udraderet, mens Dansk Folkeparti er blevet landets tredjestørste parti og er det parlamentare grundlag for den nuværende regering, bestående af partiet Venstre (Liberal) og De Konservative (Konservativ / Liberal).

  Dansk Folkeparti hælder mere mod midten bortset fra indvandrings- og udlændingespørgsmålet, og kaldes regeringens sociale garant. Om Søren Krarup, der er lutheransk præst i den danske folkekirke, som så godt som 95% af danskerne er medlem af, kan blive dømt for disse udtalelser, der oven i købet ligger mangeår tilbage, skal vise sig.

  Georg Brandes, født Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927), den jødiske kulturradikale, hvis bror Edvard bl.a. gav inspiration til partiet Det Radikale Venstre (Social-liberal), et af de små partier i det danske Folketing, der ofte har været tungen på vægtskålen ved folketingsvalg, citeres for at have sagt følgende:

  ”Jeg hader kristendommen ind til marven af mine ben”,

  samt:

  ”Skal man udrydde Rotter, maa man vide Besked om Rottens Biologi.

  Det er ikke nok at paavise, at det er et grimt og skadeligt Dyr.

  Vor Tids Kamp mod Kristendommen maa føres paa en anden Maade”.

  Han yndede også at citere Voltaire for at have sagt:

  "lad os knuse den afskyelige"
  [kirken]

  Mere om jøden Georg Brandes: Kan Danmark afkristnes? Hvordan ville det mon lyde, hvis en kristen dansker havde sagt: 'Kan Danmark afjødificeres?' Mon ikke sagsanlæg og fordømmelser ville fyge gennem æteren? (Georg Brandes: aktuel bog længere nede.) The Jewish War against Christians

  Kommentar fra Upps:

  Er Arne Melchior ikke det allerbedste eksempel på, at det forholder sig lige nøjagtigt sådan, som Søren Krarup har beskrevet Georg Brandes?

  Arne Melchior har gjort sit til at fremme den muslimske indvandring til Danmark, og han har kæmpet indædt for at skaffe disse muhammedanere både rettigheder, og særrettigheder med fremturen om "internationale konventioner", "menneskerettigheder" osv.

  At hans "pietet" overfor Danmark ikke er lige så stor som den, han nærer overfor sit egentlige fædreland, nemlig Israel, fremgår jo helt tydeligt, i det Arne Melchior har forsvaret tortur, når bare den anvendes af staten Israel, og ligeledes forsvaret den torturmedansvarlige israelske ambassadør, Carmi Gillon.

  Israels love er i øvrigt direkte diskriminerende overfor ikke-jøder, men det er jo heller ikke noget problem for Melchior. Israel er et særtilfælde, hvor internationale konventioner ikke kræves overholdt. Denne selvmodsigende dobbeltholdning kostede ham i sin tid hans medlemskab af det nu hedengangne parti Centrum Demokraterne (CD).

  Mange af dette partis jødiske medlemmer har siden skiftet til Dansk Folkeparti, da de har mere tiltro til, at dette parti kan beskytte dem mod den plage, de selv, direkte eller gennem medløb/tavshed over for de toneangivende danske jøders fremfærd, har inviteret til landet.

  Angående racistiske tendense
  r: Jeg husker en engelsksproget artikel på en hjemmeside fra en af de store internationale jødiske organisationer, (WJC?) hvor overrabbineren, Bent Melchior, udtalte bekymring over den "fortyndningen af det jødiske blod", (som det blev beskrevet dér!) der foregik i Danmark i disse år.

  Han bemærkede dog et lyspunkt; nemlig en tiltagende immigration af østeuropæiske jøder til Danmark. Den ville være med til at sikre overlevelsen af jødedommen i Danmark. Hvis der er nogen, der har været så kloge nok til at gemme dokumentationen for denne min påstand, hører jeg meget gerne fra vedkommende. (den indsatte WJC artikel nedenfor siger dog også en del om dette punkt)

  Man kunne selvfølgelig også spørge Melchior selv. Bare han var den eneste jøde, der havde en sådan manglende samhørighedsfølelse med Danmark. Desværre er der stribevis af dem. Skal vi lige nævne Herbert Pundik, der, lige som Melchior, i årtier har udspyet kulturradikale synspunkter og indvandringspropaganda over den danske befolkning.

  Selv er han israelsk statsborger, og har kæmpet med våben i hånd for Israel, mod internationale love og vedtægter.

  Oktober 2004 uenighed i Krystalgade angående kvindediskriminerende holdninger og etniske spørgsmål.

  Strid angående ortodokse versus mere reformvenlige kræfter i det jødiske samfund i Danmark.

  Overrrabiner Bent Lexner nægter at anerkende børn af en jødisk far (og en ikke-jødisk mor) som ægte jøder og håndhæver forbudet mod, at kvinder synger fra podiet i synagogen.


  Upps

  Aktuelt: Michael Larsen
  Forfatter, fhv. BT-journalist

  Fyens Stiftstidende skriver bl.a:

  (Jørgen Aagaard)

  Brandes' lån og tyverier; han stjal med arme og ben fra andre forfattere og filosoffer, men det bliver sjældent fremhævet.

  Samtidig havde han den frækhed at kalde det han bedrev for 'videnskab'. Det er en side af historien, som er meget dårligt belyst.

  - De repræsentanter for kulturradikalismen, jeg har set og hørt, lukker meget af. Det er som en besværgelse.

  Man kan ikke moderere noget som helst.

  Det bliver helt fundamentalistisk, selv om de samme mennesker påberåber sig at være rummelige, tolerante og humanistiske, siger Michael Larsen.

  Om Georg Brandes (af Jørgen Knudsen)


  Fås nu i paperback edition på Amazone.com for $24 (ca. kr. 160) klik!
  The Culture of Critique - Kevin MacDonald
  Jødisk kulturradikalisme samt samfundsundergravende og revolutionær virksomhed er ikke noget isoleret dansk fænomen. Psykologen Kevin MacDonald har studeret jødernes indflydelse på det omgivende samfund gennem tiderne.Køb den nu til kun ca. Kr. 160. Læs anmeldelse på dansk >>

  Den Store Tid

  Michael Larsen interviewet af Martin Krasnik i DR Deadline onsdag 13. oktober 2004

  Aktuelt: Michael Larsen

  »Den store tid. Aftenlandet.«

  Forfatteren Michael Larsen har skrevet en roman om fænomenet Brandes.
  Brødrene Georg og Edvard optræder som Nathan og Edmund Adler.

  Berlingske Tidende skriver bl.a.:
  (Jørgen Kassebeer)

  Brødrene Brandes kan sammenlignes med Hermann Göring, mener Michael Larsen, der hudfletter kulturradikalismen og al dens væsen i sin nye kunstnerroman, »Den store tid. Aftenlandet.«

  "Indbegrebet af kulturradikalismen i praksis er dens fejhed," siger Michael Larsen, der kalder sin hovedperson Lars Mikkelsen, men afviser at have skrevet et navlepillende forsvar for sig selv.

  Da Michael Larsen gik i skole, fik han indtryk af, at det sene 1800-tals-, og det tidlige 1900-tals berømteste danske litteraturforsker, Georg Brandes, var et lysende talent, og at hans samtidige modstandere var en flok idioter.


  Michael Larsen

  Georg Brandes var imidlertid oppe imod åndelige kapaciteter, der ville noget
  Men det sidder stadig fast i de fleste, at han var det store orakel, og at alle andre gik rundt i et slags middelalderligt mørke. Det er det billede, jeg vil gøre op med,« siger Michael Larsen.

  I romanen, der er den første af to, lader Michael Larsen Georg Brandes og hans bror, den senere politiker og medgrundlægger af dagbladet Politiken, Edvard, optræde under navnene Nathan og Edmund Adler.

  Han gør det, så ingen, der kender en smule til de dele, kan være i tvivl om, hvem der sigtes til, og beskrivelsen er hård og uforsonlig. Men det er der god grund til, siger Michael Larsen:

  »Jeg står helt uforstående over for, at man kan være så magtfikseret, som de vitterligt var. Nathan Adler siger et sted i romanen: »Når jeg hører ordet romantik, så spænder jeg hanen på min pistol«, og det er jo en let omskrivning af et berygtet citat fra den nazistiske rigsmarskal Hermann Göring.

  Min pointe er, at hvis man placerer brødrene Brandes 50 år længere ude i fremtiden, uden deres jødiske herkomst, og placerer dem i et andet land, så er afstanden til citatets ophavsmand ikke særlig stor. Mere i Berlingeren.

  World Jewish Congress om blandede ægteskaber

  "De alarmerende statistikker fra halvfemserne, der viser, at procentdelen af blandede ægteskaber ligger omkring 50% i den vestlige verden og omkring 78-80% i den forhenværende Sovjetunion, har tvunget de jødiske samfund til at erkende den voksende krise og vedkende sig deres ansvar for deres egen spirituelle, nationale og kulturelle fremtid."

  Og: "Mange undervisere er blevet overbevist om at korte intensive programmer af typen personlig interesse sandsynligvis vil "fastholde" (engelsk: hooked!) teenagere i det jødiske miljø."
  [Jøderne praktiserer altså det samme som muslimerne forsøger at opnå ved deres "genopdragelses-ophold" i hjemlandene]

  Læs mere om den jødiske racetænkning på Jødernes egen hjemmeside (engelsk)
  Sådanne initiativer er allerede blevet ført ud i livet og har været ret succesfulde; f.eks. Reformbevægelsens "Ungdoms Initiativ" mm. sponsoreret af Washington Instituttet for Jødisk Lederskab og Værdier.

  Find hele artiklen på
  World Jewish Congress' egen hjemmeside.
  wjc.org.il/publications/policy_dispatches/pub_dis53.html (artikel nu væk eller flyttet..)

  Mere Jødisk racisme: Deborah Lipstadt, en millitant jødinde, mest kendt fra sit juridiske mellemværende med David Irving, beskylder revisionister for at være nazister og racister. Hun bliver citeret for følgende: "Vi véd, hvad vi kæmper imod: antisemitisme, og assimilation [af jøder og ikke-jøder], blandede ægteskaber [mellem jøder og ikke-jøder].
  Ja, det stemmer unægteligt til eftertanke, at jøderne, som det fremgår ovenfor, er overordentligt optaget af at bevare den jødiske genetiske og kulturelle "renhed", mens man andetsteds (i værtsnationerne i Europa og i USA), prædiker det multikulturelle samfund, indvandring og anti-racisme. Jeg er sikker på, at hr. Bent Melchior kunne komme med mange forklaringer om, at "ikke alle jøder, og ikke alle jødiske organisationer" går ind for denne politik, og at konklusionerne her på Upps derfor er "antisemitiske"........ (se Torben Lund sagen)
     
     
      Freud og Psykoanalysen - Et jødisk kampmiddel >>

      Bent Melchior og "Anti Defamation League" anklager Torben Lund for antisemitisme >>
      Det er opspind at medierne er jødisk domineret >>
      Deadline: Martin Breum om antisemitisme >>
      Deadline: Connie Hedegaard om antisemitisme >>
      Historikeren David Irvings besøg i Danmark >>>
      Die Zionisten und Nazi-Deutschland

  Upps forside |

  Forfatter Michael Larsen (Mikael) har skrevet en ny roman: Den store Tid. Aftenlandet. Anmeldelse i Fyens stiftstidende og Berlingske Tidende af henholdsvis Jørgen Aagaard Søren Kassebeer. Den Store Tid af Michael Larsen forfatter,fhv. BT journalist værker, bøger, udgivelser, kritik, anmeldelse, Kulturradikalismen Kulturradikalisme, og de kulturradikale bliver afsløret i denne roman. I bogen trækkes paralleler mellem Georg Brandes og den kultur radikale bevægelse, brandesianerne der fulgte efter og er hovedparten af den inspiration de senere 68'ere brugte til at opløse samfundet. Brandes som skurk. Det er nyt. Hans Jødiske afstamning var grund til hans manglende pietet for det danske samfund. Igen Jøden som samfundundergravende element. Georg og Edvard Brandes var Jøde og hadede Kristendommen citat "indtil marven af mine ben". Georg Brandes citater. Georg Brandes og Edward Brandes har desvære øvet stor indflydelse på deres eftertid. af henholdsvis Jørgen Aagaard Søren Kassebeer. I Weekendavisen omtaler Poul Pilgaard Johnsen fejden mellem Melchior uden at tage stilling til noget. Men hvem tør for alvor gå i rette med Jøderne? Det er jo ødelæggende for karrieren. Hatespeech. Jødedom og blandede ægteskaber. Meget apropos. En skam vi andre ikke kan komme til ordet. Vi må vælge en jøde eller en indvandrer til talsmand for at få vores synspunkter frem. Det er Danmark i dag. Blandede ægteskaber: Det jødiske syn på blandede ægteskaber, og Israels racistiske politik hvor Jøder har store fordele over andre befolkningsgrupper er interessant. Lige så interessant er Israels støtte til apartheids politikkens Sydafrikas. Det sidste var dog kun interessant så længe der kunne tjenes penge på diamanter og våbenhandel. Man droppede apartheidsstyret da det ikke længere var i Israels og Jødernes interesse.. Forfatter Michael Larsen gør op med Georg Brandes og Kulturradikalismen